Kişilik Soruları

5.
Tarih öğretmeni öğrencilere, “Osmanlı Devleti'nin
kuruluş döneminde Balkanlarda başarılarını,
yayılmalarini ve bölgede kalıcı olmalarını hangi
sebeplere bağlamak gerekir?” sorusunu yöneltmiştir.
Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisinin bu konuda
daha az etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Nihal; Anadolu'ya gelen Türkmenlere yeni yerleşim
alanlarının oluşturulmaya çalışılması
B) Sedat; Gaza ve fetih siyasetinin uygulanması
C) Sevde; Balkanlarda siyasi ve sosyal sorunların
yaşanması
D) Selami; Osmanlı Devleti'nin bölgede uyguladığı
istimâlet politikası
E) Ekrem; Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmaya
çalışılması
Felsefe
Kişilik
5. Tarih öğretmeni öğrencilere, “Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Balkanlarda başarılarını, yayılmalarini ve bölgede kalıcı olmalarını hangi sebeplere bağlamak gerekir?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisinin bu konuda daha az etkili olduğu ileri sürülebilir? A) Nihal; Anadolu'ya gelen Türkmenlere yeni yerleşim alanlarının oluşturulmaya çalışılması B) Sedat; Gaza ve fetih siyasetinin uygulanması C) Sevde; Balkanlarda siyasi ve sosyal sorunların yaşanması D) Selami; Osmanlı Devleti'nin bölgede uyguladığı istimâlet politikası E) Ekrem; Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmaya çalışılması
MB
EBİR
VARI
11. Antropologların, tarihin farklı dönemlerindeki kültürleri
anlayabilmek için o dönemdeki insanların gözüyle olaylara
bakılması gerektiği düşüncesi, sosyal bilimler için de esin
kaynağı olmuştur. Bunun sonucunda sosyal bilimler ala-
ninda yorumlama odaklı anlama paradigması önem kazan-
mıştır. Yorumlama sanatı veya anlama öğretisi, sosyal bi-
limlerde, pozitivist anlayışın rasyonel bakışına karşı, aras-
tırmacı ile araştırma konusu arasındaki sert bariyerleri or-
tadan kaldırır. Böylelikle hem araştırmacı hem araştırılan
konunun birbirleriyle etkileşim içerisinde olan dinamik bir
yapıya sahip oldukları kabul edilir.
Bu parçada sözü edilen yöntem aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Pragmatik yaklaşım
B) Tümevarim
C) Metodik şüphe
D) Hermeneutik
E) Fenomenolojik yöntem
Felsefe
Kişilik
MB EBİR VARI 11. Antropologların, tarihin farklı dönemlerindeki kültürleri anlayabilmek için o dönemdeki insanların gözüyle olaylara bakılması gerektiği düşüncesi, sosyal bilimler için de esin kaynağı olmuştur. Bunun sonucunda sosyal bilimler ala- ninda yorumlama odaklı anlama paradigması önem kazan- mıştır. Yorumlama sanatı veya anlama öğretisi, sosyal bi- limlerde, pozitivist anlayışın rasyonel bakışına karşı, aras- tırmacı ile araştırma konusu arasındaki sert bariyerleri or- tadan kaldırır. Böylelikle hem araştırmacı hem araştırılan konunun birbirleriyle etkileşim içerisinde olan dinamik bir yapıya sahip oldukları kabul edilir. Bu parçada sözü edilen yöntem aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Pragmatik yaklaşım B) Tümevarim C) Metodik şüphe D) Hermeneutik E) Fenomenolojik yöntem
Soru 1
63 / 166
7
8.
10
Köpeklerde kanat, kaplanlarda solungaç, balıklarda el
yoktur. Her varlık, bazı potansiyel güçlere sahip olarak
yaratılır. Dolayısıyla da varlıklar, kendinde taşıdığı de-
ğişim gücüyle, türüne ait olan amacı gerçekleştirmeye
yani potansiyel güçlerini kullanarak ideal biçimine
ulaşmaya çalışır.
11
12
Aristoteles bu parçadaki düşüncesiyle aşağıdaki-
lerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Tikelden hareketle tümel kavramlara ulaşılabilir.
B) Her varlık, belli bir forma dönüşme içeriğine sahiptir.
C) Madde ve zihin birbirinden bağımsızdır.
D) Tüm varlıklar statik bir niteliğe sahiptir.
E) Varlıklar, duyusal bir yanılsamadan ibarettir.
Felsefe
Kişilik
Soru 1 63 / 166 7 8. 10 Köpeklerde kanat, kaplanlarda solungaç, balıklarda el yoktur. Her varlık, bazı potansiyel güçlere sahip olarak yaratılır. Dolayısıyla da varlıklar, kendinde taşıdığı de- ğişim gücüyle, türüne ait olan amacı gerçekleştirmeye yani potansiyel güçlerini kullanarak ideal biçimine ulaşmaya çalışır. 11 12 Aristoteles bu parçadaki düşüncesiyle aşağıdaki- lerden hangisini vurgulamaktadır? A) Tikelden hareketle tümel kavramlara ulaşılabilir. B) Her varlık, belli bir forma dönüşme içeriğine sahiptir. C) Madde ve zihin birbirinden bağımsızdır. D) Tüm varlıklar statik bir niteliğe sahiptir. E) Varlıklar, duyusal bir yanılsamadan ibarettir.
13. W.James'e göre insanın temel amacı kendi varlı-
ğini savunmak ve korumaktır. Bu da, bir eylemde
bulunmakla sağlanabilir. O halde, düşünce zihne
değil eyleme bağlıdır. Düşünceyi eylemden ayırmak
yanlıştır. Çünkü bir düşüncenin doğruluğu kendi-
sini doğrulayan bir "iş" ya da "eylem" ile anlaşılır.
Örneğin aradığı bir ürünü dükkanda bulamayan bir
kişi için o ürünün dükkanda olup olmamasının bir
anlamı yoktur. Bu da bir düşüncenin doğruluğunun
onun yararlı ya da "başarılı" olmasına bağlı olduğu-
nu gösterir.
Bu parçaya göre W.James'in eleştirdiği görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam ve başarılı bir eylem doğru düşüncenin
aytrict özelliğidir.
B) Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir.
C) Bir düşüncenin değeri, o düşüncenin gerçekten
zihinde var olmasına bağlıdır.
D) Insanın kendisini koruması eylemde bulunma-
siyla gerçekleşir.
E) Düşüncenin faydalı olması, doğru olması için
yeterlidir.
Felsefe
Kişilik
13. W.James'e göre insanın temel amacı kendi varlı- ğini savunmak ve korumaktır. Bu da, bir eylemde bulunmakla sağlanabilir. O halde, düşünce zihne değil eyleme bağlıdır. Düşünceyi eylemden ayırmak yanlıştır. Çünkü bir düşüncenin doğruluğu kendi- sini doğrulayan bir "iş" ya da "eylem" ile anlaşılır. Örneğin aradığı bir ürünü dükkanda bulamayan bir kişi için o ürünün dükkanda olup olmamasının bir anlamı yoktur. Bu da bir düşüncenin doğruluğunun onun yararlı ya da "başarılı" olmasına bağlı olduğu- nu gösterir. Bu parçaya göre W.James'in eleştirdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam ve başarılı bir eylem doğru düşüncenin aytrict özelliğidir. B) Fayda sağlayan bilgi doğru bilgidir. C) Bir düşüncenin değeri, o düşüncenin gerçekten zihinde var olmasına bağlıdır. D) Insanın kendisini koruması eylemde bulunma- siyla gerçekleşir. E) Düşüncenin faydalı olması, doğru olması için yeterlidir.
14. Ankara'da amatör kümede mücadele eden Felsefe
sporu desteklemek için maça gittim. Maçın başla-
masını beklerken bir anons duydum. Anonsta "Ra-
kip takımın hastalık nedeniyle 6 as futbolcusunun
olmadığını ve maça çıkamayacağını bu durum
karşısında felsefe spor yöneticilerinin Futbol fede-
rasyonu yetkililerine başvurarak maçı erteletmek
istediklerini ve bunun federasyon tarafından kabul
edilerek maçın 2 ay sonraya ertelendiğini” duy-
dum. Eğer maç ertelenmeseydi maçı 3-0 hükmen
kazanacaktık. Kulüp başkanımızın; “Bizler maçı
kolay yoldan kâğıt üzerinde değil de alın teri döke-
rek kazanmalıyız" açıklaması, yaptıkları davranışın
gerekçesini ortaya koymuş oldu. 2 ay sonra erte-
lenen maçı 1-0 kaybettik. Sezon sonu geldiğinde
şampiyonluğu 1 puanla kaybettik. Eğer ertelettiği-
miz maçı hükmen galip olarak kabul etseydik ligde
şampiyon olup bir üst lige çıkacaktık.
Bu parçada anlatılan olayda felsefe spor yöne-
ticilerinin yaptığı davranışın etik açısından "iyi-
lik" değeri taşıması aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
A) Kendilerini düşünne
B) Vicdanlarının rahat olması
C) İsteklerine ulaşma
D) Yarar elde etmek isteme
E) Doğru olandan şaşmama
Felsefe
Kişilik
14. Ankara'da amatör kümede mücadele eden Felsefe sporu desteklemek için maça gittim. Maçın başla- masını beklerken bir anons duydum. Anonsta "Ra- kip takımın hastalık nedeniyle 6 as futbolcusunun olmadığını ve maça çıkamayacağını bu durum karşısında felsefe spor yöneticilerinin Futbol fede- rasyonu yetkililerine başvurarak maçı erteletmek istediklerini ve bunun federasyon tarafından kabul edilerek maçın 2 ay sonraya ertelendiğini” duy- dum. Eğer maç ertelenmeseydi maçı 3-0 hükmen kazanacaktık. Kulüp başkanımızın; “Bizler maçı kolay yoldan kâğıt üzerinde değil de alın teri döke- rek kazanmalıyız" açıklaması, yaptıkları davranışın gerekçesini ortaya koymuş oldu. 2 ay sonra erte- lenen maçı 1-0 kaybettik. Sezon sonu geldiğinde şampiyonluğu 1 puanla kaybettik. Eğer ertelettiği- miz maçı hükmen galip olarak kabul etseydik ligde şampiyon olup bir üst lige çıkacaktık. Bu parçada anlatılan olayda felsefe spor yöne- ticilerinin yaptığı davranışın etik açısından "iyi- lik" değeri taşıması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Kendilerini düşünne B) Vicdanlarının rahat olması C) İsteklerine ulaşma D) Yarar elde etmek isteme E) Doğru olandan şaşmama
F) Kötülük sorunu
12.
s
• Helenistik dönem felsefesinde öne çıkan unsur
felsefi okullar olmuştur. Bu okulların mensupları
için bilgelik, bir bilgi ideali olmaktan çok, bireyi
kaçınılabilecek sıkıntılardan ve sıkıntıya yol açan
aşırılıklardan kurtaran bir doğru yaşam yoludur.
I
n
• Hint felsefesinin öne çıkan sistemleri, felsefeyi
pratik bir zorunluluk olarak görürler ve yaşamın
nasıl en iyiye yöneltilebileceğini anlamak için
bunu yeşertirler. Felsefi bilgeliğin amacı, derin
görüşlülükle yönlendiren aydınlık bir yaşamdır.
Örneklendirilen dönem felsefelerinin ortak yönü,
aşağıdakilerden hangisidir?
T
n
A) Bilmek için bilme amacı taşıma
B) Evrenin kuramsal bilgisini oluşturma
C) Yaşamsal sorunlar için çözüm arama
D) Nedensellik ilkesinden yola çıkma
E) İnsanı doğanın bir parçası olarak ele alma
Diğer sayfaya geçiniz.
SHOT ON M6T
MEIZU
Felsefe
Kişilik
F) Kötülük sorunu 12. s • Helenistik dönem felsefesinde öne çıkan unsur felsefi okullar olmuştur. Bu okulların mensupları için bilgelik, bir bilgi ideali olmaktan çok, bireyi kaçınılabilecek sıkıntılardan ve sıkıntıya yol açan aşırılıklardan kurtaran bir doğru yaşam yoludur. I n • Hint felsefesinin öne çıkan sistemleri, felsefeyi pratik bir zorunluluk olarak görürler ve yaşamın nasıl en iyiye yöneltilebileceğini anlamak için bunu yeşertirler. Felsefi bilgeliğin amacı, derin görüşlülükle yönlendiren aydınlık bir yaşamdır. Örneklendirilen dönem felsefelerinin ortak yönü, aşağıdakilerden hangisidir? T n A) Bilmek için bilme amacı taşıma B) Evrenin kuramsal bilgisini oluşturma C) Yaşamsal sorunlar için çözüm arama D) Nedensellik ilkesinden yola çıkma E) İnsanı doğanın bir parçası olarak ele alma Diğer sayfaya geçiniz. SHOT ON M6T MEIZU
14. "Zihin, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma
sahip olmayan beyaz bir kağıt gibidir."
Bu eleştiri, aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı
yapılmıştır?
A Empirizm
B) Fenomenoloji
C) Kritisizm elestiri
Abl
D) Rasyonalizm
E) Mantıkçı pozitivizm 0 gu
UcDört
Bes
17
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Kişilik
14. "Zihin, üzerinde hiçbir yazı bulunmayan, hiçbir tasarıma sahip olmayan beyaz bir kağıt gibidir." Bu eleştiri, aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı yapılmıştır? A Empirizm B) Fenomenoloji C) Kritisizm elestiri Abl D) Rasyonalizm E) Mantıkçı pozitivizm 0 gu UcDört Bes 17 Diğer sayfaya geçiniz.
15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle
insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır
geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen,
tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat,
teknik, din, felsefe ve bilim üreten, konuşan
bir varlıktır. Bunların her biri insanın değerini
oluşturan varlık koşullarıdır. Bunlardan herhangi
birinin özselleştirilmesi bunlar arasında değer
bakımından bir hiyerarşinin olduğunu söylemek
"insan varlığı"nı gözden kaçırmak olacaktır.
Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Insanla ilgili indirgemeci yaklaşımlar
geliştirilmesi
B) Insan varlığının öznel olarak ele alınması
C) Insanın ahlaki boyutunun göz ardı edilmesi
D) insana dair görüşlerin teolojik bakıştan
kurtulamamasI
E) İnsan varlığının her durumda kendini
belirleyebileceğinin savunulması
Felsefe
Kişilik
15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen, tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat, teknik, din, felsefe ve bilim üreten, konuşan bir varlıktır. Bunların her biri insanın değerini oluşturan varlık koşullarıdır. Bunlardan herhangi birinin özselleştirilmesi bunlar arasında değer bakımından bir hiyerarşinin olduğunu söylemek "insan varlığı"nı gözden kaçırmak olacaktır. Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Insanla ilgili indirgemeci yaklaşımlar geliştirilmesi B) Insan varlığının öznel olarak ele alınması C) Insanın ahlaki boyutunun göz ardı edilmesi D) insana dair görüşlerin teolojik bakıştan kurtulamamasI E) İnsan varlığının her durumda kendini belirleyebileceğinin savunulması
21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri
nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne-
ler dünyası sürekli değişen ve yok olan nesnelerden
oluşur. İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır, ide-
alar dünyasında hiç değişme olmaz. Çünkü burdaki
varlıklar soyuttur, varolanların asıllarıdır.
Bu görüşleri savunan bir filozofun varlık görüşü
aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisidir?
A) idealizm
B) Materyalizm
c) Dualizm
D) Oluşçuluk
E) Nihilizm
Felsefe
Kişilik
21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne- ler dünyası sürekli değişen ve yok olan nesnelerden oluşur. İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır, ide- alar dünyasında hiç değişme olmaz. Çünkü burdaki varlıklar soyuttur, varolanların asıllarıdır. Bu görüşleri savunan bir filozofun varlık görüşü aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisidir? A) idealizm B) Materyalizm c) Dualizm D) Oluşçuluk E) Nihilizm
A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum
da kalmıştır.
B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir.
C) Evrene düzen ve amaç veren varlik Tann'dir.
D) Doğa yasalannı bilmek doğanın kontrol altına alınma
sini sağlar.
E) Doğaya egemen olmanın yolu felsefi düşüncelerin go-
lişimine bağlıdır.
12.
Davranışların tercihi insana aittir. Insan, akıl ve iradeyle
davranışlarını tercih eder ve eyleme geçirir. Mümkün olan
ve olmayan her şeyin takdiri Allah'a aitken eylemin iradi
bir şekilde tercihi ve davranışa dönüşmesi insana aittir.
Ancak insanın tercih ettiği ve davranışa dönüştürdüğü
şeyin kurallarının konulup yaratılması Allah'ın takdiri ile
gerçekleşir. Tedbir insandan takdir Allah'tandır. Insan,
iradesinde özgür ve sorumludur.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki İslam felsefesi ekolle-
rinden hangisinin görüşlerine uygundur?
A) Mutezile B) Cebriye
Maturidi
D) İhvan-ı safa E) Eşariye
TYT
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Felsefe
Kişilik
A) Doga ile başa çıkabilme noktasında insan zor durum da kalmıştır. B) Insan akli ile metafiziksel dünyayı bilebilir. C) Evrene düzen ve amaç veren varlik Tann'dir. D) Doğa yasalannı bilmek doğanın kontrol altına alınma sini sağlar. E) Doğaya egemen olmanın yolu felsefi düşüncelerin go- lişimine bağlıdır. 12. Davranışların tercihi insana aittir. Insan, akıl ve iradeyle davranışlarını tercih eder ve eyleme geçirir. Mümkün olan ve olmayan her şeyin takdiri Allah'a aitken eylemin iradi bir şekilde tercihi ve davranışa dönüşmesi insana aittir. Ancak insanın tercih ettiği ve davranışa dönüştürdüğü şeyin kurallarının konulup yaratılması Allah'ın takdiri ile gerçekleşir. Tedbir insandan takdir Allah'tandır. Insan, iradesinde özgür ve sorumludur. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki İslam felsefesi ekolle- rinden hangisinin görüşlerine uygundur? A) Mutezile B) Cebriye Maturidi D) İhvan-ı safa E) Eşariye TYT Diğer Sayfaya Geçiniz.
ŞUNME
FASİKÜL -
4.
Akil yürütmenin sonucunun geçerli olması için;
1. Öncüllerinin zorunlu olarak doğru olması,
II. Sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkması,
III. Sembolik bir dilin zorunlu olarak kullanılması
B
Are
kor
koşullarından hangileri gereklidir?
ort
Arc
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
ya
arg
I ve II
E) II ve III
ow
Bir
ve
ba
Felsefe
Kişilik
ŞUNME FASİKÜL - 4. Akil yürütmenin sonucunun geçerli olması için; 1. Öncüllerinin zorunlu olarak doğru olması, II. Sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkması, III. Sembolik bir dilin zorunlu olarak kullanılması B Are kor koşullarından hangileri gereklidir? ort Arc A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III ya arg I ve II E) II ve III ow Bir ve ba
B
G
1 15. Gök cisimlerinin kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın
karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini ittikleri veya çektik-
Terine ilişkin Newton'un evrensel çekim yasası, fizik bilimi-
5
nin veya astronominin alanı içinde ele alınması gereken,
olguya ilişkin bir bilgidir
. Ama bu bilgi, bizzat Newton veya
bir başkası tarafından, evreni matematiksel bir biçimde ve
belli bir plana göre düzenli ve uyumlu olarak yaratan akıllı
bir Tanrı'nın varlıktaki damgasından haber veren, onun bir
işareti
, bir ayeti olan şey olarak yorumlandığında artık bilgi
olmaktan daha fazla bir şey, bir bilgelik olur.
Buna göre bilgelik aşağıdakilerden hangisini gerekti-
rir?
1
A) Argümantasyon yapmayı
B) Tutarlı olmayı
C Gunlük yaşama dönük bilgiler üretmeyi
D) cörüş geliştirmeyi
E) Olgusal bilgileri ortaya koymayı
Felsefe
Kişilik
B G 1 15. Gök cisimlerinin kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak birbirlerini ittikleri veya çektik- Terine ilişkin Newton'un evrensel çekim yasası, fizik bilimi- 5 nin veya astronominin alanı içinde ele alınması gereken, olguya ilişkin bir bilgidir . Ama bu bilgi, bizzat Newton veya bir başkası tarafından, evreni matematiksel bir biçimde ve belli bir plana göre düzenli ve uyumlu olarak yaratan akıllı bir Tanrı'nın varlıktaki damgasından haber veren, onun bir işareti , bir ayeti olan şey olarak yorumlandığında artık bilgi olmaktan daha fazla bir şey, bir bilgelik olur. Buna göre bilgelik aşağıdakilerden hangisini gerekti- rir? 1 A) Argümantasyon yapmayı B) Tutarlı olmayı C Gunlük yaşama dönük bilgiler üretmeyi D) cörüş geliştirmeyi E) Olgusal bilgileri ortaya koymayı
13. Her şey ama her şey değişmekte
Değişerek gerçekleniyoruz elbette
Belki kabuk değiştiriyoruz
Belki de yönümüz değişiyor
Keşfedilmeyi bekleyen sahillere
Kulaç atmaktan çekinmeyeceksin
Kabina sığmadığın an, önce
Kabını yadırgar sonra çatlatırsın
Besbelli değişim zamanın geldi
Korkma kendini aynada görünce
Bu şiirdeki ifadeler aşağıdaki ontolojik yaklaşımlardan
hangisinin görüşlerine örnek gösterilir?
A) Düalizm
B) Nihilizm
C)
Idealizm
D) Konseptualizm
E) Oluşçuluk
(1)
Felsefe
Kişilik
13. Her şey ama her şey değişmekte Değişerek gerçekleniyoruz elbette Belki kabuk değiştiriyoruz Belki de yönümüz değişiyor Keşfedilmeyi bekleyen sahillere Kulaç atmaktan çekinmeyeceksin Kabina sığmadığın an, önce Kabını yadırgar sonra çatlatırsın Besbelli değişim zamanın geldi Korkma kendini aynada görünce Bu şiirdeki ifadeler aşağıdaki ontolojik yaklaşımlardan hangisinin görüşlerine örnek gösterilir? A) Düalizm B) Nihilizm C) Idealizm D) Konseptualizm E) Oluşçuluk (1)
7
.
Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan
ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya
tez-antitez-sentez şeklinde gerçekleşen bir dinamizme
sahiptir. Her varlık ya da oluşum kendi karşıtını meyda-
na getirir ve onunla çatışarak bu iki durumu da aşan yeni
bir süreci ortaya çıkarır.
Marx bu görüşleriyle aşağıdaki 20. yy, felsefe akım-
larından hangisini savunmaktadır?
A) Fenomenoloji
B) Diyalektik materyalizm
C) Yeni ontoloji
D) Egzistansiyalizm
E) Mantıkçı pozitivizm
Felsefe
Kişilik
7 . Marx'a göre evrende maddeden ve maddi olandan ayrı bir gerçeklik yoktur ve aynı zamanda maddi dünya tez-antitez-sentez şeklinde gerçekleşen bir dinamizme sahiptir. Her varlık ya da oluşum kendi karşıtını meyda- na getirir ve onunla çatışarak bu iki durumu da aşan yeni bir süreci ortaya çıkarır. Marx bu görüşleriyle aşağıdaki 20. yy, felsefe akım- larından hangisini savunmaktadır? A) Fenomenoloji B) Diyalektik materyalizm C) Yeni ontoloji D) Egzistansiyalizm E) Mantıkçı pozitivizm
3
12.
İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya
indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam-
değildir. Yaratılış Destanı'ndaki şu dizeler: "Yukarıda göğe
ya'da yazılan Yaratılış Destanı'nda sezmemek mümkün
bir ad takılmışken ve aşağıda yerin hiç adı yokken bunla-
rin babası olan ilkel Apsu'dan ve anası olan karmakarışık
Tiamat'tan çıkan sular her şeyin belirleyicisiydi.”
Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Thales nezdinde başlayan Yunan felsefesinin tama-
men özgün olmadığı
B) Thales'in varlıkla ilgilenen ilk filozof olduğu
C) Felsefenin başlangıcının tartışılacak bir yanının olma-
diği
® istün olduğu
Yunan felsefesinin bütün uygarlıklardaki felsefelerden
E) Düşüncenin mitolojiden bağımsızlaştığı ölçüde felsefe
sayıldığı
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Felsefe
Kişilik
3 12. İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam- değildir. Yaratılış Destanı'ndaki şu dizeler: "Yukarıda göğe ya'da yazılan Yaratılış Destanı'nda sezmemek mümkün bir ad takılmışken ve aşağıda yerin hiç adı yokken bunla- rin babası olan ilkel Apsu'dan ve anası olan karmakarışık Tiamat'tan çıkan sular her şeyin belirleyicisiydi.” Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han- gisidir? A) Thales nezdinde başlayan Yunan felsefesinin tama- men özgün olmadığı B) Thales'in varlıkla ilgilenen ilk filozof olduğu C) Felsefenin başlangıcının tartışılacak bir yanının olma- diği ® istün olduğu Yunan felsefesinin bütün uygarlıklardaki felsefelerden E) Düşüncenin mitolojiden bağımsızlaştığı ölçüde felsefe sayıldığı Diğer Sayfaya Geçiniz.
1