Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlar'ın kurdu- 17 ğu cemiyetlerden bazıları şunlardır: I. Mavri Mira II. Pontus Rum III.

13. Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlar'ın kurdu- 17
ğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:
I. Mavri Mira
II. Pontus Rum
III. Etniki Eterya
Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı
faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla
kurulan millî cemiy

13. Milli Mücadele sırasında Rum ve Yunanlar'ın kurdu- 17 ğu cemiyetlerden bazıları şunlardır: I. Mavri Mira II. Pontus Rum III. Etniki Eterya Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bunların zararlı faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulan millî cemiyetlerden biri değildir? A) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti DTrabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti E) Trakya Paşaeli Cemiyeti