Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. I. Cihanı cam-ı nazmım şiir-i Bâki gibi devr eyler Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devranıyız cână II. Lebleri mül saçları sün

13. I. Cihanı cam-ı nazmım şiir-i Bâki gibi devr eyler
Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devranıyız cână
II. Lebleri mül saçları sünbül yanağı berk-i gül
Bir semenber serv-i hoşreftår dersen iste sen
III. Ezelden şah-ı aşkın bende-i fermanıyız cână
Muhabbet mü

13. I. Cihanı cam-ı nazmım şiir-i Bâki gibi devr eyler Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devranıyız cână II. Lebleri mül saçları sünbül yanağı berk-i gül Bir semenber serv-i hoşreftår dersen iste sen III. Ezelden şah-ı aşkın bende-i fermanıyız cână Muhabbet mülkünün sultan-ı âli-şânıyız cână IV. Sehab-ı lütfun âbın teşne-dillerden diriğ etme Bu deştin bağrı yanmış lâle-i nu'manıyız cânâ V. Zamane bizde cevher sezdiyçün dil-hıraş eyler Aninçün bağrımız hûndur ma'rif kânıyız cână beyitlerden hangisi Yukarıdaki numaralanmış bir gazelin ilk beytidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 3.