%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Görüntüleme Teknolojileri Soruları

8. Flor atomu kullanılan florasan lambalarda, elektrik
akımı yardımıyla flor atomları iyonlaşarak plazma
halini alır.
Buna göre,
I. Yanan florasanın içindeki madde plazma halin-
dedir.
II. Plazma halindeki madde ışık yayar.
III. Elektrikçe nötrdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I, II ve III
D) I ve III
C) II ve III
E) Yalnız III
12.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
8. Flor atomu kullanılan florasan lambalarda, elektrik akımı yardımıyla flor atomları iyonlaşarak plazma halini alır. Buna göre, I. Yanan florasanın içindeki madde plazma halin- dedir. II. Plazma halindeki madde ışık yayar. III. Elektrikçe nötrdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I, II ve III D) I ve III C) II ve III E) Yalnız III 12.
OBLEMAT
ekli-
en-
isi
PROBLE
Soru 3
BON
TEST 2
I. Gözlük
II. Manyetik rezonans görüntüleme
III. Radar
IV. Sonar
V. İşitme cihazı
VI. Lazer yazıcılar
D) 3
cihazı
Yukandakilerden kaç tanesinde fizik bili-
minin katkısı vardır?
A) 6
B) 5
C) 4
064ivo
E) 2
TEST
Soru
Fiziğ
sel,
rini
A)
B)
C
D
E
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
OBLEMAT ekli- en- isi PROBLE Soru 3 BON TEST 2 I. Gözlük II. Manyetik rezonans görüntüleme III. Radar IV. Sonar V. İşitme cihazı VI. Lazer yazıcılar D) 3 cihazı Yukandakilerden kaç tanesinde fizik bili- minin katkısı vardır? A) 6 B) 5 C) 4 064ivo E) 2 TEST Soru Fiziğ sel, rini A) B) C D E
1. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili,
1. LCD panelleri plazma panellere göre daha çok enerji
harcar.
X
II. LCD sivi kristal yapılı iken, plazma gazların iyoni-
zasyonu yapısındadır.
III. Plazma ve LCD monitörlerin her ikisi de pikseller ile
kırmızı, yeşil, mor renk hücrelerinden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D) Il ve III
E) I, II ve III
3
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
1. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili, 1. LCD panelleri plazma panellere göre daha çok enerji harcar. X II. LCD sivi kristal yapılı iken, plazma gazların iyoni- zasyonu yapısındadır. III. Plazma ve LCD monitörlerin her ikisi de pikseller ile kırmızı, yeşil, mor renk hücrelerinden oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D) Il ve III E) I, II ve III 3
14. Atomun yapısı ve atom altı parçacıkların keşfi, atom
spektrumu ve atomun uyarılması gibi konularda modern
fizik alanında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak tıbbi
görüntüleme teknolojisinde yenilikler ortaya çıkmıştır
Buna göre, bahsedilen yeniliklerin bir sonucu olarak
ortaya çıkan,
1. termal kamera,
II. PET (Pozitron Emisyon Tomografisi),
III. ultrason (US)
Shilidegay
cihazlarından hangilerinde radyoaktif madde
kullanılarak görüntüleme elde edilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Atomun yapısı ve atom altı parçacıkların keşfi, atom spektrumu ve atomun uyarılması gibi konularda modern fizik alanında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak tıbbi görüntüleme teknolojisinde yenilikler ortaya çıkmıştır Buna göre, bahsedilen yeniliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan, 1. termal kamera, II. PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), III. ultrason (US) Shilidegay cihazlarından hangilerinde radyoaktif madde kullanılarak görüntüleme elde edilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
14. Askeri alanda kullanılan radar, sonar ve termal
kameralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A Radar cihazları elektromanyetik dalgalarla çalışır.
B Radar cihazları kullanılarak uçakların konumları tespit
edilebilir.
Sonar cihazları ses dalgalarıyla çalışır.
D) Sonar cihazları su altındaki cisimlerin tespiti için
kullanılabilir.
E) Termal kameralar cisimlerin yaydığı X-ışınlarını tespit
eder.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Askeri alanda kullanılan radar, sonar ve termal kameralarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Radar cihazları elektromanyetik dalgalarla çalışır. B Radar cihazları kullanılarak uçakların konumları tespit edilebilir. Sonar cihazları ses dalgalarıyla çalışır. D) Sonar cihazları su altındaki cisimlerin tespiti için kullanılabilir. E) Termal kameralar cisimlerin yaydığı X-ışınlarını tespit eder.
Deneme - 7
Magnetik alan
14. Ultrason cihazı
2
MR (Manyetik rezonans) Kızılötesi ışınlar
X ışınları
Termal kamera
Radar
4 Elektromanyetik
dalgalar
Mys son 5 Ses dalgaları
Röntgen
Dinite
Yukarıda verilen etkinlikte görüntüleme teknolojileri ve
onlara kaynaklık eden dalga ya da alanlar eşleştirilmiştir.
Buna göre, hangi iki eşleştirme yanlış gösterilmiştir?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 5
D) 2. ve 4
E) 4 ve 5
mad
110
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
Deneme - 7 Magnetik alan 14. Ultrason cihazı 2 MR (Manyetik rezonans) Kızılötesi ışınlar X ışınları Termal kamera Radar 4 Elektromanyetik dalgalar Mys son 5 Ses dalgaları Röntgen Dinite Yukarıda verilen etkinlikte görüntüleme teknolojileri ve onlara kaynaklık eden dalga ya da alanlar eşleştirilmiştir. Buna göre, hangi iki eşleştirme yanlış gösterilmiştir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 5 D) 2. ve 4 E) 4 ve 5 mad 110
Aşağıdaki tabloda görüntüleme cihazları ve kullanılan
dalga çeşitleri ✔" işareti ile işaretlenmiştir.
Görüntüleme
Ses
X-ışınlan
cihazı
Radyo Kızıl
dalgası dalgalan ötesi
Röntgen
8
PET
Ultrason
O
Termal kamera
MA
Buna göre, hangi görüntüleme cihazına ait dalga çe-
şidi yanlış İşaretlenmiştir?
C
BYPET
C) Ultrason
A) Röntgen
D) Termal Kamera E) MA
{
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
Aşağıdaki tabloda görüntüleme cihazları ve kullanılan dalga çeşitleri ✔" işareti ile işaretlenmiştir. Görüntüleme Ses X-ışınlan cihazı Radyo Kızıl dalgası dalgalan ötesi Röntgen 8 PET Ultrason O Termal kamera MA Buna göre, hangi görüntüleme cihazına ait dalga çe- şidi yanlış İşaretlenmiştir? C BYPET C) Ultrason A) Röntgen D) Termal Kamera E) MA {
3.
Manyetik rezonans (MR) cihazının çalışma şekli ve
kullanım yeriyle ilgili,
4. Radyo dalgaları kullanılır.
II. Yükly taneciklerin ivmeli hareketi sonucu işıma
yapması ilkesine göre çalışır.
III. Dalgaların vücuttaki farklı dokularda yayılma
hızının farklı olmasından yararlanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Radyo dagoen =)END
E) I, II ve II
(C) I vell
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
3. Manyetik rezonans (MR) cihazının çalışma şekli ve kullanım yeriyle ilgili, 4. Radyo dalgaları kullanılır. II. Yükly taneciklerin ivmeli hareketi sonucu işıma yapması ilkesine göre çalışır. III. Dalgaların vücuttaki farklı dokularda yayılma hızının farklı olmasından yararlanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III Radyo dagoen =)END E) I, II ve II (C) I vell
10. Elektrik tesisatlarında aşırı yüklenen ve
arızaya sebeb olan bölgelerin bulunması için
hangi görüntüleme cihazı kullanılmalıdır?
A) Röntgen cihazı
B) Termal kamera
C) MR cihazı
D) Ultrason cihazı
E) Sonar cihazı
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
10. Elektrik tesisatlarında aşırı yüklenen ve arızaya sebeb olan bölgelerin bulunması için hangi görüntüleme cihazı kullanılmalıdır? A) Röntgen cihazı B) Termal kamera C) MR cihazı D) Ultrason cihazı E) Sonar cihazı
6. Tomogr
Tomografi Cihazı
II. Volta Pili ?
III. Termal Kamera
Yukarıda verilenlerden hangileri modern fiziğin uy-
gulama alanlarından biri değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
6. Tomogr Tomografi Cihazı II. Volta Pili ? III. Termal Kamera Yukarıda verilenlerden hangileri modern fiziğin uy- gulama alanlarından biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
14. Günümüzde vücut sıcaklığını ölçmek için genellikle
temas gerektirmeyen termometreler kullanılmaktadır.
Bu aletlere pirometre denir.
Pirometreler sıcaklık ölçerken hangi ışınlardan
faydalanır?
A) Radyo dalgaları
B) Mikro dalgaları
0
C) Görünür ışık dalgaları
D Mor ötesi ışınlar
EX Kızılötesi ışınlar
CAP
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Günümüzde vücut sıcaklığını ölçmek için genellikle temas gerektirmeyen termometreler kullanılmaktadır. Bu aletlere pirometre denir. Pirometreler sıcaklık ölçerken hangi ışınlardan faydalanır? A) Radyo dalgaları B) Mikro dalgaları 0 C) Görünür ışık dalgaları D Mor ötesi ışınlar EX Kızılötesi ışınlar CAP
11. LCD ve plazma teknolojisi ile ilgili,
a
L₁ LCD
LCD teknolojisinde sıcaklık değişimi sayesinde
renk tonları elde edilir.
LCD ve plazma ekranlar sıvı kristallerin ışığı
yansıtması ilkesi ile çalışır.
IN. Plazma ekranlarda bulunan gazların yaptığı
şımalar kırmızı, mavi ve yeşil renkli fosfor
tabakalara çarparak yansır ve net görüntü elde
edilir.
yorumlarından hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
22_AYTPDS06
D) Lve II
sinavyayin.com
E) Il ve III
13.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
11. LCD ve plazma teknolojisi ile ilgili, a L₁ LCD LCD teknolojisinde sıcaklık değişimi sayesinde renk tonları elde edilir. LCD ve plazma ekranlar sıvı kristallerin ışığı yansıtması ilkesi ile çalışır. IN. Plazma ekranlarda bulunan gazların yaptığı şımalar kırmızı, mavi ve yeşil renkli fosfor tabakalara çarparak yansır ve net görüntü elde edilir. yorumlarından hangisi ya da hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III 22_AYTPDS06 D) Lve II sinavyayin.com E) Il ve III 13.
14. Aşağıda bir plazma tv görülmektedir.
Bu televizyonda elektrik sinyalleri görüntüye dönüş-
türülmektedir.
Buna göre televizyona elektrik sinyali geldikten
sonra görüntü göze ulaşana kadar,
1. Pikseller içinde plazmaya dönüşen gazlar morö-
tesi ışıma yapar.
II. Piksellerin önündeki fosfor tabakasından yayılan
görünür ışık ile görüntü oluşur.
III. Ekran arkasındaki led panellerden beyaz ışık ya-
yılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Aşağıda bir plazma tv görülmektedir. Bu televizyonda elektrik sinyalleri görüntüye dönüş- türülmektedir. Buna göre televizyona elektrik sinyali geldikten sonra görüntü göze ulaşana kadar, 1. Pikseller içinde plazmaya dönüşen gazlar morö- tesi ışıma yapar. II. Piksellerin önündeki fosfor tabakasından yayılan görünür ışık ile görüntü oluşur. III. Ekran arkasındaki led panellerden beyaz ışık ya- yılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
B
PLM/005/22
6. Alışveriş merkezlerine girerken avm girişindeki güvenlik
cihazının yürüyen bandı üzerine konulan çantanın, cihaz
içinden geçerken görüntüsü şekildeki gibidir.
Palme Yayınevi
B
€
Buna göre resimde verilen görüntü aşağıdaki
cihazlardan hangisi kullanılarak elde edilmiştir?
A) Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
B) Ultrason Cihazı
C) Sonar Cihazı
D) Termal Kamera
E) Röntgen Cihazı
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
B PLM/005/22 6. Alışveriş merkezlerine girerken avm girişindeki güvenlik cihazının yürüyen bandı üzerine konulan çantanın, cihaz içinden geçerken görüntüsü şekildeki gibidir. Palme Yayınevi B € Buna göre resimde verilen görüntü aşağıdaki cihazlardan hangisi kullanılarak elde edilmiştir? A) Bilgisayarlı Tomografi Cihazı B) Ultrason Cihazı C) Sonar Cihazı D) Termal Kamera E) Röntgen Cihazı
10. GÜN
gulamaları
2.
ntüleme
aşağıda-
a Kızıl-
ötesi
AYT/SAYISAL
FİZİK
LCD TV
Plazma TV
LCD ve plazma teknolojilerinin ortak özelliklerine ör-
nek olarak,
Renk Ky-M
I, R-G-B renk piksellerinin bulunması
II. Piksellerinin içinde iyonlaşmış gaz bulunması
M. Geniş ve dikdörtgen ekrana sahip olması
yukarıdakilerden hangileri verilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
angisi gi-
muş olur?
Test 38
E) I, II ve III
C) I ve III
2.40
-20 ok-
20.00 Mot
-20 ak-77
21.00 fisik (→
-20 dk-2
21.50 Xitop 92
WANSON A WIN
wroom: Ulubatlı H
üoğlu İş Merkezi
hangazi/BURSA
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
10. GÜN gulamaları 2. ntüleme aşağıda- a Kızıl- ötesi AYT/SAYISAL FİZİK LCD TV Plazma TV LCD ve plazma teknolojilerinin ortak özelliklerine ör- nek olarak, Renk Ky-M I, R-G-B renk piksellerinin bulunması II. Piksellerinin içinde iyonlaşmış gaz bulunması M. Geniş ve dikdörtgen ekrana sahip olması yukarıdakilerden hangileri verilebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III angisi gi- muş olur? Test 38 E) I, II ve III C) I ve III 2.40 -20 ok- 20.00 Mot -20 ak-77 21.00 fisik (→ -20 dk-2 21.50 Xitop 92 WANSON A WIN wroom: Ulubatlı H üoğlu İş Merkezi hangazi/BURSA
Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin
en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon
Tomografisi) görüntüleme ile ilgili,
1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey-
dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı-
mıyla görüntüleme sağlar.
II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar.
III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanısında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) görüntüleme ile ilgili, 1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey- dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı- mıyla görüntüleme sağlar. II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar. III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanısında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III