Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say- dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon, nano boyutla

13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say-
dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon,
nano boyutlarda iletken olurken altın diğer elementlerle
çok aktif olarak etkileşmeye başlar.
Buna göre nano boyutlara inildikçe maddelerin;

13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say- dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon, nano boyutlarda iletken olurken altın diğer elementlerle çok aktif olarak etkileşmeye başlar. Buna göre nano boyutlara inildikçe maddelerin; I. optik, II. elektrik, III. kimyasal özelliklerinden hangilerinin değişikliğe uğradığı göz- lemlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III RASYO