Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

14. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kuantum fiziğinde atom altı parçacıklarla ilgili çalışmalar, maddesel bir yapıya dalganın da eşl

14. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kuantum fiziğinde atom altı
parçacıklarla ilgili çalışmalar, maddesel bir yapıya
dalganın da eşlik edebileceğini ortaya koydu. De Broglie
isimli bilim insanı, her maddeye bir dalganın eşlik ettiğini,
ancak bu durumun elektro

14. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kuantum fiziğinde atom altı parçacıklarla ilgili çalışmalar, maddesel bir yapıya dalganın da eşlik edebileceğini ortaya koydu. De Broglie isimli bilim insanı, her maddeye bir dalganın eşlik ettiğini, ancak bu durumun elektron gibi çok küçük ve hızlı taneciklerde daha belirgin olduğunu ifade etti. Buna göre, 1. Parçacıklara eşlik eden dalgalara madde dalgaları denir. f II. Parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu momentumu ile ters, enerjisiyle doğru orantılıdır. III. Foton gibi kütlesi olmayan taneciklerin momentumları da yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III DENEME-1 BİTTİ.