Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. (1) içinde yaşadığımız çağı sevmiyorum, sevemiyorum. (II) Teknoloji ilerledikçe yaşamımızı hızlandırdı. (Hiz- landırdıkça da

13. (1) içinde yaşadığımız çağı sevmiyorum, sevemiyorum.
(II) Teknoloji ilerledikçe yaşamımızı hızlandırdı. (Hiz-
landırdıkça da yalnızlaştırdı. (IV) Körelmiş birer yaşam
sürdürüyoruz aslında. (V) Aynı evin içerisinde bile mesa-
feler var neredeyse.
Bu par

13. (1) içinde yaşadığımız çağı sevmiyorum, sevemiyorum. (II) Teknoloji ilerledikçe yaşamımızı hızlandırdı. (Hiz- landırdıkça da yalnızlaştırdı. (IV) Körelmiş birer yaşam sürdürüyoruz aslında. (V) Aynı evin içerisinde bile mesa- feler var neredeyse. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yükle- minin türüne göre diğerlerinden farklıdır A) I B) II C) III D) IV E) V