Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atomdaki protonlar (+), elektronlar ise (-) yüklüdür. B

13. Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Atomdaki protonlar (+), elektronlar ise (-)
yüklüdür.
B) Uyarılmış atom, temel hâline göre daha
kararsızdır..
C) Protonlar çekirdekte bulunur.
D) Nükleon sayısı proton ile nötron sayı

13. Atomun yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atomdaki protonlar (+), elektronlar ise (-) yüklüdür. B) Uyarılmış atom, temel hâline göre daha kararsızdır.. C) Protonlar çekirdekte bulunur. D) Nükleon sayısı proton ile nötron sayısının toplamıdır. E) Atom, elektron alırsa katyon oluşur. SINE