Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Teşbih ile istiare karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki bil- gilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Teşbih ve istiar

12. Teşbih ile istiare karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki bil-
gilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Teşbih ve istiare de şiirlerde imge oluşturma amacı taşır.
B) Teşbihin çağrışım yaratma gücü istiareninkinden daha
fazladır.
C) Her iki sanatta

12. Teşbih ile istiare karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki bil- gilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Teşbih ve istiare de şiirlerde imge oluşturma amacı taşır. B) Teşbihin çağrışım yaratma gücü istiareninkinden daha fazladır. C) Her iki sanatta güçsüz olan, güçlü olana benzetilir. D) İstiarede benzeyen veya benzetilenden birine, teşbihte ise ikisine de yer verilir. katılmasında her iki sanat da E) Şiirlere düşsel ögelerin kullanılır.