Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

14. Bir bilim insanı bazı vitamin karışımlarının kullanımının kanser tedavisinde yararlı olduğu varsayımını ileri sürü- yor. Fak

14. Bir bilim insanı bazı vitamin karışımlarının kullanımının
kanser tedavisinde yararlı olduğu varsayımını ileri sürü-
yor. Fakat yıllar boyunca yaptığı çalışmalar, kullandığı
vitamin karışımlarının tedavi sürecinde herhangi bir ya-
rarı olduğunu göstermi

14. Bir bilim insanı bazı vitamin karışımlarının kullanımının kanser tedavisinde yararlı olduğu varsayımını ileri sürü- yor. Fakat yıllar boyunca yaptığı çalışmalar, kullandığı vitamin karışımlarının tedavi sürecinde herhangi bir ya- rarı olduğunu göstermiyor. Bu durumda, söz konusu araştırmacının varsayımına sahip çıkmaya devam etme- sinin bilimsel çalışmalarının devamı için bir motivasyon gerekçesi olabilir. Ancak bilgisel gerekçesinin oluşma- dığı kesindir. Bu parçaya göre bir varsayımın bilgisel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesnel olarak sınanabilmesi B) Herkesin doğru kabul etmesi C) Hiçbir kuşku ve çelişki içermemesi D) Mevcut bilimsel bilgilerle tutarlı olması E) Karşılaşılan problemi çözmesi DENEME - 18 110