Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. TBMM'nin ilk kararlarından biri de "Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur." şeklindedir. Aşağıdakilerden hang

13.
TBMM'nin ilk kararlarından biri de "Türkiye Devleti yalnız
TBMM tarafından temsil olunur." şeklindedir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu karara uygun düşen bir
gelişme olduğu savunulabilir?
A) Londra Konferansı'na TBMM temsilcisiyle İstanbul
Hükûmeti tems

13. TBMM'nin ilk kararlarından biri de "Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur." şeklindedir. Aşağıdakilerden hangisinin bu karara uygun düşen bir gelişme olduğu savunulabilir? A) Londra Konferansı'na TBMM temsilcisiyle İstanbul Hükûmeti temsilcisinin birlikte katılması B) Anlaşma Devletleri'nin Mudanya Ateşkes Antlaşma- sı'nı TBMM'yle imzalaması C) Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükûmeti temsilci- siyle Amasya Görüşmeleri yapması D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin, Misakımillî kararlarını alması E) Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişliğine atanması