Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12.sınıf çalışma soruları x²+x-2 fim x-1-2) x²+2x ifadesinin değeri kaçtır? 3 1 -1 10 = 2 Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonk

12.sınıf çalışma soruları
x²+x-2
fim
x-1-2) x²+2x
ifadesinin değeri kaçtır?
3
1
-1 10
=
2
Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonunun
x in -1, 0, 2, 4, 5, 7, 9 değerlerinden bazıları için
var olan limitlerinin toplamı kaçtır?
Aşağıda (-4, 5] aralığında

12.sınıf çalışma soruları x²+x-2 fim x-1-2) x²+2x ifadesinin değeri kaçtır? 3 1 -1 10 = 2 Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonunun x in -1, 0, 2, 4, 5, 7, 9 değerlerinden bazıları için var olan limitlerinin toplamı kaçtır? Aşağıda (-4, 5] aralığında tanımlı y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. 4 4 -2 lim f(x) = 2 lim f(x) = b *--4 AY 3 2 /1 01 2 3 lim f(x)=-2 x-c' olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır? y=f(x) 4 5 2x²-x+1 x²-2mx-m+2 fonksiyonu Vxe R için sürekli ise m hangi aralıkta değer almalıdır? lim *--2 x²-2x-8 2 X-4 limitinin değeri kaçtır? f(x) = |x²-1, x≤3 2x+1, x>3 olduğuna göre, lim f(x) - lim f(x) + lim f(x) X-2 X-4 x-0 ifadesinin değeri kaçtır? (ax +2,xs1 ise f(x) = 3x²+1,x>1 ise Verilen f(x) fonksiyonunun x = 1 noktasında li- miti var olduğuna göre, a kaçtır? 2*+1 fonksiyonu x = 2 apsisli nok- x²+2x+c f(x) = tada süreksiz olduğuna göre, c kaçtır?