Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

14. Bilimin sonuçları, insan yaşamını kolaylaştırmak ama- cıyla kullanılabilir. Bilimin amacı, günlük yaşamda in- sanlara kolaylıklar getirmek değildir, sadece bilmek- tir; ama biz bilimin sonuçlarınd

14. Bilimin sonuçları, insan yaşamını kolaylaştırmak ama-
cıyla kullanılabilir. Bilimin amacı, günlük yaşamda in-
sanlara kolaylıklar getirmek değildir, sadece bilmek-
tir; ama biz bilimin sonuçlarından yararlanmayı da ta-
bii ki ihmal etmemekteyiz. Orneği

14. Bilimin sonuçları, insan yaşamını kolaylaştırmak ama- cıyla kullanılabilir. Bilimin amacı, günlük yaşamda in- sanlara kolaylıklar getirmek değildir, sadece bilmek- tir; ama biz bilimin sonuçlarından yararlanmayı da ta- bii ki ihmal etmemekteyiz. Orneğin cisimlerin sıyla genleşmesi bilimsel bir bilgidir. Biz bu bilgiden yarar- lanarak aletler üretip bu aletlerle de yaşantımızı ko- laylaştırabilir. Bu parçaya bilimsel bilginin hangi özelliği dile ge- tirilmiştir? A) Evrensellik C) Birikimlilik B) Genelleyicilik D) Uygulanabilirlik E) Tekrarlanabilirlik