Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. III. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. XVII. ve XVIII. yüzyıl bo

13. III. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri
ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. XVII. ve
XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerine karşı alınan
yenilgiler ve toprak kayıpları devlet ve toplum yapısın-
da islahat yapılmasını zorunlu k

13. III. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. XVII. ve XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerine karşı alınan yenilgiler ve toprak kayıpları devlet ve toplum yapısın- da islahat yapılmasını zorunlu kılmıştır. III. Selim, Fransız İhtilali'nin Avrupa'yı etkilediği dönemde, devletin güven- liğini ve devamlılığını sağlamaya yönelik islahatlar yap- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan islahat çalışmalarından biri değildir? A) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması B) Nizamicedit adını taşıyan ordunun kurulması C) Türk ve yabancı uzmanlara layiha adı verilen raporlar hazırlatılması ve Meclisimeşveret'in kurulması D) Avrupa devletlerinin önemli başkentlerinde daimi elçi- liklerin açılması E) Kara ve Deniz mühendishanelerinin geliştirilmesi