Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. 1. Bir topluluğu etkilemek amacını gütmesi Sözlü anlatım türü olmakla birlikte genellikle önceden hazırlanan bir metne dayan

13. 1.
Bir topluluğu etkilemek amacını gütmesi
Sözlü anlatım türü olmakla birlikte genellikle
önceden hazırlanan bir metne dayanması
III. Açık, akıcı, etkileyici bir anlatımının olması
IV. Dinleyicileri bilgilendirici işlevinin ağır basması
V. Miting meyda

13. 1. Bir topluluğu etkilemek amacını gütmesi Sözlü anlatım türü olmakla birlikte genellikle önceden hazırlanan bir metne dayanması III. Açık, akıcı, etkileyici bir anlatımının olması IV. Dinleyicileri bilgilendirici işlevinin ağır basması V. Miting meydanları dışında uygulama alanı- nın olmaması II. Yukarıdakilerden hangileri "söylev" türüyle il- gili olarak yanlıştır? A) I. ve III. B) II. ve IV. D) I. ve V. C) IV. ve V. E) II. ve III. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklama