Soru:

13. Snell, Yunan düşüncesinin insanlık tarihine en büyük katkı- sinin “zihnin keşfedilişi" olduğunu söylemektedir. Akıl önce- si

13. Snell, Yunan düşüncesinin insanlık tarihine en büyük katkı-
sinin “zihnin keşfedilişi" olduğunu söylemektedir. Akıl önce-
si efsanevi (mitolojik) ve insan biçimci anlayışlarla salt akıl-
ci bir dünya görüşü arasındaki ayrım ilk defa ortaya çıkmış
ve o

13. Snell, Yunan düşüncesinin insanlık tarihine en büyük katkı- sinin “zihnin keşfedilişi" olduğunu söylemektedir. Akıl önce- si efsanevi (mitolojik) ve insan biçimci anlayışlarla salt akıl- ci bir dünya görüşü arasındaki ayrım ilk defa ortaya çıkmış ve o tarihten bu yana insan düşüncesinin vazgeçilmez bir kazancı haline gelmiştir. Bu dünya görüşünün ortaya çıkma- sina en büyük katkıyı ise hiç şüphesiz Yunan felsefesi yap- mıştır. Bu parçada felsefenin; I. eleştirel olma, II. rasyonel olma, III. evrensel olma, özelliklerinden hangilerine değinilmiştir? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) Yalnız III

Soru Çözümünü Göster