%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Limit Özellikleri Soruları

2
3+
II. lim f(x) = -3
x-12
1. lim f(x) limiti yoktur.
X-2
Şekilde y = f(x) in grafiği verilmiştir.
Bura göre,
III. f(2) + lim_ f(x) = 3
X-2
A) 4
D) 1
-3
2
B) 3
E) O
y = f(x)
IV. lim f(x) = 3
X-2*
ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?
C) 2
Lise Matematik
Limit Özellikleri
2 3+ II. lim f(x) = -3 x-12 1. lim f(x) limiti yoktur. X-2 Şekilde y = f(x) in grafiği verilmiştir. Bura göre, III. f(2) + lim_ f(x) = 3 X-2 A) 4 D) 1 -3 2 B) 3 E) O y = f(x) IV. lim f(x) = 3 X-2* ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? C) 2
II. Dereceden
7. Köklerinden birisi 3-2i olan gerçel katsayılı ikin-
ci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakiler-
den hangisidir?
26
B) x² - 6x + 13 = 0
Ax²-6x-13=0
C) x² + 6x +13= 0 +6x-13=0
E) x² - 13x - 6 = 0
2
Lise Matematik
Limit Özellikleri
II. Dereceden 7. Köklerinden birisi 3-2i olan gerçel katsayılı ikin- ci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakiler- den hangisidir? 26 B) x² - 6x + 13 = 0 Ax²-6x-13=0 C) x² + 6x +13= 0 +6x-13=0 E) x² - 13x - 6 = 0 2
12:12 h
C
A)-
3)
A)-2
4)
1)
MEHMED ZAHID KOTKU K.A.I.H.L. 2022-2023 EĞİTİ
SEÇMELİ MATEMATIK IMTIHAN
SOYISIM: Akta
isiM:Ebror
f(x) = 3
g(x)
|||
x²-2x, x<1
. X = 1
, *> 1
olduğuna göre, lim (gof(x)) + lim (fog (x)) ifadesinin
X-20
değeri kaçtır?
(2x-3, x<2
[x+2, X22
B) 0
x+1
n
-12 321 1722 1.440
C) 1
VO) 4.5G %701
LTE1
O
D) 3
E) 5
<
7)
)
+E
A) a
fonk
ğuna
9)
A)-1
fonks
teğet
A) -3
10)
Lise Matematik
Limit Özellikleri
12:12 h C A)- 3) A)-2 4) 1) MEHMED ZAHID KOTKU K.A.I.H.L. 2022-2023 EĞİTİ SEÇMELİ MATEMATIK IMTIHAN SOYISIM: Akta isiM:Ebror f(x) = 3 g(x) ||| x²-2x, x<1 . X = 1 , *> 1 olduğuna göre, lim (gof(x)) + lim (fog (x)) ifadesinin X-20 değeri kaçtır? (2x-3, x<2 [x+2, X22 B) 0 x+1 n -12 321 1722 1.440 C) 1 VO) 4.5G %701 LTE1 O D) 3 E) 5 < 7) ) +E A) a fonk ğuna 9) A)-1 fonks teğet A) -3 10)
2)
3)
4)
1)
A)-12
A)-2
MEHMED ZAHID KOTKU K.A.I.H.L. 2022-2023 EĞİTİ
SEÇMELİ MATEMATİK İMTİHAN
SOYISIM: Akta
isiM:Ebror
lim
a-ba+2b
İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) - a
D) 2a
olduğuna göre,
desinin değeri kaçtır?
f(x) =
2a²+ b²
g(x) =
B)-b
B)-10
(2x-5, x2-1
1x²-1. x<-1
B) 0
lim f(x)- lim f(x) + limf(x) ifa-
x-(-1)-
x-(-1)+
x²-2x, x<1
3
x+1, *>1
(2x-3, x<2
x+2, X22
olduğuna göre, lim (gof(x))+ lim (fog(x)) ifadesinin
x-1+
X-2-
değeri kaçtır?
C) b
C)-8 D)=6 E)-1
114214
C) 1
PASSA
D) 3
E) 5
E) 3b
7)
8)
fonl
a+b
9)
A) O
fonk
ğuna
A)-1
fonk:
teğel
A) -3
10)
Lise Matematik
Limit Özellikleri
2) 3) 4) 1) A)-12 A)-2 MEHMED ZAHID KOTKU K.A.I.H.L. 2022-2023 EĞİTİ SEÇMELİ MATEMATİK İMTİHAN SOYISIM: Akta isiM:Ebror lim a-ba+2b İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) - a D) 2a olduğuna göre, desinin değeri kaçtır? f(x) = 2a²+ b² g(x) = B)-b B)-10 (2x-5, x2-1 1x²-1. x<-1 B) 0 lim f(x)- lim f(x) + limf(x) ifa- x-(-1)- x-(-1)+ x²-2x, x<1 3 x+1, *>1 (2x-3, x<2 x+2, X22 olduğuna göre, lim (gof(x))+ lim (fog(x)) ifadesinin x-1+ X-2- değeri kaçtır? C) b C)-8 D)=6 E)-1 114214 C) 1 PASSA D) 3 E) 5 E) 3b 7) 8) fonl a+b 9) A) O fonk ğuna A)-1 fonk: teğel A) -3 10)
325
8.
f(x)-16x
1-x
lim
X-1
ifadesi kaça eşittir?
A) 10
B) 13
4+ (1²-16
C) 15 D) 14 E) 16
f(x) = e²x + x
g(x) = tan(x) + sin(x)
olduğuna göre, lim
X-0
kaçtır?
A) e
28²2² +1
(gof)(x)-1
sin (xx)
g (f(₁) f'(₂)
B) 3
C) -3
limitinin değeri
D) 6² Ed
E)
Lise Matematik
Limit Özellikleri
325 8. f(x)-16x 1-x lim X-1 ifadesi kaça eşittir? A) 10 B) 13 4+ (1²-16 C) 15 D) 14 E) 16 f(x) = e²x + x g(x) = tan(x) + sin(x) olduğuna göre, lim X-0 kaçtır? A) e 28²2² +1 (gof)(x)-1 sin (xx) g (f(₁) f'(₂) B) 3 C) -3 limitinin değeri D) 6² Ed E)
12.sınıf çalışma soruları
x²+x-2
fim
x-1-2) x²+2x
ifadesinin değeri kaçtır?
3
1
-1 10
=
2
Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonunun
x in -1, 0, 2, 4, 5, 7, 9 değerlerinden bazıları için
var olan limitlerinin toplamı kaçtır?
Aşağıda (-4, 5] aralığında tanımlı y=f(x) fonksiyonunun
grafiği çizilmiştir.
4
4
-2
lim f(x) = 2
lim f(x) = b
*--4
AY
3
2
/1
01
2
3
lim f(x)=-2
x-c'
olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır?
y=f(x)
4
5
2x²-x+1
x²-2mx-m+2
fonksiyonu Vxe R için
sürekli ise m hangi aralıkta değer almalıdır?
lim
*--2
x²-2x-8
2
X-4
limitinin değeri kaçtır?
f(x) =
|x²-1, x≤3
2x+1, x>3
olduğuna göre, lim f(x) - lim f(x) + lim f(x)
X-2
X-4
x-0
ifadesinin değeri kaçtır?
(ax +2,xs1 ise
f(x) =
3x²+1,x>1 ise
Verilen f(x) fonksiyonunun x = 1 noktasında li-
miti var olduğuna göre, a kaçtır?
2*+1 fonksiyonu x = 2 apsisli nok-
x²+2x+c
f(x) =
tada süreksiz olduğuna göre, c kaçtır?
Lise Matematik
Limit Özellikleri
12.sınıf çalışma soruları x²+x-2 fim x-1-2) x²+2x ifadesinin değeri kaçtır? 3 1 -1 10 = 2 Yukarıda grafiği verilen y = f(x) fonksiyonunun x in -1, 0, 2, 4, 5, 7, 9 değerlerinden bazıları için var olan limitlerinin toplamı kaçtır? Aşağıda (-4, 5] aralığında tanımlı y=f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. 4 4 -2 lim f(x) = 2 lim f(x) = b *--4 AY 3 2 /1 01 2 3 lim f(x)=-2 x-c' olduğuna göre, a+b+c toplamı kaçtır? y=f(x) 4 5 2x²-x+1 x²-2mx-m+2 fonksiyonu Vxe R için sürekli ise m hangi aralıkta değer almalıdır? lim *--2 x²-2x-8 2 X-4 limitinin değeri kaçtır? f(x) = |x²-1, x≤3 2x+1, x>3 olduğuna göre, lim f(x) - lim f(x) + lim f(x) X-2 X-4 x-0 ifadesinin değeri kaçtır? (ax +2,xs1 ise f(x) = 3x²+1,x>1 ise Verilen f(x) fonksiyonunun x = 1 noktasında li- miti var olduğuna göre, a kaçtır? 2*+1 fonksiyonu x = 2 apsisli nok- x²+2x+c f(x) = tada süreksiz olduğuna göre, c kaçtır?
B
19. Reel sayılarda tanımlı y = f(x) polinom fonksiyonunun gra-
fiği A(-2, -4) ve B(3, 6) noktasından geçmektedir.
Buna göre,
1. f(x) = 0 denkleminin en az bir kökü vardır,
II. f(-3) > f(0) dır,
III. f(-1) > 0 dir,
IV. f(0) <f(8) dir,
V. f(-5) = 0 dir
ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Lise Matematik
Limit Özellikleri
B 19. Reel sayılarda tanımlı y = f(x) polinom fonksiyonunun gra- fiği A(-2, -4) ve B(3, 6) noktasından geçmektedir. Buna göre, 1. f(x) = 0 denkleminin en az bir kökü vardır, II. f(-3) > f(0) dır, III. f(-1) > 0 dir, IV. f(0) <f(8) dir, V. f(-5) = 0 dir ifadelerinden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
it ve Süreklilik
onunun grafiği
y = g(x)
Limit ve Süreklilik
8.
9.
f(x) =
f(x)
√x-3, x>1
3
x + 1
||
fonksiyonu kaç farklı x tam sayısı için sürek-
sizdir?
A) 1
B) 2
9
2
x²-1
x ≤ 1
C) 3 D) 4 E) 5
, X < 0
-7
12.
Tim ((1) 3:2
ARO
3
f
Yukarıdaki şe
verilmiştir.
Buna
göre, a
A) lim f
Lise Matematik
Limit Özellikleri
it ve Süreklilik onunun grafiği y = g(x) Limit ve Süreklilik 8. 9. f(x) = f(x) √x-3, x>1 3 x + 1 || fonksiyonu kaç farklı x tam sayısı için sürek- sizdir? A) 1 B) 2 9 2 x²-1 x ≤ 1 C) 3 D) 4 E) 5 , X < 0 -7 12. Tim ((1) 3:2 ARO 3 f Yukarıdaki şe verilmiştir. Buna göre, a A) lim f
9
8
10
11
6
7
lim f(x-1)=3
X-2
lim, g(x)=1
olduğuna göre,
lim (2f(x)-3g(x + 2))
ifadesinin değeri kaçtır?
Jim (x2-3x+1)=19
olduğuna göre, a kaçtır?
lim (x-2)+x)
X-
limitinin değeri kaçtır?
1:R
R olmak üzero,
(2x+3, x<2
f(x) = ax+1, x22
fonksiyonunun, x= 2 apsisli noktasında limiti
olduğuna göre, a kaçtır?
f(x)=x²+3x² - 4x +3
fonksiyonu için f'(2) kaçtır?
f(x)=x²+3x² - 4x +3
fonksiyonu için f' (2) kaçtır?
y=x²-3x²+x-1
olduğuna göre,
dy
dx
'in x=2 için değeri kaçtır?
6
16
1
Lise Matematik
Limit Özellikleri
9 8 10 11 6 7 lim f(x-1)=3 X-2 lim, g(x)=1 olduğuna göre, lim (2f(x)-3g(x + 2)) ifadesinin değeri kaçtır? Jim (x2-3x+1)=19 olduğuna göre, a kaçtır? lim (x-2)+x) X- limitinin değeri kaçtır? 1:R R olmak üzero, (2x+3, x<2 f(x) = ax+1, x22 fonksiyonunun, x= 2 apsisli noktasında limiti olduğuna göre, a kaçtır? f(x)=x²+3x² - 4x +3 fonksiyonu için f'(2) kaçtır? f(x)=x²+3x² - 4x +3 fonksiyonu için f' (2) kaçtır? y=x²-3x²+x-1 olduğuna göre, dy dx 'in x=2 için değeri kaçtır? 6 16 1
25 Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımls 2. des
ceden bir f fonksiyonu için,
f(x)
lim
X-1 X-1
lim f(x) = 24
-8
olduğuna göre,
Ge² lim f(x-2)
x-2
f(₁) = 8
ifadesinin değeri kaçtır?
A)-6
B)-2
f(3)-14
C)0 B)4812
Lise Matematik
Limit Özellikleri
25 Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımls 2. des ceden bir f fonksiyonu için, f(x) lim X-1 X-1 lim f(x) = 24 -8 olduğuna göre, Ge² lim f(x-2) x-2 f(₁) = 8 ifadesinin değeri kaçtır? A)-6 B)-2 f(3)-14 C)0 B)4812
8. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
y
Buna göre,
f(x)
X-2 X-2
1. lim
f(x)
X-2 X-2
II. lim
III. lim
2
A) Yalnız I
0
= 1
(2010)
= -1
f(x)
X-2 4-2x
ifadelerinden hangileri doğrudur?
1
2
2
D) II ve III
B) Yalnız II
4
y = f(x)
C) I ve II
E) I, II ve III
Lise Matematik
Limit Özellikleri
8. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. y Buna göre, f(x) X-2 X-2 1. lim f(x) X-2 X-2 II. lim III. lim 2 A) Yalnız I 0 = 1 (2010) = -1 f(x) X-2 4-2x ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 2 2 D) II ve III B) Yalnız II 4 y = f(x) C) I ve II E) I, II ve III
f(x)=
2x-1
2
(x-1)(x²-3x-4)
fonksiyonu veriliyor. Buna göre f(x) fonk-
siyonunun sürekli olduğu en geniş kümede
hangi x değerleri bulunmaz?
f(x)=
x+2
2
ax -3x+2
fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli
olduğuna göre a nın alabileceği en küçük
tam sayı değerini bulunuz.
Lise Matematik
Limit Özellikleri
f(x)= 2x-1 2 (x-1)(x²-3x-4) fonksiyonu veriliyor. Buna göre f(x) fonk- siyonunun sürekli olduğu en geniş kümede hangi x değerleri bulunmaz? f(x)= x+2 2 ax -3x+2 fonksiyonu her x gerçek sayısı için sürekli olduğuna göre a nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz.
24. Aşağıda birim karelerle oluşturulmuş dik koordinat
düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş-
tir.
y
g(x) = f(x-3) + lim f(x+1)
X-1+
olduğuna göre,
lim g(x)
X-1
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
- y = f(x)
7
X
D) 5
E) 6
26
Lise Matematik
Limit Özellikleri
24. Aşağıda birim karelerle oluşturulmuş dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş- tir. y g(x) = f(x-3) + lim f(x+1) X-1+ olduğuna göre, lim g(x) X-1 ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 - y = f(x) 7 X D) 5 E) 6 26
f(x) =
(2x+a, x< 1
5x-1, x21
fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasında limiti
olduğuna göre, a kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4 D) 6 E) 8
Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için,
lim f(x) = 2
X-1+
lim f(x) = 1
X-2™
eşitlikleri veriliyor.
Lise Matematik
Limit Özellikleri
f(x) = (2x+a, x< 1 5x-1, x21 fonksiyonunun x = 1 apsisli noktasında limiti olduğuna göre, a kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8 Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için, lim f(x) = 2 X-1+ lim f(x) = 1 X-2™ eşitlikleri veriliyor.
8. (an) bir aritmetik dizi olmak üzere, 6
bieli
olduğuna göre, x + a aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A)
(an) = (x, y, z, 4, a, b, c, 15, ...)
-
5
2
5
3
XIZ
2-Y
B)
C)
5
4
7
8
4
3
x ₁5 x = α:2y
9+2=3
D)
15-01 X
8408
<= b = d
E)
Lise Matematik
Limit Özellikleri
8. (an) bir aritmetik dizi olmak üzere, 6 bieli olduğuna göre, x + a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) (an) = (x, y, z, 4, a, b, c, 15, ...) - 5 2 5 3 XIZ 2-Y B) C) 5 4 7 8 4 3 x ₁5 x = α:2y 9+2=3 D) 15-01 X 8408 <= b = d E)
₂ ve a ol-
kullanılarak
√√2 oldu-
?
√√2
una
a-
o. [a, b] kapalı aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonu
için
A)
O
1
k=1
= ax₁ X₂ X3 ... X-1
P = {X0, X₁, X₂,
xeşit aralıklarla oluşturulmuş bir
*** 3
n-1'
bölüntü, [X, X,], [X₁, X₂],... [X-Xn] alt aralıklar,
aralık genişlikleri olan Ax dikdörtgenlerin tabanları
ve f(x₁), f(x₂), ..., f(x) dikdörtgenlerin yükseklikleri
olmak üzere,
(ki)
... 3
f(x)Ax
B) 1
toplamı f fonksiyonunun P bölüntüsüne göre Rie-
mann alt toplamıdır.
b=
Buna göre, (f(x) = 2x eğrisi için Ax = 1 birim olarak
alınırsa k = 1 den sonsuza kadar olan Riemann alt
CROM
toplamının değeri kaçtır?..
3
n
300
-X
D) 2
E) 4
ure
derece yayınları
fo
gö
AE
lab
işe
Al
ar
ha
A
Lise Matematik
Limit Özellikleri
₂ ve a ol- kullanılarak √√2 oldu- ? √√2 una a- o. [a, b] kapalı aralığında tanımlı y = f(x) fonksiyonu için A) O 1 k=1 = ax₁ X₂ X3 ... X-1 P = {X0, X₁, X₂, xeşit aralıklarla oluşturulmuş bir *** 3 n-1' bölüntü, [X, X,], [X₁, X₂],... [X-Xn] alt aralıklar, aralık genişlikleri olan Ax dikdörtgenlerin tabanları ve f(x₁), f(x₂), ..., f(x) dikdörtgenlerin yükseklikleri olmak üzere, (ki) ... 3 f(x)Ax B) 1 toplamı f fonksiyonunun P bölüntüsüne göre Rie- mann alt toplamıdır. b= Buna göre, (f(x) = 2x eğrisi için Ax = 1 birim olarak alınırsa k = 1 den sonsuza kadar olan Riemann alt CROM toplamının değeri kaçtır?.. 3 n 300 -X D) 2 E) 4 ure derece yayınları fo gö AE lab işe Al ar ha A