Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

14. Evrende amaçlılık konusunun merkezini Tanrı'nın yaratımı veya tasarımıyla ilgili görüşler oluşturur. Tanrı'nın varlığına yönelik öne sürülen fikirler evren- de bir amacın olup olmadığına yönelik f

14. Evrende amaçlılık konusunun merkezini Tanrı'nın
yaratımı veya tasarımıyla ilgili görüşler oluşturur.
Tanrı'nın varlığına yönelik öne sürülen fikirler evren-
de bir amacın olup olmadığına yönelik fikirlere dö-
nüşür. Tanrı'nın kabulü, varlıkların oluş v

14. Evrende amaçlılık konusunun merkezini Tanrı'nın yaratımı veya tasarımıyla ilgili görüşler oluşturur. Tanrı'nın varlığına yönelik öne sürülen fikirler evren- de bir amacın olup olmadığına yönelik fikirlere dö- nüşür. Tanrı'nın kabulü, varlıkların oluş ve değişimini açıklayan sistemin oluşmasını sağlar. Tanrı inancının olduğu bütün inanç yapılarında varlıkların temel se- bebi olarak Tanrı ele alınır. Parçaya göre, evrendeki amaçlılık sorunu aşağıda- kilerden hangisi merkeze alınarak yapılmaktadır? A) Deneysel yöntemler B) Evrensel dönüşüm C) Bilimin sunduğu bilgiler D Madde ve form ilişkisi E) Teolojik tartışmalar