Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir. (Müstezat) Il

14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek
dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir.
(Müstezat)
Iliran edebiyatına özgü olan ve dört dizeden oluşan bu
nazım biçimi, Türk halk edebiyatındaki maniler gibi
uyaklanır.
(Rubai)
III.

14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir. (Müstezat) Iliran edebiyatına özgü olan ve dört dizeden oluşan bu nazım biçimi, Türk halk edebiyatındaki maniler gibi uyaklanır. (Rubai) III. Dizeleri birbiriyle kafiyeli beyitlerin ortak adıdır. (Musarra) IV. Türkülerde bentlerden sonra nakarat şeklinde tekrar- lanan dizelerdir. (Kavuştak) (Semai) V. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan türde; bre, hey, be hey gibi ünlemler kullanılır. Numaralanmış açıklamalardan hangileri ayraç içinde verilen kavramlarla ilişkilendirilemez? ALLvell B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V