Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba- kımından mükemme

13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı
hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba-
kımından mükemmel sayılmasa da içinde taşıdığı derin
millî heyecan ve bu duyguların çerçevesini çizen fikirleriy-
le en fazla sevilen eseri olmu

13. Çağlayanlar, Türkçülük anlayışına uygun olarak yazdığı hikâyelerden meydana gelmektedir. Hikâye tekniği ba- kımından mükemmel sayılmasa da içinde taşıdığı derin millî heyecan ve bu duyguların çerçevesini çizen fikirleriy- le en fazla sevilen eseri olmuştur. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Süleyman Nazif B) Hüseyin Cahit Yalçın C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu D) Rıza Tevfik Bölükbaşı E) Tahsin Nahit