Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ- men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada- izm ve Alman F

14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ-
men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada-
izm ve Alman Fütürizmin etkisiyle oluşturduğu kendine
özgü şiirleriyle bu alanda yer edinmiştir. Her türlü dog-
matizme karşı çıkan sanatçı bu

14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ- men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada- izm ve Alman Fütürizmin etkisiyle oluşturduğu kendine özgü şiirleriyle bu alanda yer edinmiştir. Her türlü dog- matizme karşı çıkan sanatçı bu anlayışını şiir sanatında da sürdürerek geçmiş şiiri bütünüyle yadsıyan özgün bi- leşimlere varır. Kaos isimli kitabında çarpık düşüncenin karşısına diyalektik materyalizmi çıkararak kapitalist dü- zendeki dengesizlikleri siyasal bir açıdan ele alır. Biçim- sel bakımdan değişken ve doğurgan bir şiir anlayışını benimser. Üç Anadolu şiir kitabında tarihsel dönem kat- manlarına inerek sorgulamasını destan boyutunda sürdü- rür. Şiirlerini S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu kitaplarında toplar. Bu parçada sözü edilen şair ve bağlı bulunduğu şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Necip Fazıl Kısakürek - Saf (öz) şiir B) Ercüment Behzat Lav - Toplumcu şiir C) Attila İlhan - Maviciler D) Bekir Sıtkı Erdoğan - Hisarcılar E) Rifat Ilgaz - Toplumcu şiir 16. ( b C