Görüntüleme Teknolojileri Soruları

8. Flor atomu kullanılan florasan lambalarda, elektrik
akımı yardımıyla flor atomları iyonlaşarak plazma
halini alır.
Buna göre,
I. Yanan florasanın içindeki madde plazma halin-
dedir.
II. Plazma halindeki madde ışık yayar.
III. Elektrikçe nötrdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I, II ve III
D) I ve III
C) II ve III
E) Yalnız III
12.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
8. Flor atomu kullanılan florasan lambalarda, elektrik akımı yardımıyla flor atomları iyonlaşarak plazma halini alır. Buna göre, I. Yanan florasanın içindeki madde plazma halin- dedir. II. Plazma halindeki madde ışık yayar. III. Elektrikçe nötrdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I, II ve III D) I ve III C) II ve III E) Yalnız III 12.
OBLEMAT
ekli-
en-
isi
PROBLE
Soru 3
BON
TEST 2
I. Gözlük
II. Manyetik rezonans görüntüleme
III. Radar
IV. Sonar
V. İşitme cihazı
VI. Lazer yazıcılar
D) 3
cihazı
Yukandakilerden kaç tanesinde fizik bili-
minin katkısı vardır?
A) 6
B) 5
C) 4
064ivo
E) 2
TEST
Soru
Fiziğ
sel,
rini
A)
B)
C
D
E
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
OBLEMAT ekli- en- isi PROBLE Soru 3 BON TEST 2 I. Gözlük II. Manyetik rezonans görüntüleme III. Radar IV. Sonar V. İşitme cihazı VI. Lazer yazıcılar D) 3 cihazı Yukandakilerden kaç tanesinde fizik bili- minin katkısı vardır? A) 6 B) 5 C) 4 064ivo E) 2 TEST Soru Fiziğ sel, rini A) B) C D E
TYT FİZİK SORU BANKASI
Ses dalgaları yansıma yapabilir.
1.
Ultrason
II. Sonar cihazı
III. Radyo
araçlarından hangileri ses dalgalarının yansıması pren-
sibine göre çalışır?
9.
A) Ultrason
C) Radyo
B) Sonar
D) Ultrason, Sonar
E) Ultrason, Sonar, Radyo
S
A
R
M
A
E
1
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
TYT FİZİK SORU BANKASI Ses dalgaları yansıma yapabilir. 1. Ultrason II. Sonar cihazı III. Radyo araçlarından hangileri ses dalgalarının yansıması pren- sibine göre çalışır? 9. A) Ultrason C) Radyo B) Sonar D) Ultrason, Sonar E) Ultrason, Sonar, Radyo S A R M A E 1
in-
da-
ler
ge-
Işık hızı interferometre kullanılarak hassas bir şekilde ölçülebi-5.
lir. Yaklaşık 300.000 km/s olan hızıyla ışık, Dünya'nın ekvatoral
çevresini 1 saniyede yaklaşık 7,5 defa dolanabilir. Fizik bilimi-
nin ışık ile ilgili bilgilerinin teknolojideki kullanımı, teknolojinin
hızını da artırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez?
MUBA YAYINLARI
A) internette arama motorlarındaki sonuçların bir saniyeden
kısa sürede listelenmesi
B) Brezilya'daki bir maçın naklen izlenebilmesi
Fransa'daki arkadaşımızla cep telefonuyla konuşabilmemiz
Elektrik anahtarına basıldığında lambaların neredeyse eş
zamanlı yanması
E) Cep telefonundaki fotoğrafı saniyeler içinde sosyal medya-
da paylaşabilmek
Kuar
mol
sağ
20.
lim
AB
A)
C
D
E
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
in- da- ler ge- Işık hızı interferometre kullanılarak hassas bir şekilde ölçülebi-5. lir. Yaklaşık 300.000 km/s olan hızıyla ışık, Dünya'nın ekvatoral çevresini 1 saniyede yaklaşık 7,5 defa dolanabilir. Fizik bilimi- nin ışık ile ilgili bilgilerinin teknolojideki kullanımı, teknolojinin hızını da artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez? MUBA YAYINLARI A) internette arama motorlarındaki sonuçların bir saniyeden kısa sürede listelenmesi B) Brezilya'daki bir maçın naklen izlenebilmesi Fransa'daki arkadaşımızla cep telefonuyla konuşabilmemiz Elektrik anahtarına basıldığında lambaların neredeyse eş zamanlı yanması E) Cep telefonundaki fotoğrafı saniyeler içinde sosyal medya- da paylaşabilmek Kuar mol sağ 20. lim AB A) C D E
Termal kameralar tıp, askeri alan ve savunma sistemlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır.
Sıra Sizde - 1
Tablodaki cihazların çalışmasında kullanılan dalga çeşidini "✔"
işareti ile işaretleyiniz.
Görüntüleme
Cihazları
X-Işınları Radyo Dalgaları Ses Dalgası Mikrodalga
✓
✓
Y
Röntgen
MR
PET
BT
Ultrason
Radar
Sonar
Termal Kamera
$
Gama Işını
Kızılötesi
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
Termal kameralar tıp, askeri alan ve savunma sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sıra Sizde - 1 Tablodaki cihazların çalışmasında kullanılan dalga çeşidini "✔" işareti ile işaretleyiniz. Görüntüleme Cihazları X-Işınları Radyo Dalgaları Ses Dalgası Mikrodalga ✓ ✓ Y Röntgen MR PET BT Ultrason Radar Sonar Termal Kamera $ Gama Işını Kızılötesi
B. Aşağıdaki yargıların doğru olanlarına "D" yanlış olanlarına "Y" yazınız.
1. (...) Termal kameralar, vücudun yaydığı radyasyonu algılama ilkesine göre çalışır.
A Divot ve transistörlerin yapısında süper iletken malzemeler kullanılır.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
B. Aşağıdaki yargıların doğru olanlarına "D" yanlış olanlarına "Y" yazınız. 1. (...) Termal kameralar, vücudun yaydığı radyasyonu algılama ilkesine göre çalışır. A Divot ve transistörlerin yapısında süper iletken malzemeler kullanılır.
CHI ve Ill
fa
bu cisme
r.
tumunun
Iniz 111
ptıkları
er ge-
son
32
lemciye
min uzunluğunu AL'den daha fazla olarak görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
C) ve Il
A) Yalmz I
E) I, II ve III
D) I ve Ill
14. Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin
en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon
Tomografisi) görüntüleme ile ilgili,
1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey-
dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı-
mıyla görüntüleme sağlar.
II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar
III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanışında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
DY II ve III
E) I, ILve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
CHI ve Ill fa bu cisme r. tumunun Iniz 111 ptıkları er ge- son 32 lemciye min uzunluğunu AL'den daha fazla olarak görür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II C) ve Il A) Yalmz I E) I, II ve III D) I ve Ill 14. Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemlerinin en gelişmişlerinden biri olan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) görüntüleme ile ilgili, 1. Vücuda verilen fotonların çift oluşum tepkimesi mey- dana getirmesi sonucu yayınlanan pozitronlar yardı- mıyla görüntüleme sağlar. II. Üç boyutlu görüntüleme sağlar III. Özellikle onkolojik hastalıkların tanışında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II DY II ve III E) I, ILve III Diğer sayfaya geçiniz.
ga boy
oluşur.
a ışınla
1. X-ışınları hızlandırılmış elektronların bir metale çarp-
tırılıp durdurulmasıyla veya atomların yörüngelerin-
de bulunan elektronların geçişleri sonucunda elde
edilen yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır.
Buna göre,
1.
Havaalanlarında
güvenlik
güvenlik kontrolü
II. Tipta organların görüntülenmesi
III. Binaların dayanıklılık testi
verilenlerin hangilerinde X-ışınları kullanılır?
go
A) Yalnız I
B) Yalnız II
CY I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
ga boy oluşur. a ışınla 1. X-ışınları hızlandırılmış elektronların bir metale çarp- tırılıp durdurulmasıyla veya atomların yörüngelerin- de bulunan elektronların geçişleri sonucunda elde edilen yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır. Buna göre, 1. Havaalanlarında güvenlik güvenlik kontrolü II. Tipta organların görüntülenmesi III. Binaların dayanıklılık testi verilenlerin hangilerinde X-ışınları kullanılır? go A) Yalnız I B) Yalnız II CY I ve II D) II ve III E) I, II ve III
1. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili,
1. LCD panelleri plazma panellere göre daha çok enerji
harcar.
X
II. LCD sivi kristal yapılı iken, plazma gazların iyoni-
zasyonu yapısındadır.
III. Plazma ve LCD monitörlerin her ikisi de pikseller ile
kırmızı, yeşil, mor renk hücrelerinden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D) Il ve III
E) I, II ve III
3
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
1. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili, 1. LCD panelleri plazma panellere göre daha çok enerji harcar. X II. LCD sivi kristal yapılı iken, plazma gazların iyoni- zasyonu yapısındadır. III. Plazma ve LCD monitörlerin her ikisi de pikseller ile kırmızı, yeşil, mor renk hücrelerinden oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D) Il ve III E) I, II ve III 3
14. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili,
ub
CD panelleri plazma panellere göre daha çok enerji
harcar.
CD P
LCD
LCD Sivi kristal yapılı iken, plazma gazların iyoni-
zasyonu yapısındadır.
Plazma ve LCD monitörlerin her ikisi de pikseller ile
kırmızı, yeşil, mor renk hücrelerinden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) YalpizT
B) Yalnız
C) Yalnız ill
D) ILve 111
EY I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. LCD ve plazma teknolojileri ile ilgili, ub CD panelleri plazma panellere göre daha çok enerji harcar. CD P LCD LCD Sivi kristal yapılı iken, plazma gazların iyoni- zasyonu yapısındadır. Plazma ve LCD monitörlerin her ikisi de pikseller ile kırmızı, yeşil, mor renk hücrelerinden oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) YalpizT B) Yalnız C) Yalnız ill D) ILve 111 EY I, II ve III
1. MR görüntüleme teknolojisi ile ilgili,
I. Yüksek radyasyon riski taşımaz.
II. X-ışınları kullanılır.
III. Radyoaktif madde kullanılmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
1. MR görüntüleme teknolojisi ile ilgili, I. Yüksek radyasyon riski taşımaz. II. X-ışınları kullanılır. III. Radyoaktif madde kullanılmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
8. Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulu-
nan bir hidrojen atomu üst enerji düzeylerinden herhangi
birine uyarılıyor.
Buna göre hidrojen atomu elektronunun;
I. atom çekirdeğine uzaklığı,
II. yörüngedeki dolanma hızının büyükloğü.21ff
11.
III. elektriksel potansiyel enerjisi
X
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve Il
D) I vel
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
8. Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulu- nan bir hidrojen atomu üst enerji düzeylerinden herhangi birine uyarılıyor. Buna göre hidrojen atomu elektronunun; I. atom çekirdeğine uzaklığı, II. yörüngedeki dolanma hızının büyükloğü.21ff 11. III. elektriksel potansiyel enerjisi X niceliklerinden hangileri artar? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve Il D) I vel E) I, II ve III
54
8. Xışınları, günümüzde teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda
kullanımına örnek verebileceğimiz elektromanyetik
dalgadır.
Buna göre;
I. hastanelerde kanserli hücrelerin yok edilmesi,
II. alışveriş merkezlerinde yasa dışı madde bulunan eş-
yaların kolaylıkla ayırt edilmesi,
III. radyasyon özelliği taşımaması
özelliklerinden hangileri X ışınlarının özelliklerindendir?
(A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
54 8. Xışınları, günümüzde teknoloji ve sağlık gibi birçok alanda kullanımına örnek verebileceğimiz elektromanyetik dalgadır. Buna göre; I. hastanelerde kanserli hücrelerin yok edilmesi, II. alışveriş merkezlerinde yasa dışı madde bulunan eş- yaların kolaylıkla ayırt edilmesi, III. radyasyon özelliği taşımaması özelliklerinden hangileri X ışınlarının özelliklerindendir? (A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il D) I ve III E) I, II ve III
y-
en
an
10. Görüntüleme teknolojisinde kulanılan,
I. Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
II. Bilgisayarlı tomografi
III. Ultrason
dan
cihazlarından hangilerinde, hamile kadınlar da
görüntüleme yaptırabilirler?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I vell
E) II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
y- en an 10. Görüntüleme teknolojisinde kulanılan, I. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) II. Bilgisayarlı tomografi III. Ultrason dan cihazlarından hangilerinde, hamile kadınlar da görüntüleme yaptırabilirler? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III D) I vell E) II ve III
B)
C)
(w/
< w/< w/<
3
a
23
a
D)
E)
3a
3v
7. Bir parçacık ile onun antiparçacığının;
1. Yüklerinin işaretleri
II. Yük miktarları
III. Kütleleri
özelliklerinden hangileri farklıdır? On
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
B) C) (w/ < w/< w/< 3 a 23 a D) E) 3a 3v 7. Bir parçacık ile onun antiparçacığının; 1. Yüklerinin işaretleri II. Yük miktarları III. Kütleleri özelliklerinden hangileri farklıdır? On A) Yalnız B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
14. Atomun yapısı ve atom altı parçacıkların keşfi, atom
spektrumu ve atomun uyarılması gibi konularda modern
fizik alanında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak tıbbi
görüntüleme teknolojisinde yenilikler ortaya çıkmıştır
Buna göre, bahsedilen yeniliklerin bir sonucu olarak
ortaya çıkan,
1. termal kamera,
II. PET (Pozitron Emisyon Tomografisi),
III. ultrason (US)
Shilidegay
cihazlarından hangilerinde radyoaktif madde
kullanılarak görüntüleme elde edilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Görüntüleme Teknolojileri
14. Atomun yapısı ve atom altı parçacıkların keşfi, atom spektrumu ve atomun uyarılması gibi konularda modern fizik alanında yapılan çalışmaların bir sonucu olarak tıbbi görüntüleme teknolojisinde yenilikler ortaya çıkmıştır Buna göre, bahsedilen yeniliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan, 1. termal kamera, II. PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), III. ultrason (US) Shilidegay cihazlarından hangilerinde radyoaktif madde kullanılarak görüntüleme elde edilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III