Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

14. Günümüzde tip alanındaki bir çok görüntüleme cihazında kul- lanılan dalgalar, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluştu-

14. Günümüzde tip alanındaki bir çok görüntüleme cihazında kul-
lanılan dalgalar, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluştu-
rulur.
Buna göre, aşağıda verilen görüntüleme cihazlarından han-
gisinde kullanılan dalga, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi
i

14. Günümüzde tip alanındaki bir çok görüntüleme cihazında kul- lanılan dalgalar, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluştu- rulur. Buna göre, aşağıda verilen görüntüleme cihazlarından han- gisinde kullanılan dalga, yüklü taneciklerin ivmeli hareketi ile oluşturulmaz? A) Röntgen B) BT tomografisi C) PET D) MR E) Ultrasonografi