%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Günlük Türü ve Özellikleri Soruları

OO
KRAF
Sayt: 56895243
KONU:Haftalık Ders Programi
Pazartesi SETK
Sah
1
09:00
09:40
sos
ILKNRKÇ P.KUGR GA
Cuma
G.ÇEL
Çarşamba BEDEN
2
09:50
10:30
SECMAT SECMAT
G.ÇEL
Perşembe SCOG
YD
INGLZC
SCOĞ
YD
YD
10:40
11:20
BEDEN INGLZC INGLZC
S.TOPÇU S.TOPÇU GA
GA
MAN
M
Isos
P.KUGR PKUGR HA
11:30
12:10
INGLZC
GA
SCOO
SECMAT SECMAT
G.ÇEL G.CEL
M
Dersin Adi
ALMANCA
BEDEN EĞITIMI VE SPOR
CAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGIS!
13:00
TDE
Y.OTH
MAN
P.K. UGR
TDE
Y.OTH
TDE
Y.OTH
SECMAT
G.ÇEL
INGILIZCE
MANTIK
MUZIK
REHBERLİK
SEÇMELI COĞRAFYA
SEÇMELI MATEMATIK
SOSYAL ETKİNLİK
SOSYOLOJİ
TC INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK DILI VE EDEBİYATI
BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
Nezihe Hasan Kiliç Anadolu Lisesi
6
13:40
14:20
TDE
Y.OTH
DIN
HA
TDE
Y.OTH
DIN
HA
H.D.S
2
12
2
&
12.
T.C.
12
1
4
16
2
2
Sinif Adı: 12/D
2
15
7
14:30
15:10
TCITA
NE
ALM
MC
SETK
ILKNRKÇ
CTDT
EV
9
15-2
16:00
SECMAT TOT CTDT
G CEL
TCITA
NE
RHB
EY
ALM
MC
CTDT
Oğretmen
MERVE CUMART
SERHAT TOPÇU
EMRAH YILMAZ
HOSEYIN AY
GÜLŞAH ASLAN
PINAR KARATAŞ UĞUR
HOSEYIN AY
9
EMRAH YILMAZ
YEŞIM DONDOREN
GÜLCAN KIZILKAYA ÇELIK
ILKNUR MERVE ÜRGEN KOÇAK
PINAR KARATAS UGUR
NALAN ERYILMAZ
YAVUZ OTHAN
10
11
12
Derslik
Tarih: 12.09.2022
13
Gökmen ASCI
Okul Müdürü
14
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
OO KRAF Sayt: 56895243 KONU:Haftalık Ders Programi Pazartesi SETK Sah 1 09:00 09:40 sos ILKNRKÇ P.KUGR GA Cuma G.ÇEL Çarşamba BEDEN 2 09:50 10:30 SECMAT SECMAT G.ÇEL Perşembe SCOG YD INGLZC SCOĞ YD YD 10:40 11:20 BEDEN INGLZC INGLZC S.TOPÇU S.TOPÇU GA GA MAN M Isos P.KUGR PKUGR HA 11:30 12:10 INGLZC GA SCOO SECMAT SECMAT G.ÇEL G.CEL M Dersin Adi ALMANCA BEDEN EĞITIMI VE SPOR CAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGIS! 13:00 TDE Y.OTH MAN P.K. UGR TDE Y.OTH TDE Y.OTH SECMAT G.ÇEL INGILIZCE MANTIK MUZIK REHBERLİK SEÇMELI COĞRAFYA SEÇMELI MATEMATIK SOSYAL ETKİNLİK SOSYOLOJİ TC INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TÜRK DILI VE EDEBİYATI BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI Nezihe Hasan Kiliç Anadolu Lisesi 6 13:40 14:20 TDE Y.OTH DIN HA TDE Y.OTH DIN HA H.D.S 2 12 2 & 12. T.C. 12 1 4 16 2 2 Sinif Adı: 12/D 2 15 7 14:30 15:10 TCITA NE ALM MC SETK ILKNRKÇ CTDT EV 9 15-2 16:00 SECMAT TOT CTDT G CEL TCITA NE RHB EY ALM MC CTDT Oğretmen MERVE CUMART SERHAT TOPÇU EMRAH YILMAZ HOSEYIN AY GÜLŞAH ASLAN PINAR KARATAŞ UĞUR HOSEYIN AY 9 EMRAH YILMAZ YEŞIM DONDOREN GÜLCAN KIZILKAYA ÇELIK ILKNUR MERVE ÜRGEN KOÇAK PINAR KARATAS UGUR NALAN ERYILMAZ YAVUZ OTHAN 10 11 12 Derslik Tarih: 12.09.2022 13 Gökmen ASCI Okul Müdürü 14
14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek
dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir.
(Müstezat)
Iliran edebiyatına özgü olan ve dört dizeden oluşan bu
nazım biçimi, Türk halk edebiyatındaki maniler gibi
uyaklanır.
(Rubai)
III. Dizeleri birbiriyle kafiyeli beyitlerin ortak adıdır.
(Musarra)
IV. Türkülerde bentlerden sonra nakarat şeklinde tekrar-
lanan dizelerdir.
(Kavuştak)
(Semai)
V. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan türde;
bre, hey, be hey gibi ünlemler kullanılır.
Numaralanmış açıklamalardan hangileri ayraç içinde
verilen kavramlarla ilişkilendirilemez?
ALLvell
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir. (Müstezat) Iliran edebiyatına özgü olan ve dört dizeden oluşan bu nazım biçimi, Türk halk edebiyatındaki maniler gibi uyaklanır. (Rubai) III. Dizeleri birbiriyle kafiyeli beyitlerin ortak adıdır. (Musarra) IV. Türkülerde bentlerden sonra nakarat şeklinde tekrar- lanan dizelerdir. (Kavuştak) (Semai) V. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan türde; bre, hey, be hey gibi ünlemler kullanılır. Numaralanmış açıklamalardan hangileri ayraç içinde verilen kavramlarla ilişkilendirilemez? ALLvell B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V
sti-
F
TEST
GÜNLÜK
1. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali (1878) adlı eseri, ilk
günlük örneğidir.L
II.
Şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri gün-
lük örneğidir.
III.
Falih Rıfkı Atay, günlük terimini edebiyatımızda ilk ola-
rak kullanan sanatçıdır.
IV.
Nurullah Ataç, günlüklerine "Günce" adını vermiştir
V.
Namık Kemal, Ziya Paşa Cumhuriyet Dönemi'nin
önemli günlük yazarlarıdır.
Numaralanmış cümlelerde "günlük türüyle ilgili yanlış-
lık yapılmıştır?
B) II.
A) I.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
sti- F TEST GÜNLÜK 1. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali (1878) adlı eseri, ilk günlük örneğidir.L II. Şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri gün- lük örneğidir. III. Falih Rıfkı Atay, günlük terimini edebiyatımızda ilk ola- rak kullanan sanatçıdır. IV. Nurullah Ataç, günlüklerine "Günce" adını vermiştir V. Namık Kemal, Ziya Paşa Cumhuriyet Dönemi'nin önemli günlük yazarlarıdır. Numaralanmış cümlelerde "günlük türüyle ilgili yanlış- lık yapılmıştır? B) II. A) I. C) III. D) IV. E) V.
2.
Televizyondaki yorumcular genelde suya sabuna do-
kunmadan spor, gündelik hayat, eğitim gibi konularda
konuşurken insan hakları, eğitim gibi konuları ele al-
miyor. Tabiri caizse odadaki fili görmek kimsenin işine
gelmiyor.
4.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabi-
lecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?
A) Deneyimler acı da olsa insana pek çok şey katar.
B) Olaylar, siyasi ve ekonomik bir bağlama oturtulma-
dan incelenmemelidir.
C) Oldukça aleni bir durumu görmezden gelmek,
o sorunun var olmadığı anlamına gelmez.
D) Aktüel meseleler, asıl ciddi sorunların maskelen-
mesine yol açarak halkın bilinç düzeyini düşürür.
E) Geçmiş ve bugün arasındaki bağlar, toplumsal ya-
pinin anlamlı bir zeminde araştırılmasını kolaylaş-
tırır.
1
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
2. Televizyondaki yorumcular genelde suya sabuna do- kunmadan spor, gündelik hayat, eğitim gibi konularda konuşurken insan hakları, eğitim gibi konuları ele al- miyor. Tabiri caizse odadaki fili görmek kimsenin işine gelmiyor. 4. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabi- lecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var- dır? A) Deneyimler acı da olsa insana pek çok şey katar. B) Olaylar, siyasi ve ekonomik bir bağlama oturtulma- dan incelenmemelidir. C) Oldukça aleni bir durumu görmezden gelmek, o sorunun var olmadığı anlamına gelmez. D) Aktüel meseleler, asıl ciddi sorunların maskelen- mesine yol açarak halkın bilinç düzeyini düşürür. E) Geçmiş ve bugün arasındaki bağlar, toplumsal ya- pinin anlamlı bir zeminde araştırılmasını kolaylaş- tırır. 1
8. Türk edebiyatında daha önceleri "müsâhabe" adıyla
anılan bu tür, daha çok günlük olaylardan seçilmiş bir
konuyla ilgili kişisel görüşlerin okuyucu ile karşı karşıya
bulunuyormuş gibi konuşma havasında, fazla derinliğe
inilmeden kaleme alındığı yazılardır. Bir konuda derin-
leşmeden hem bilgi veren hem de okuyana sezgi gücü
aşılayan, yazarın kendi fikir ve görüşlerini okurlara aktar-
masına yarayan metinlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen me-
tin türünün edebiyatımızdaki temsilcileri arasında
gösterilebilir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Falih Rifki Atay
D) Faik Ali Ozansoy
E) Süleyman Nazif
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
8. Türk edebiyatında daha önceleri "müsâhabe" adıyla anılan bu tür, daha çok günlük olaylardan seçilmiş bir konuyla ilgili kişisel görüşlerin okuyucu ile karşı karşıya bulunuyormuş gibi konuşma havasında, fazla derinliğe inilmeden kaleme alındığı yazılardır. Bir konuda derin- leşmeden hem bilgi veren hem de okuyana sezgi gücü aşılayan, yazarın kendi fikir ve görüşlerini okurlara aktar- masına yarayan metinlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen me- tin türünün edebiyatımızdaki temsilcileri arasında gösterilebilir? A) Suut Kemal Yetkin B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Falih Rifki Atay D) Faik Ali Ozansoy E) Süleyman Nazif
YAZIM KURAL
NOKTALAMA İŞARETLERİ
15. “Ankara Orman Çiftliği”ndeki Marmara Oteli'nde
11
1
bir gece düzenliyor Cemil Demirsipahi. Avukat.
III
Ama aynı zamanda Ankara radyosunun
IV
saz sanatçısı.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi-
nin yazımı yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III. D) IV.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
YAZIM KURAL NOKTALAMA İŞARETLERİ 15. “Ankara Orman Çiftliği”ndeki Marmara Oteli'nde 11 1 bir gece düzenliyor Cemil Demirsipahi. Avukat. III Ama aynı zamanda Ankara radyosunun IV saz sanatçısı. V Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi- nin yazımı yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. D) IV. E) V.
B
19.
17. Yaşanan olayların ve bu olaylara dair izlenimlerin günü
gününe yazılması ile oluşur. Kişisel yaşamı konu alan
bir metin türüdür. Birinci şahıs ağzından yazılmış kısa
ve öznel yazılardır. Bu yazılarda sade ve içten bir dil
kullanılır. Anlatımda iç konuşma tekniğine başvurulur.
Yazarın şahsiyeti, düşünceleri ve iç dünyası yansıtılır.
Gerçekler, olduğu gibi kaleme alınır. Bu yazılar tarih ve
biyografiler için kaynak özelliği taşır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen
metin türünün örneklerinden değildir?
lo
A) Saray ve Ötesi Ani
B) Kuşları Örtünmek
C) Günlerin Tortusu
D) Geçmişin Kuşları
E) Gündökümü
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
B 19. 17. Yaşanan olayların ve bu olaylara dair izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşur. Kişisel yaşamı konu alan bir metin türüdür. Birinci şahıs ağzından yazılmış kısa ve öznel yazılardır. Bu yazılarda sade ve içten bir dil kullanılır. Anlatımda iç konuşma tekniğine başvurulur. Yazarın şahsiyeti, düşünceleri ve iç dünyası yansıtılır. Gerçekler, olduğu gibi kaleme alınır. Bu yazılar tarih ve biyografiler için kaynak özelliği taşır. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen metin türünün örneklerinden değildir? lo A) Saray ve Ötesi Ani B) Kuşları Örtünmek C) Günlerin Tortusu D) Geçmişin Kuşları E) Gündökümü
Bir kişinin, yaşadıklarını günü gününe not ettiği metin-
lerdir. Tarih de belirtilen bu yazılarda kişi zaman zaman
başkalarıyla paylaşmaya çekindiği duygularına ve dü-
şüncelerine yer verir. Bu bakımdan bu yazıların oluştur-
duğu eserler, yazarın iç dünyasını ve kişiliğini tanımada
önemli rol oynar. Bu eserlere edebiyatımızda farklı isim-
ler verilmiştir.
Bu parçada altı çizili bölümde söz edilen isimler aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Hatıra - ani- tezkire
B) Günlük - günce-ruzname
C) Portre - biyografi- öz geçmiş
D) Biyografi - yaşam öyküsü - tercümeihâl
E) Otobiyografi - öz geçmiş - öz yaşam öyküsü
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
Bir kişinin, yaşadıklarını günü gününe not ettiği metin- lerdir. Tarih de belirtilen bu yazılarda kişi zaman zaman başkalarıyla paylaşmaya çekindiği duygularına ve dü- şüncelerine yer verir. Bu bakımdan bu yazıların oluştur- duğu eserler, yazarın iç dünyasını ve kişiliğini tanımada önemli rol oynar. Bu eserlere edebiyatımızda farklı isim- ler verilmiştir. Bu parçada altı çizili bölümde söz edilen isimler aşa- ğıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Hatıra - ani- tezkire B) Günlük - günce-ruzname C) Portre - biyografi- öz geçmiş D) Biyografi - yaşam öyküsü - tercümeihâl E) Otobiyografi - öz geçmiş - öz yaşam öyküsü
"10 Aralık 1919 Saat 17.30
Bu sabah alaya hareket ettik ancak karargâha ancak öğleden sonra ulaşabildik. Henüz çadırlar
kurulmadı. Ben çok yorgunum. Üstelik biraz da başım ağrıyor. Nasıl ağrımasın? Yoldaki molada elimize
iki gün öncesine ait bir gazete parçası geçmişti ve orada okudugumuz bir haber savaşın tüm seyrini
değiştirecek türdendi."
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
O Makale
Naat
Fabi
Kaside
Günlük
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
"10 Aralık 1919 Saat 17.30 Bu sabah alaya hareket ettik ancak karargâha ancak öğleden sonra ulaşabildik. Henüz çadırlar kurulmadı. Ben çok yorgunum. Üstelik biraz da başım ağrıyor. Nasıl ağrımasın? Yoldaki molada elimize iki gün öncesine ait bir gazete parçası geçmişti ve orada okudugumuz bir haber savaşın tüm seyrini değiştirecek türdendi." Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? O Makale Naat Fabi Kaside Günlük
16. Günlük terimini yaygınlaştıran ve günlüklerini anio 18
adıyla bir kitapta toplayan - Kuslan Onunmek de
Günlük adlı eserlerini birleştirip buna Hacivat Gonio ad
vermiş, ardından Yaşlılık Günlüğu, Aynalar Günlapa Bay
Sessizlik, Nezleli Karga, Yalnızlığın Finnlanmis koku
Yanlış Parmak ve Papağanname adlı günlükleri yayman
mıştır. Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı ile 1970te TRT Denne
Ödülü'nü, şiir ve Cinayet ile 1976 TDK Deneme OS
alan sanatçı, mizaha ve zekaya önem veren behar
ustasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hang
getirilmelidir?
A) Mehmet Kaplan
B)- Haldun Taner
C) Salah Birsel
D) Suut Kemal Yetkin
E) Nurullah Atac
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
16. Günlük terimini yaygınlaştıran ve günlüklerini anio 18 adıyla bir kitapta toplayan - Kuslan Onunmek de Günlük adlı eserlerini birleştirip buna Hacivat Gonio ad vermiş, ardından Yaşlılık Günlüğu, Aynalar Günlapa Bay Sessizlik, Nezleli Karga, Yalnızlığın Finnlanmis koku Yanlış Parmak ve Papağanname adlı günlükleri yayman mıştır. Keçi Çobanı, Kuzu Çobanı ile 1970te TRT Denne Ödülü'nü, şiir ve Cinayet ile 1976 TDK Deneme OS alan sanatçı, mizaha ve zekaya önem veren behar ustasıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hang getirilmelidir? A) Mehmet Kaplan B)- Haldun Taner C) Salah Birsel D) Suut Kemal Yetkin E) Nurullah Atac
& Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biridir ilk fırsatta
deniz kıyısına gitmek, kendini o serin sulara bırakmak,
dinlenmek ve huzur bulmak.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdaki-
lerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Ay Zarf - zarf - zamir - zamir
B) Sifat - zarf - zamir - zamir
Zarf - zamir - sifat-sifat
D) Sifat-sifat - zamir - zamir
Zarf - isim - sifat-sifat
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
& Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biridir ilk fırsatta deniz kıyısına gitmek, kendini o serin sulara bırakmak, dinlenmek ve huzur bulmak. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdaki- lerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Ay Zarf - zarf - zamir - zamir B) Sifat - zarf - zamir - zamir Zarf - zamir - sifat-sifat D) Sifat-sifat - zamir - zamir Zarf - isim - sifat-sifat
1