Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

14. 12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde bir varlik ya da kavram ben etme amacı güdülmeden başka bir varhk yerine kullanılma mate

14.
12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde bir varlik ya da kavram ben
etme amacı güdülmeden başka bir varhk yerine kullanılma
mater?
LA) air hilale şan arayan korku bimez gemiciviz
ty vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar
40 Kim bilir ne yaşamış, ne gö

14. 12. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde bir varlik ya da kavram ben etme amacı güdülmeden başka bir varhk yerine kullanılma mater? LA) air hilale şan arayan korku bimez gemiciviz ty vatandan müjdelerle bize kadar gelen rüzgar 40 Kim bilir ne yaşamış, ne görmüs Anadolu'm çok ağlamış, çok gülmüş Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa Rastlamiştim duvarda bir gair arkadaşa D Güneş girmesin.odama, karanlıkta kalayım Madem artık yoksun, hep böyle yaşayayım VE) Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda 13. Aşağıdaki yazar-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Turan Oflazoğlu - Lütfen Dokunmayın B) Nurullah Ataç - Sözden Söze C) Şevket Rado - Eşref Saat D) Falih Rifki Atay - Denizaşırı VE) Halikarnas Balıkçısı - Mavi Sürgün -- Türkçe kelimelerin Arapça karşılıkları verilmektedir. Bugün kullanılmayan birçok Türkçe kelime eserde açıklanmaktadır. Ayrıca kelimelerin anlamları açıklanırken kullanılan bilgilerden eserin yazıldığı zamanın kültürünü, sosyal yapısını, medeniye- tini çıkarmak mümkündür. Eserde Türk dilinin yapısı ve dil bil- gisi kuralları açısından da zengin malzemeler ve dilin kuralla- rıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti- rilmelidir? 16.