Günlük Türü ve Özellikleri Soruları

OO
KRAF
Sayt: 56895243
KONU:Haftalık Ders Programi
Pazartesi SETK
Sah
1
09:00
09:40
sos
ILKNRKÇ P.KUGR GA
Cuma
G.ÇEL
Çarşamba BEDEN
2
09:50
10:30
SECMAT SECMAT
G.ÇEL
Perşembe SCOG
YD
INGLZC
SCOĞ
YD
YD
10:40
11:20
BEDEN INGLZC INGLZC
S.TOPÇU S.TOPÇU GA
GA
MAN
M
Isos
P.KUGR PKUGR HA
11:30
12:10
INGLZC
GA
SCOO
SECMAT SECMAT
G.ÇEL G.CEL
M
Dersin Adi
ALMANCA
BEDEN EĞITIMI VE SPOR
CAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGIS!
13:00
TDE
Y.OTH
MAN
P.K. UGR
TDE
Y.OTH
TDE
Y.OTH
SECMAT
G.ÇEL
INGILIZCE
MANTIK
MUZIK
REHBERLİK
SEÇMELI COĞRAFYA
SEÇMELI MATEMATIK
SOSYAL ETKİNLİK
SOSYOLOJİ
TC INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK DILI VE EDEBİYATI
BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
Nezihe Hasan Kiliç Anadolu Lisesi
6
13:40
14:20
TDE
Y.OTH
DIN
HA
TDE
Y.OTH
DIN
HA
H.D.S
2
12
2
&
12.
T.C.
12
1
4
16
2
2
Sinif Adı: 12/D
2
15
7
14:30
15:10
TCITA
NE
ALM
MC
SETK
ILKNRKÇ
CTDT
EV
9
15-2
16:00
SECMAT TOT CTDT
G CEL
TCITA
NE
RHB
EY
ALM
MC
CTDT
Oğretmen
MERVE CUMART
SERHAT TOPÇU
EMRAH YILMAZ
HOSEYIN AY
GÜLŞAH ASLAN
PINAR KARATAŞ UĞUR
HOSEYIN AY
9
EMRAH YILMAZ
YEŞIM DONDOREN
GÜLCAN KIZILKAYA ÇELIK
ILKNUR MERVE ÜRGEN KOÇAK
PINAR KARATAS UGUR
NALAN ERYILMAZ
YAVUZ OTHAN
10
11
12
Derslik
Tarih: 12.09.2022
13
Gökmen ASCI
Okul Müdürü
14
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
OO KRAF Sayt: 56895243 KONU:Haftalık Ders Programi Pazartesi SETK Sah 1 09:00 09:40 sos ILKNRKÇ P.KUGR GA Cuma G.ÇEL Çarşamba BEDEN 2 09:50 10:30 SECMAT SECMAT G.ÇEL Perşembe SCOG YD INGLZC SCOĞ YD YD 10:40 11:20 BEDEN INGLZC INGLZC S.TOPÇU S.TOPÇU GA GA MAN M Isos P.KUGR PKUGR HA 11:30 12:10 INGLZC GA SCOO SECMAT SECMAT G.ÇEL G.CEL M Dersin Adi ALMANCA BEDEN EĞITIMI VE SPOR CAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BILGIS! 13:00 TDE Y.OTH MAN P.K. UGR TDE Y.OTH TDE Y.OTH SECMAT G.ÇEL INGILIZCE MANTIK MUZIK REHBERLİK SEÇMELI COĞRAFYA SEÇMELI MATEMATIK SOSYAL ETKİNLİK SOSYOLOJİ TC INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TÜRK DILI VE EDEBİYATI BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI Nezihe Hasan Kiliç Anadolu Lisesi 6 13:40 14:20 TDE Y.OTH DIN HA TDE Y.OTH DIN HA H.D.S 2 12 2 & 12. T.C. 12 1 4 16 2 2 Sinif Adı: 12/D 2 15 7 14:30 15:10 TCITA NE ALM MC SETK ILKNRKÇ CTDT EV 9 15-2 16:00 SECMAT TOT CTDT G CEL TCITA NE RHB EY ALM MC CTDT Oğretmen MERVE CUMART SERHAT TOPÇU EMRAH YILMAZ HOSEYIN AY GÜLŞAH ASLAN PINAR KARATAŞ UĞUR HOSEYIN AY 9 EMRAH YILMAZ YEŞIM DONDOREN GÜLCAN KIZILKAYA ÇELIK ILKNUR MERVE ÜRGEN KOÇAK PINAR KARATAS UGUR NALAN ERYILMAZ YAVUZ OTHAN 10 11 12 Derslik Tarih: 12.09.2022 13 Gökmen ASCI Okul Müdürü 14
gili
ani zihnimizden
bir şey
daki güçlüğün
nimizin dışında
sel gerçekliğin
tadılamaz ve
e özneye aitti,
m" diyebiliriz.
eriğini açıkla-
açık kavram
rinden han-
me grupları-
ara sözlerin
mış kelime-
iş olan öz-
conur.
va geçiniz.
rimi to
E) Yılkı atlarını zapt etmek, çobanlar olmasa çok da
mümkün görünmüyordu.
ğı
15. (1) Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre Birleşik Devlet-
lerdeki fastfood satış noktalarında tüketicilerin satın aldı-
tavuk parçaları, dürümler ve diğer popüler yiyecekler
çok sayıda ciddi sağlık sorunuyla ilişkilendirilen kimyasal
maddeler içeriyor. (II) Daha güçlü yasal düzenlemele-
rin yürürlüğe konarak böylelikle bu zararlı kimyasalların
besin zincirinin dışında tutulmasına yard mcı olunması
gerekiyor. (III) Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bu
çalışmayı yapan George Washington Üniversitesindeki
araştırmacılar tarafından ünlü satış noktalarından fastfo-
od satın alınmış. (IV) Toplanan 11 numuneden 10'unda
zararlı olabilecek kimyasallar tespit edilmiş. (V) Bunların
arasında, plastiklerin yumuşatılmasında kullanılan ve
hormon sistemini bozduğu bilinen kimyasal grubu ftalat-
lar da bulunuyor. (VI) Araştırma takımınca ftalatların ye-
rine geçmesi için kullanılmaya başlanan kimyasallar olan
diğer plastikleştirici maddeler de bulunmuş.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi dü-
şüncenin akışını bozmaktadır?
A) II
B) II
C) IV
D) V
VOF
E) VI
17. Biraz de
Yılgın d
virmiş,
dan sar
utansa
dim, ki
yine a
bu zam
55
güzel-
öyle b
Bu p
gisi
A)
B)
DT
E)
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
gili ani zihnimizden bir şey daki güçlüğün nimizin dışında sel gerçekliğin tadılamaz ve e özneye aitti, m" diyebiliriz. eriğini açıkla- açık kavram rinden han- me grupları- ara sözlerin mış kelime- iş olan öz- conur. va geçiniz. rimi to E) Yılkı atlarını zapt etmek, çobanlar olmasa çok da mümkün görünmüyordu. ğı 15. (1) Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre Birleşik Devlet- lerdeki fastfood satış noktalarında tüketicilerin satın aldı- tavuk parçaları, dürümler ve diğer popüler yiyecekler çok sayıda ciddi sağlık sorunuyla ilişkilendirilen kimyasal maddeler içeriyor. (II) Daha güçlü yasal düzenlemele- rin yürürlüğe konarak böylelikle bu zararlı kimyasalların besin zincirinin dışında tutulmasına yard mcı olunması gerekiyor. (III) Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bu çalışmayı yapan George Washington Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından ünlü satış noktalarından fastfo- od satın alınmış. (IV) Toplanan 11 numuneden 10'unda zararlı olabilecek kimyasallar tespit edilmiş. (V) Bunların arasında, plastiklerin yumuşatılmasında kullanılan ve hormon sistemini bozduğu bilinen kimyasal grubu ftalat- lar da bulunuyor. (VI) Araştırma takımınca ftalatların ye- rine geçmesi için kullanılmaya başlanan kimyasallar olan diğer plastikleştirici maddeler de bulunmuş. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi dü- şüncenin akışını bozmaktadır? A) II B) II C) IV D) V VOF E) VI 17. Biraz de Yılgın d virmiş, dan sar utansa dim, ki yine a bu zam 55 güzel- öyle b Bu p gisi A) B) DT E)
r?
aya
di,
ati
bi
Türkçede bazı sözcükler cümledeki anlamlarına göre farklı
özellikleri taşıyabilirler.
yazım
Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri-
nin yazımı yanlıştır?
A) Klasik Türk müziğinde "mi" notasına ait perdeye acem
denir.
Yıllarca Acem ülkelerinde dolaşmış ve en sonunda
vatanına dönmüştü.
B) Yer altı madenlerimizin çok olması toprağımızı da
verimli bir hâle getirmektedir.
Yeraltı dünyası, suçluların gizlendiği, adaletten kaçma-
ya çalıştığı bir yerdir.
C) Bu çay, baş ağrısına birebirmiş.
Seçmenlerle bire bir görüşerek oy toplamaya çalıştı.
D Efsaneye göre denizkızları şarkı söyleyerek denizcileri
çağırırmış.
BENIM HOCAM-
Deniz kızı adında hem akciğer hem de solungaçlarıyla
solunum yapan bir balık türü olduğunu biliyor muydu-
nuz?
E Bu toprak tabakaları kendini doksan beş bilemedin
iz yıl içinde tamamlamış olur.
17. yüzyılın başlarında Avrupa'da toprak paylaşımı
devam ediyordu.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
r? aya di, ati bi Türkçede bazı sözcükler cümledeki anlamlarına göre farklı özellikleri taşıyabilirler. yazım Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri- nin yazımı yanlıştır? A) Klasik Türk müziğinde "mi" notasına ait perdeye acem denir. Yıllarca Acem ülkelerinde dolaşmış ve en sonunda vatanına dönmüştü. B) Yer altı madenlerimizin çok olması toprağımızı da verimli bir hâle getirmektedir. Yeraltı dünyası, suçluların gizlendiği, adaletten kaçma- ya çalıştığı bir yerdir. C) Bu çay, baş ağrısına birebirmiş. Seçmenlerle bire bir görüşerek oy toplamaya çalıştı. D Efsaneye göre denizkızları şarkı söyleyerek denizcileri çağırırmış. BENIM HOCAM- Deniz kızı adında hem akciğer hem de solungaçlarıyla solunum yapan bir balık türü olduğunu biliyor muydu- nuz? E Bu toprak tabakaları kendini doksan beş bilemedin iz yıl içinde tamamlamış olur. 17. yüzyılın başlarında Avrupa'da toprak paylaşımı devam ediyordu.
9. Aşağıdakilerden
hangisi günlük ile kişisel blogların ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) Gözlem ve izlenimlere yer verilmesi
B) Anlatımda gerçekliğe sadık kalınması
C) 1. tekil kişili anlatımın kullanılması
D) Konuşma diline yakın bir dil kullanılması
E) Okurların yorumlarına yer verilmesi
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
9. Aşağıdakilerden hangisi günlük ile kişisel blogların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Gözlem ve izlenimlere yer verilmesi B) Anlatımda gerçekliğe sadık kalınması C) 1. tekil kişili anlatımın kullanılması D) Konuşma diline yakın bir dil kullanılması E) Okurların yorumlarına yer verilmesi
4
Kazanım Pekiştirme 2
*
(1) Askerlerin, siyasetçilerin, sanatçıların yanı sıra toplumun hemen her kesi-
minden insanın günlük tuttuğu bilinmektedir. (II) Günlükler, birinci kişili an-
latıma dayalı kısa yazılardır. (III) Günlük yerine zaman zaman “günce” terimi
de kullanılmaktadır. (IV) Tutulan her günlük yazınsal bir değere sahiptir. (V)
Usta kalemler tarafından yazılan günlükler, günlüğün edebî bir tür olmasını
sağlamıştır.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yan-
lışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Bilelim
Suu
"Gi
ra
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
4 Kazanım Pekiştirme 2 * (1) Askerlerin, siyasetçilerin, sanatçıların yanı sıra toplumun hemen her kesi- minden insanın günlük tuttuğu bilinmektedir. (II) Günlükler, birinci kişili an- latıma dayalı kısa yazılardır. (III) Günlük yerine zaman zaman “günce” terimi de kullanılmaktadır. (IV) Tutulan her günlük yazınsal bir değere sahiptir. (V) Usta kalemler tarafından yazılan günlükler, günlüğün edebî bir tür olmasını sağlamıştır. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yan- lışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V Bilelim Suu "Gi ra
1. Bilge, çölde öğrencileriyle otururken demiş ki (:)
1
"Geceyle gündüzü nasıl ayırt edersiniz (,) tam
||
olarak ne zaman karanlık başlar, hava ne zaman
aydınlanır (?)"
Öğrencilerden biri (:)
IV
"Uzaktaki sürüye bakarım, koyunu keçiden
ayıramadığım zaman akşam olmuş demektir (.)" diye
V
cevap vermiş.
Bu parçadaki numaralanmış noktalama
işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?
DYTV
E) V
AY
BYY C/ll
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
1. Bilge, çölde öğrencileriyle otururken demiş ki (:) 1 "Geceyle gündüzü nasıl ayırt edersiniz (,) tam || olarak ne zaman karanlık başlar, hava ne zaman aydınlanır (?)" Öğrencilerden biri (:) IV "Uzaktaki sürüye bakarım, koyunu keçiden ayıramadığım zaman akşam olmuş demektir (.)" diye V cevap vermiş. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? DYTV E) V AY BYY C/ll
14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek
dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir.
(Müstezat)
Iliran edebiyatına özgü olan ve dört dizeden oluşan bu
nazım biçimi, Türk halk edebiyatındaki maniler gibi
uyaklanır.
(Rubai)
III. Dizeleri birbiriyle kafiyeli beyitlerin ortak adıdır.
(Musarra)
IV. Türkülerde bentlerden sonra nakarat şeklinde tekrar-
lanan dizelerdir.
(Kavuştak)
(Semai)
V. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan türde;
bre, hey, be hey gibi ünlemler kullanılır.
Numaralanmış açıklamalardan hangileri ayraç içinde
verilen kavramlarla ilişkilendirilemez?
ALLvell
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
14. 1. Dize içerisinde iç uyak bulunan ve ortadan bölünerek dört dizeli bentlere dönüştürülebilen gazel çeşididir. (Müstezat) Iliran edebiyatına özgü olan ve dört dizeden oluşan bu nazım biçimi, Türk halk edebiyatındaki maniler gibi uyaklanır. (Rubai) III. Dizeleri birbiriyle kafiyeli beyitlerin ortak adıdır. (Musarra) IV. Türkülerde bentlerden sonra nakarat şeklinde tekrar- lanan dizelerdir. (Kavuştak) (Semai) V. Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan türde; bre, hey, be hey gibi ünlemler kullanılır. Numaralanmış açıklamalardan hangileri ayraç içinde verilen kavramlarla ilişkilendirilemez? ALLvell B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V
ok etki
utbolu
hlaka
en ge-
bir ev-
Dünya
siya-
oma-
lü'nü
sorul-
en bi-
raba
ilir?
11. Kişisel hayatı konu alan yazı türlerinden biridir. Bir edebiyat
terimi olarak Türk edebiyatında ilk kez Falih Rıfkı Atay tara-
fından kullanılmıştır. Batı edebiyatındaki şekliyle türün edebi-
yatımızdaki ilk örneği, Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı
eseridir.
Bu parçada bahsedilen yazı türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Günlük
B) Biyografi
C) Söyleşi
D) Ani
E) Gezi YazısI
Tamana kadar
3. ADIM
Halk - D
1. ADIM
2. ADI
3. AD
Edeb
1. A
2./
3.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
ok etki utbolu hlaka en ge- bir ev- Dünya siya- oma- lü'nü sorul- en bi- raba ilir? 11. Kişisel hayatı konu alan yazı türlerinden biridir. Bir edebiyat terimi olarak Türk edebiyatında ilk kez Falih Rıfkı Atay tara- fından kullanılmıştır. Batı edebiyatındaki şekliyle türün edebi- yatımızdaki ilk örneği, Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı eseridir. Bu parçada bahsedilen yazı türü aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Günlük B) Biyografi C) Söyleşi D) Ani E) Gezi YazısI Tamana kadar 3. ADIM Halk - D 1. ADIM 2. ADI 3. AD Edeb 1. A 2./ 3.
20.Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not
etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı "ruzname dis
ise her gü
Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra;
yazılır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir
A) Röportaj
B) Günce
C) Fıkra
D) Deneme
E) Eleştiri
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
20.Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı "ruzname dis ise her gü Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; yazılır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir A) Röportaj B) Günce C) Fıkra D) Deneme E) Eleştiri
5.
ay 150
1.
Günlük
Ani
Günlükler günü gününe
yazılır.
Anılar, olayların üzerinden
uzun zaman dilimi geçtikten
sonra yazılır.
II.
Her şey ayrıntısıyla anlatılır.
Günlüklerde ayrıntılara
inilmez.
III. Yazan kişinin yaşamıyla
sınırlıdır.
Yazarın çevresindeki kişiler
de metne girer.
IV. Günlüklerde içten ve ya-
lın bir dil vardır.
Günlüklerle aynı dil özelliği-
ne sahiptir.
E) Kişisel yaşamı konu alan
metin türlerindedir.
Hareket noktası yazarının ki-
şisel yaşamıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde günlük-anı karşı-
laştırmasıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) I
D) IV.
E) V.
295
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
5. ay 150 1. Günlük Ani Günlükler günü gününe yazılır. Anılar, olayların üzerinden uzun zaman dilimi geçtikten sonra yazılır. II. Her şey ayrıntısıyla anlatılır. Günlüklerde ayrıntılara inilmez. III. Yazan kişinin yaşamıyla sınırlıdır. Yazarın çevresindeki kişiler de metne girer. IV. Günlüklerde içten ve ya- lın bir dil vardır. Günlüklerle aynı dil özelliği- ne sahiptir. E) Kişisel yaşamı konu alan metin türlerindedir. Hareket noktası yazarının ki- şisel yaşamıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde günlük-anı karşı- laştırmasıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? A) I. B) II. C) I D) IV. E) V. 295
sti-
F
TEST
GÜNLÜK
1. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali (1878) adlı eseri, ilk
günlük örneğidir.L
II.
Şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri gün-
lük örneğidir.
III.
Falih Rıfkı Atay, günlük terimini edebiyatımızda ilk ola-
rak kullanan sanatçıdır.
IV.
Nurullah Ataç, günlüklerine "Günce" adını vermiştir
V.
Namık Kemal, Ziya Paşa Cumhuriyet Dönemi'nin
önemli günlük yazarlarıdır.
Numaralanmış cümlelerde "günlük türüyle ilgili yanlış-
lık yapılmıştır?
B) II.
A) I.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
sti- F TEST GÜNLÜK 1. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali (1878) adlı eseri, ilk günlük örneğidir.L II. Şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri gün- lük örneğidir. III. Falih Rıfkı Atay, günlük terimini edebiyatımızda ilk ola- rak kullanan sanatçıdır. IV. Nurullah Ataç, günlüklerine "Günce" adını vermiştir V. Namık Kemal, Ziya Paşa Cumhuriyet Dönemi'nin önemli günlük yazarlarıdır. Numaralanmış cümlelerde "günlük türüyle ilgili yanlış- lık yapılmıştır? B) II. A) I. C) III. D) IV. E) V.
6.
1.
Öğretici metin türleri arasında yer alması
d
II.
Düz yazı biçiminde oluşturulması
III.
Kişisel yaşamı konu olması
IV. Yazarın görüşlerini kanıtlamak zorunda olması
V. Yaşananların sıcağı sıcağına, tarih belirtilerek anlatıl-
ması
Aşağıdakilerden hangisi ("guünlük türünün özellikleri
arasında yer almaz?
A) I
B).
CHT.
D) IV.
E) V
29
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
6. 1. Öğretici metin türleri arasında yer alması d II. Düz yazı biçiminde oluşturulması III. Kişisel yaşamı konu olması IV. Yazarın görüşlerini kanıtlamak zorunda olması V. Yaşananların sıcağı sıcağına, tarih belirtilerek anlatıl- ması Aşağıdakilerden hangisi ("guünlük türünün özellikleri arasında yer almaz? A) I B). CHT. D) IV. E) V 29
1000.
RD YOU
Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri
değildir?
A) Birkimsenin, başkalarıyla paylaşmak istemediği duygu-
Tarını kaleme alma ihtiyacından doğmuştur.
B) Günlüklerde birinci kişili anlatım vardır yani olayı yaşa-
yan ve anlatan aynı kişidir.
C) Günlükler, günü gününe tarih düşülerek yazılan bir tür-
dür.
D) Günlüklerde okurun düşünceleri dikkate alınarak yazıya
biçim verilir.
1018
E)
Içten, yalın bir anlatımı olan günlüklerde öznellik ağır
basar.
abileras
2.
Cumartesi, 6 Mart 1920
Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer'in odasına girdim.
TEST-116
GÜNLÜK
Di
Sa
Nu
Fall
Cer
Yuk
grup
AF
B)
D) F
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
1000. RD YOU Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir? A) Birkimsenin, başkalarıyla paylaşmak istemediği duygu- Tarını kaleme alma ihtiyacından doğmuştur. B) Günlüklerde birinci kişili anlatım vardır yani olayı yaşa- yan ve anlatan aynı kişidir. C) Günlükler, günü gününe tarih düşülerek yazılan bir tür- dür. D) Günlüklerde okurun düşünceleri dikkate alınarak yazıya biçim verilir. 1018 E) Içten, yalın bir anlatımı olan günlüklerde öznellik ağır basar. abileras 2. Cumartesi, 6 Mart 1920 Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer'in odasına girdim. TEST-116 GÜNLÜK Di Sa Nu Fall Cer Yuk grup AF B) D) F
A
A
25. (1) Günlük; bir kimsenin düzenli olarak günlük olay-
larla ilgili yorumlarını, düşüncelerini, üstüne tarih
atarak kaleme aldığı yazılardır. (II) Günlük, kişinin
içini dökme gereksiniminden doğmuştur denilebilir.
(III) Günlükler gerçeklerin kaleme alındığı yazılar
olduğundan tarihsel ve bilimsel belgelerde yararla-
nılabilecek kaynaklardandır. (IV) Günlükler yaşanan-
ların üstünden uzun zaman geçtikten sonra bellekte
kalanların yazıya aktarılmasıyla oluşur. (V) Divan
edebiyatında "günlük" terimi "rûznâme" sözcüğüyle
karşılanmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir bilgi yanlısı vardır?
A) I.
B) II. C)
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
A A 25. (1) Günlük; bir kimsenin düzenli olarak günlük olay- larla ilgili yorumlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak kaleme aldığı yazılardır. (II) Günlük, kişinin içini dökme gereksiniminden doğmuştur denilebilir. (III) Günlükler gerçeklerin kaleme alındığı yazılar olduğundan tarihsel ve bilimsel belgelerde yararla- nılabilecek kaynaklardandır. (IV) Günlükler yaşanan- ların üstünden uzun zaman geçtikten sonra bellekte kalanların yazıya aktarılmasıyla oluşur. (V) Divan edebiyatında "günlük" terimi "rûznâme" sözcüğüyle karşılanmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir bilgi yanlısı vardır? A) I. B) II. C) D) IV. E) V.
İki Dize, 20 Ekim 1985 Ankara
7.
Muhammet Üner, Menziller'i hediye etti. Kitabı bir çarpı-
da okudum. Ben şiir kitaplarını genellikle neler var mera-
kıyla ince hızlı okurum. Sonra sindire sindire okuma uğra-
Şısı başlar.
İflah olmaz bir duyguyla içimi gördüm iki dizede. Gün bo-
yu, Cahit Zarifoğlu'nun kalbime sığmayan, kürek kemik-
lerime çarpıp duran bu iki dizesiyle geziyorum. Anne öz-
leminden mi, başka şey mi? Âdem ile Havva hikâyesine
hiç girmeyeceğim. Gece kasvetinde sarıldım sımsıkı bu
iki dizeye. Allah'ım bazı şiirlerin, bazı dizelerin Türkçede
olması çok güzel. Kalbime dokunuyor bunlar kelimeler-
den sarkan kılıç ucu. Bazen de tüfeğini patlatıyor. En iyi-
si dizeleri yazmak:
"Sevgili anneciğim
Kemiğim" (Yedi Güzel Adam VI, Menziller, sh.45)
Dünyaya baktığım pencere değişir değişmez anladım ki
yaralı bir geyik gezdiriyorum kalbimde. Bu kalbimi yerine
koyana şükürler olsun.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Günlük türünün özelliklerini taşımaktadır.
B Sanatlı ve imgeli söyleyişlere başvurulmuştur.
C) Alıntıya başvurulmuştur.
D) Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır.
E) Birinci kişi anlatıcı kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
İki Dize, 20 Ekim 1985 Ankara 7. Muhammet Üner, Menziller'i hediye etti. Kitabı bir çarpı- da okudum. Ben şiir kitaplarını genellikle neler var mera- kıyla ince hızlı okurum. Sonra sindire sindire okuma uğra- Şısı başlar. İflah olmaz bir duyguyla içimi gördüm iki dizede. Gün bo- yu, Cahit Zarifoğlu'nun kalbime sığmayan, kürek kemik- lerime çarpıp duran bu iki dizesiyle geziyorum. Anne öz- leminden mi, başka şey mi? Âdem ile Havva hikâyesine hiç girmeyeceğim. Gece kasvetinde sarıldım sımsıkı bu iki dizeye. Allah'ım bazı şiirlerin, bazı dizelerin Türkçede olması çok güzel. Kalbime dokunuyor bunlar kelimeler- den sarkan kılıç ucu. Bazen de tüfeğini patlatıyor. En iyi- si dizeleri yazmak: "Sevgili anneciğim Kemiğim" (Yedi Güzel Adam VI, Menziller, sh.45) Dünyaya baktığım pencere değişir değişmez anladım ki yaralı bir geyik gezdiriyorum kalbimde. Bu kalbimi yerine koyana şükürler olsun. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Günlük türünün özelliklerini taşımaktadır. B Sanatlı ve imgeli söyleyişlere başvurulmuştur. C) Alıntıya başvurulmuştur. D) Öyküleyici anlatım ağır basmaktadır. E) Birinci kişi anlatıcı kullanılmıştır.
lyöe isip
Sor
amo
4.
ba
ETC
Atc
08
Ne güzel bir gün! Anlatılmazlıklıkta bir güneşle başladı.
Mengü Ertel uğradı, kaptı götürdü bizi. Mengü gibi, Doktor
Uğur, Sümer Cevat gibi araba kullananlar azalıyor gitgi-
de. Arabalarını binek hayvanlarını severcesine sevenler, o
yüzden de kaçınmadan zora koşanlar. Çayırbaşı tepele-
rinden Boğaz, daha bir yabanıl görünüyor. Kıyıdaki çinge-
nelere uygun düşen alacalı bir su. Karadeniz'in başladığı
koyu sınır seçiliyor uzaktan.
me
Bu parçada aşağıdaki türlerden hangisine özgü nite
likler ağır basmaktadır?
A) Makale
B) Roportaj
Fıkra
D) Günlük
E) Ge yazısı
ACC
Ayaptivl
Lise Türkçe
Günlük Türü ve Özellikleri
lyöe isip Sor amo 4. ba ETC Atc 08 Ne güzel bir gün! Anlatılmazlıklıkta bir güneşle başladı. Mengü Ertel uğradı, kaptı götürdü bizi. Mengü gibi, Doktor Uğur, Sümer Cevat gibi araba kullananlar azalıyor gitgi- de. Arabalarını binek hayvanlarını severcesine sevenler, o yüzden de kaçınmadan zora koşanlar. Çayırbaşı tepele- rinden Boğaz, daha bir yabanıl görünüyor. Kıyıdaki çinge- nelere uygun düşen alacalı bir su. Karadeniz'in başladığı koyu sınır seçiliyor uzaktan. me Bu parçada aşağıdaki türlerden hangisine özgü nite likler ağır basmaktadır? A) Makale B) Roportaj Fıkra D) Günlük E) Ge yazısı ACC Ayaptivl