Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. W.James'e göre insanın temel amacı kendi varlı- ğini savunmak ve korumaktır. Bu da, bir eylemde bulunmakla sağlanabilir. O halde, düşünce zihne değil eyleme bağlıdır. Düşünceyi eylemden ayırmak ya

13. W.James'e göre insanın temel amacı kendi varlı-
ğini savunmak ve korumaktır. Bu da, bir eylemde
bulunmakla sağlanabilir. O halde, düşünce zihne
değil eyleme bağlıdır. Düşünceyi eylemden ayırmak
yanlıştır. Çünkü bir düşüncenin doğruluğu kendi-
sini doğr

13. W.James'e göre insanın temel amacı kendi varlı- ğini savunmak ve korumaktır. Bu da, bir eylemde bulunmakla sağlanabilir. O halde, düşünce zihne değil eyleme bağlıdır. Düşünceyi eylemden ayırmak yanlıştır. Çünkü bir düşüncenin doğruluğu kendi- sini doğrulayan bir "iş" ya da "eylem" ile anlaşılır. Örneğin aradığı bir ürünü dükkanda bulamayan bir kişi için o ürünün dükkanda olup olmamasının bir anlamı yoktur. Bu da bir düşüncenin doğruluğunun onun yararlı ya da "başarılı" olmasına bağlı olduğu- nu gösterir. Bu parçaya göre W.James'in eleştirdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam ve başarılı bir eylem doğru düşüncenin aytrict özelliğidir. B) Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir. C) Bir düşüncenin değeri, o düşüncenin gerçekten zihinde var olmasına bağlıdır. D) Insanın kendisini koruması eylemde bulunma- siyla gerçekleşir. E) Düşüncenin faydalı olması, doğru olması için yeterlidir.