Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Olay ve Durum Hikâyesi Soruları

2- "Ben sizin gibi birde değil, diye sözünün ardını getirdi. Yalvar yakar anam ağladı. Yıllar yılı bakın şu avuçlarıma! Nuh al
kemik. Bellersiniz sancıdan canımı alıyorlar geceleri. Kolay değil bu işler aslanım. Hadi siz şimdi varın gidin, öteberilerinizi alın
gelin.." Bu metinde hangi anlatım tekniğine yer verilmiştir?
Öyküleyici
2
3-"Katipse, gene cevap veremiyordu. Sünepe! diye düşündü. Başkalarının karşısında el ovalayıp, susmaya, haksızlıklar karşısında
susmaya, vicdanı emrettiği halde susmaya, kufre karşı bile susmaya, velhasıl 24 lira 95 kuruşun hatırı için, en susulmaması
gereken haller karşısında bile susmak zorunda bir sünepe! Oysa, hiç de böyle
bir şuuru vardı." Bu metinde
hangi anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır?
olmak istemeyen
Gözleme Anlatıcı
lan üç tanesinin adını yazınız.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2- "Ben sizin gibi birde değil, diye sözünün ardını getirdi. Yalvar yakar anam ağladı. Yıllar yılı bakın şu avuçlarıma! Nuh al kemik. Bellersiniz sancıdan canımı alıyorlar geceleri. Kolay değil bu işler aslanım. Hadi siz şimdi varın gidin, öteberilerinizi alın gelin.." Bu metinde hangi anlatım tekniğine yer verilmiştir? Öyküleyici 2 3-"Katipse, gene cevap veremiyordu. Sünepe! diye düşündü. Başkalarının karşısında el ovalayıp, susmaya, haksızlıklar karşısında susmaya, vicdanı emrettiği halde susmaya, kufre karşı bile susmaya, velhasıl 24 lira 95 kuruşun hatırı için, en susulmaması gereken haller karşısında bile susmak zorunda bir sünepe! Oysa, hiç de böyle bir şuuru vardı." Bu metinde hangi anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır? olmak istemeyen Gözleme Anlatıcı lan üç tanesinin adını yazınız.
an
en T 11. Yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış
olayları kişilere bağlı, belli bir yer ve zaman içinde
anlatan türe hikâye diyoruz. Hikâye, hayatta olan veya
|
rşı
lü
an
ve
an
ni
in
A
B
olacak kanısı veren olayları bir ölçü ile anlatan, hayalde
tasarlanan ilgi çekici birtakım olayları anlatarak okuyanda
heyecan veya zevk uyandıran yazıdır. Olay hikâyeciliğinin
||
kurucusu Rus yazar Anton Çehov'dur. Bu türün Türk edebi-
yatındaki en önemli temsilcileri ise Sait Faik Abasıyanık ve
IV
Memduh Sevket Esendal'dır.
V
Bu açıklamada numaralanmış yerlerin hangisinde bil-
gi yanlısı vardır?
A) I.
B) II.
(C) III.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
an en T 11. Yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış olayları kişilere bağlı, belli bir yer ve zaman içinde anlatan türe hikâye diyoruz. Hikâye, hayatta olan veya | rşı lü an ve an ni in A B olacak kanısı veren olayları bir ölçü ile anlatan, hayalde tasarlanan ilgi çekici birtakım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran yazıdır. Olay hikâyeciliğinin || kurucusu Rus yazar Anton Çehov'dur. Bu türün Türk edebi- yatındaki en önemli temsilcileri ise Sait Faik Abasıyanık ve IV Memduh Sevket Esendal'dır. V Bu açıklamada numaralanmış yerlerin hangisinde bil- gi yanlısı vardır? A) I. B) II. (C) III. D) IV. E) V.
Sİ TESTİ
lan kısmına işaretleyiniz.
2
3. Aşağıdakilerin hangisinde "göz" sözcüğünün yazı-
mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Yaptığı hatalar yüzünden en son onu da gözden gö-
nülden çıkardı.
B) Benim karagözlü sevgilim, asma suratını artık.
Sen bilmezsin ama bizim Hasan Usta da paragözün
tekidir.
D) Bir damla gözyaşı aksın, hüzünle örtülü yanakların-
dar.
E) İsmet'in göz edişinden anladı, içeri giren Koca
Ali'ydi.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
Sİ TESTİ lan kısmına işaretleyiniz. 2 3. Aşağıdakilerin hangisinde "göz" sözcüğünün yazı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yaptığı hatalar yüzünden en son onu da gözden gö- nülden çıkardı. B) Benim karagözlü sevgilim, asma suratını artık. Sen bilmezsin ama bizim Hasan Usta da paragözün tekidir. D) Bir damla gözyaşı aksın, hüzünle örtülü yanakların- dar. E) İsmet'in göz edişinden anladı, içeri giren Koca Ali'ydi.
raj
en hangis
EV
Psikolojik olaylar toplumsal olaylardan daha az
tercih edilmiştir.
Ruh hâlleri ve iç çatışmalar olay örgüsünün teme-
lidir.
M.
III. Çehov tarzı öyküler yazılmıştır.
IV. Bilinç akışı, iç konuşma, iç gözlem gibi yöntemler
kullanılmıştır.
V. Bireyin iç dünyası aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlara ait yukarı-
daki özelliklerden hangisi yanıştır?
T
D) IV E) V
B) II
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
raj en hangis EV Psikolojik olaylar toplumsal olaylardan daha az tercih edilmiştir. Ruh hâlleri ve iç çatışmalar olay örgüsünün teme- lidir. M. III. Çehov tarzı öyküler yazılmıştır. IV. Bilinç akışı, iç konuşma, iç gözlem gibi yöntemler kullanılmıştır. V. Bireyin iç dünyası aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlara ait yukarı- daki özelliklerden hangisi yanıştır? T D) IV E) V B) II
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti-
nin (^) kullanılmasına gerek yoktur?
A) Balzac, Goriot Baba adlı romanında mekân tasviri-
ne önem vermiştir.
Arapça
BY Âşık edebiyatında, ozanlar şiirlerini "bağlama" eşli-
ğinde söyler.
C) Cahit Külebi'nin Rüzgâr adlı şiir kitabını büyük bir
zevkle okudum.
Arapça
D Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde hayâl kavramı
önemli bir yer tutar.
Şirket, istediği kârı sağlayamadığı için şubelerini
kapatma kararı aldı.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti- nin (^) kullanılmasına gerek yoktur? A) Balzac, Goriot Baba adlı romanında mekân tasviri- ne önem vermiştir. Arapça BY Âşık edebiyatında, ozanlar şiirlerini "bağlama" eşli- ğinde söyler. C) Cahit Külebi'nin Rüzgâr adlı şiir kitabını büyük bir zevkle okudum. Arapça D Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde hayâl kavramı önemli bir yer tutar. Şirket, istediği kârı sağlayamadığı için şubelerini kapatma kararı aldı.
B
20. Ali, nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya
gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını
yapmıştı. İçindeki Cenabihak'la beraber oğlunun
odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç
çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri,
ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel
motoru homurtusu işiten oğlunu evvela uyandırmaya
kıyamadı. Ali, işten çıkmış gibi terli ve pembe idi.
Halıcıoğlu'ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış;
bir horoz vakarıyla sabaha, Kâğıthane sırtlarında
beliren fecrikâzibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti. Ali
nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı
gibi yorganı kafasına büsbütün çekti.
Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Durum hikâyesine özgü nitelikler taşır.
B) Üçüncü kişili anlatıcı kullanılmıştır.
C) Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır.
D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Mekânla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
B 20. Ali, nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabihak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvela uyandırmaya kıyamadı. Ali, işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. Halıcıoğlu'ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış; bir horoz vakarıyla sabaha, Kâğıthane sırtlarında beliren fecrikâzibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti. Ali nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Durum hikâyesine özgü nitelikler taşır. B) Üçüncü kişili anlatıcı kullanılmıştır. C) Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır. D) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Mekânla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
EDEBİYATI TESTİ
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
akikadır.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Hikâyede olay, kısa bir zaman dilimi üzerine
temellendirilirken romanda zaman çok boyutlu ve
karmaşık bir nitelik taşır.
B) Edebiyatımızda ilk hikâye örneklerini Letaif-i Rivayat
adlı eseriyle Ahmet Mithat Efendi vermiştir.
C) Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay, edebiyatımızda
Maupassant tarzı öykünün temsilcileri arasında yer
alır.
D) Durum hikâyesinde merak duygusu uyandıracak
şekilde gelişen olaylar, çözüm bölümünde bir
sonuca bağlanır.
X
E) Bir hikâyede serim bölümünde olayın geçtiği çevre
ve kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.
1049
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
EDEBİYATI TESTİ Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. akikadır. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Hikâyede olay, kısa bir zaman dilimi üzerine temellendirilirken romanda zaman çok boyutlu ve karmaşık bir nitelik taşır. B) Edebiyatımızda ilk hikâye örneklerini Letaif-i Rivayat adlı eseriyle Ahmet Mithat Efendi vermiştir. C) Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay, edebiyatımızda Maupassant tarzı öykünün temsilcileri arasında yer alır. D) Durum hikâyesinde merak duygusu uyandıracak şekilde gelişen olaylar, çözüm bölümünde bir sonuca bağlanır. X E) Bir hikâyede serim bölümünde olayın geçtiği çevre ve kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır. 1049
7. Cehov tarzında durum hikâyeleri yazarak Türk hikâyeci-
tigine yeni bir açılım getiren ----, halktan kişileri ele almış;
günlük hayatın olağan akışını gerçekçi bir gözlem ve ya-
lın cümlelerle yansıtmıştır. Bu eserlerde yönetici zümreyle
halkın, zanaat erbabıyla sanayi medeniyeti ve mevcut sis-
temin çatışması göze çarpmaktadır. O, Çehov tarzının tipik
bir taklitçisi olmamıştır. Onun hikâyelerinde, Çehov'daki
genel bedbinlik havasına karşın iyimserlik ve hoşgörü hâ-
kimdir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Orhan Kemal
B) Haldun Taner
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Memduh Şevket Esendal
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
de
e
Yayın
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
7. Cehov tarzında durum hikâyeleri yazarak Türk hikâyeci- tigine yeni bir açılım getiren ----, halktan kişileri ele almış; günlük hayatın olağan akışını gerçekçi bir gözlem ve ya- lın cümlelerle yansıtmıştır. Bu eserlerde yönetici zümreyle halkın, zanaat erbabıyla sanayi medeniyeti ve mevcut sis- temin çatışması göze çarpmaktadır. O, Çehov tarzının tipik bir taklitçisi olmamıştır. Onun hikâyelerinde, Çehov'daki genel bedbinlik havasına karşın iyimserlik ve hoşgörü hâ- kimdir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Orhan Kemal B) Haldun Taner C) Sait Faik Abasıyanık D) Memduh Şevket Esendal E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu de e Yayın
TEST - 9
Hikaye türünün gelişimi "Batılı hikâyemiz, Doğulu
hikayemizle başlar." cümlesiyle özetlenebilir. Türk
edebiyatında hikâye adıyla bilinen eserler bugünkü
öykü tanımından farklıdır. Eski hikâyeler "kissadan
hisse" verme kaygısıyla yazılmıştır. Yani olay, kişi,
yer ve zaman okuyucuya "hisse" aldırmak içindir.
Batılı anlamda hikâye denilince ise Maupassant
veya Çehov tarzında yazılan öyküler anlaşılmalıdır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi "Do-
ğulu hikâye" örneği sayılamaz?
A) Hz. Ali cenknåmeleri
B) Ömer Seyfettin hikâyeleri
C) Dede Korkut Hikâyeleri
D) Mem u Zin hikâyesi
E) Yusuf ile Züleyha mesnevisi
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
TEST - 9 Hikaye türünün gelişimi "Batılı hikâyemiz, Doğulu hikayemizle başlar." cümlesiyle özetlenebilir. Türk edebiyatında hikâye adıyla bilinen eserler bugünkü öykü tanımından farklıdır. Eski hikâyeler "kissadan hisse" verme kaygısıyla yazılmıştır. Yani olay, kişi, yer ve zaman okuyucuya "hisse" aldırmak içindir. Batılı anlamda hikâye denilince ise Maupassant veya Çehov tarzında yazılan öyküler anlaşılmalıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi "Do- ğulu hikâye" örneği sayılamaz? A) Hz. Ali cenknåmeleri B) Ömer Seyfettin hikâyeleri C) Dede Korkut Hikâyeleri D) Mem u Zin hikâyesi E) Yusuf ile Züleyha mesnevisi
si bir
nun
Here,
Faik
tileri
ik'in
Haldun Taner
Menduh Şevket Esendal
E
tay Akbal
Oktay
5. 1. Füruzan
II. Memduh Şevket Esendal
III. Sait Faik Abasıyanık
IV. Ömer Seyfettin
V. Tarık Buğra
Numaralamış yazarlardan hangisi hikâye anla-
yışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
si bir nun Here, Faik tileri ik'in Haldun Taner Menduh Şevket Esendal E tay Akbal Oktay 5. 1. Füruzan II. Memduh Şevket Esendal III. Sait Faik Abasıyanık IV. Ömer Seyfettin V. Tarık Buğra Numaralamış yazarlardan hangisi hikâye anla- yışı yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
14. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü olay
kaynaklı, olaya dayalı edebi türlerdir?
A) Fıkra - öykü - anı
B) Roman - Öykü - gezi yazısı
C) Öykü - eleştiri - biyografi
D) Gezi yazısı - anı - tiyatro
E) Tiyatro - roman - Öykü
CamScanner ile tarandi
C
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
14. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü olay kaynaklı, olaya dayalı edebi türlerdir? A) Fıkra - öykü - anı B) Roman - Öykü - gezi yazısı C) Öykü - eleştiri - biyografi D) Gezi yazısı - anı - tiyatro E) Tiyatro - roman - Öykü CamScanner ile tarandi C
DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ
1. Hikâye (öykü) türü Ile Ilgill aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olay-
lar anlatılır.
B) Romana göre kısa bir düzyazı türüdür.
C) Ele alınan kişiler, çoğu zaman yaşamlarının belli
ve kısa bir anı içinde İzlenir.
D) Romantik, realist, naturalist öykü gibi türleri vardır.
E) Italyan edebiyatı sanatçısı Boccaclo, bu türün ku-
rucusu sayılır.
£
4.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ 1. Hikâye (öykü) türü Ile Ilgill aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olay- lar anlatılır. B) Romana göre kısa bir düzyazı türüdür. C) Ele alınan kişiler, çoğu zaman yaşamlarının belli ve kısa bir anı içinde İzlenir. D) Romantik, realist, naturalist öykü gibi türleri vardır. E) Italyan edebiyatı sanatçısı Boccaclo, bu türün ku- rucusu sayılır. £ 4.
r?
YAYINLARI
5.
Hikayeleri
Edip Adivar-Harap Mabetler
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Milli Savaş Hikayeleri
D) Aka Gündüz Kutbay - Bu Toprağın Kızları
E) Reşat Nuri Güntekin - Tanrı Misafiri
3,
Haydi, çabuk koş, meydana sancağı dik! emrini verdi.
Başüstüne...
Başüstüne... diyerek üçü de koşarak çıktı.
Saray halkı karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem
yaldızlı resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyorlardı. Hala
içlerinden kimse kımıldanamıyordu.
Mum rengi çehrelerin şaşkın gözleri karşısında bu tek Türk,
kaftanın uzun eteklerini omuzlarına attı. Kılıcını kınına
koydu. Uzandı, ezdiği başın üstünde duran kanlı topuzu aldı
yere bıraktı. Sonra tahttaki ölüyü aşağı çekti.
Onun yerine oturdu.
Gayet güzel bir Ulahçayla:
Haydi, bana itaat edin! dedi.
Sebebi bilinmez bir korkunun şaşırtıcı heyecanıyla dilleri
tutulmuş kurt kürklü zengin Boyar reisleri, büyük kılıçlı
cesur muharipler, çelik zırhlı voyvodalar iki dakika evvelki
hükümdarlarının daha soğumayan naaşını çiğneyerek bir
anda, bir darbeyle bütün Eflak'ı zaptediveren bu korkunç
Türk'ün elini öpüyorlar, yüzüne bakamıyorlardı. (...)
-
Ömer Seyfettin'in "Topuz" adlı hikâyesinden alınan bu
parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk tarihine yaslanmış tarihî-epik bir hikâyeden
alınmıştır.
B) Kesit öyküsü niteliği ağır basan bir parçadır.
C) Anlatma ve diyalog tekniklerinden yararlanılmıştır.
D) Hâkim bakış açısıyla yazılmıştır.
E) Millî Edebiyat Dönemi'nin "Yeni Lisan" anlayışına uygun
bir dille yazılmıştır.
195
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
r? YAYINLARI 5. Hikayeleri Edip Adivar-Harap Mabetler C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Milli Savaş Hikayeleri D) Aka Gündüz Kutbay - Bu Toprağın Kızları E) Reşat Nuri Güntekin - Tanrı Misafiri 3, Haydi, çabuk koş, meydana sancağı dik! emrini verdi. Başüstüne... Başüstüne... diyerek üçü de koşarak çıktı. Saray halkı karanlık duvarlara yapılmış parlak, muhteşem yaldızlı resimler gibi sessiz, sakin, cansız duruyorlardı. Hala içlerinden kimse kımıldanamıyordu. Mum rengi çehrelerin şaşkın gözleri karşısında bu tek Türk, kaftanın uzun eteklerini omuzlarına attı. Kılıcını kınına koydu. Uzandı, ezdiği başın üstünde duran kanlı topuzu aldı yere bıraktı. Sonra tahttaki ölüyü aşağı çekti. Onun yerine oturdu. Gayet güzel bir Ulahçayla: Haydi, bana itaat edin! dedi. Sebebi bilinmez bir korkunun şaşırtıcı heyecanıyla dilleri tutulmuş kurt kürklü zengin Boyar reisleri, büyük kılıçlı cesur muharipler, çelik zırhlı voyvodalar iki dakika evvelki hükümdarlarının daha soğumayan naaşını çiğneyerek bir anda, bir darbeyle bütün Eflak'ı zaptediveren bu korkunç Türk'ün elini öpüyorlar, yüzüne bakamıyorlardı. (...) - Ömer Seyfettin'in "Topuz" adlı hikâyesinden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Türk tarihine yaslanmış tarihî-epik bir hikâyeden alınmıştır. B) Kesit öyküsü niteliği ağır basan bir parçadır. C) Anlatma ve diyalog tekniklerinden yararlanılmıştır. D) Hâkim bakış açısıyla yazılmıştır. E) Millî Edebiyat Dönemi'nin "Yeni Lisan" anlayışına uygun bir dille yazılmıştır. 195
2. 1960 sonrası öykücüleri arasında adını duyurmuş ve
bireyin sorunlarına ağırlık veren, yalnızlaşan bireyi
derinlemesine işleyen bir çizgide eserler kaleme
almıştır. Gerçeküstü ile gerçek dünyayı kusursuz
biçimde işlemiştir. Gece romanıyla Pegasus Edebiyat
Ödülü'nü alan tek Türk yazardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
yazarın öykü türünde yazdığı eseri değildir?
A) Troya'da Ölüm Vardı
B) Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
C) Göçmüş Kediler Bahçesi
D) Kısmet Büfesi
E) Kılavuz
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
2. 1960 sonrası öykücüleri arasında adını duyurmuş ve bireyin sorunlarına ağırlık veren, yalnızlaşan bireyi derinlemesine işleyen bir çizgide eserler kaleme almıştır. Gerçeküstü ile gerçek dünyayı kusursuz biçimde işlemiştir. Gece romanıyla Pegasus Edebiyat Ödülü'nü alan tek Türk yazardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen yazarın öykü türünde yazdığı eseri değildir? A) Troya'da Ölüm Vardı B) Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı C) Göçmüş Kediler Bahçesi D) Kısmet Büfesi E) Kılavuz
100- 1923-1940 arası Türk hikayeciliği ile ilgili
verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye
devam etmişlerdir
B-Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok,
gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır.
C-Bu donemde bazı sanatçılar hikayelerinde
toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni
kurum ve değerleri ele almıştır.
D-Bu dönemde bazı sanatçılar bireyin ic dünyasını
esas alan hikayeler yazmıştır.
E-Özellikle Modernizmi esas alan eserler
verilmiştir.
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
100- 1923-1940 arası Türk hikayeciliği ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A-Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam etmişlerdir B-Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır. C-Bu donemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almıştır. D-Bu dönemde bazı sanatçılar bireyin ic dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır. E-Özellikle Modernizmi esas alan eserler verilmiştir.
9. Durum hikâyeleriyle ilgili;
1. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine bağlı kalınarak
yazıldığı,
II. İnsan yaşamından herhangi bir bölümü ele alıp an-
Tattığı,
. Duygu ve hayalleri yansıtmaktan ziyade okurda bir
heyecan yaratma amacı taşıdığı,
IV. Memduh Şevket Esendal'ın Türk edebiyatındaki en
güçlü temsilcilerinden biri olduğu
bilgilerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnızl
B) I ve III
C) II ve IV
D) Yalnız III
E) III ve IV
192
Lise Türkçe
Olay ve Durum Hikâyesi
9. Durum hikâyeleriyle ilgili; 1. Serim, düğüm, çözüm bölümlerine bağlı kalınarak yazıldığı, II. İnsan yaşamından herhangi bir bölümü ele alıp an- Tattığı, . Duygu ve hayalleri yansıtmaktan ziyade okurda bir heyecan yaratma amacı taşıdığı, IV. Memduh Şevket Esendal'ın Türk edebiyatındaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğu bilgilerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnızl B) I ve III C) II ve IV D) Yalnız III E) III ve IV 192