Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı Soruları

14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ-
men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada-
izm ve Alman Fütürizmin etkisiyle oluşturduğu kendine
özgü şiirleriyle bu alanda yer edinmiştir. Her türlü dog-
matizme karşı çıkan sanatçı bu anlayışını şiir sanatında
da sürdürerek geçmiş şiiri bütünüyle yadsıyan özgün bi-
leşimlere varır. Kaos isimli kitabında çarpık düşüncenin
karşısına diyalektik materyalizmi çıkararak kapitalist dü-
zendeki dengesizlikleri siyasal bir açıdan ele alır. Biçim-
sel bakımdan değişken ve doğurgan bir şiir anlayışını
benimser. Üç Anadolu şiir kitabında tarihsel dönem kat-
manlarına inerek sorgulamasını destan boyutunda sürdü-
rür. Şiirlerini S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç
Anadolu kitaplarında toplar.
Bu parçada sözü edilen şair ve bağlı bulunduğu şiir
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Saf (öz) şiir
B) Ercüment Behzat Lav - Toplumcu şiir
C) Attila İlhan - Maviciler
D) Bekir Sıtkı Erdoğan - Hisarcılar
E) Rifat Ilgaz - Toplumcu şiir
16. (
b
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı
14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ- men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada- izm ve Alman Fütürizmin etkisiyle oluşturduğu kendine özgü şiirleriyle bu alanda yer edinmiştir. Her türlü dog- matizme karşı çıkan sanatçı bu anlayışını şiir sanatında da sürdürerek geçmiş şiiri bütünüyle yadsıyan özgün bi- leşimlere varır. Kaos isimli kitabında çarpık düşüncenin karşısına diyalektik materyalizmi çıkararak kapitalist dü- zendeki dengesizlikleri siyasal bir açıdan ele alır. Biçim- sel bakımdan değişken ve doğurgan bir şiir anlayışını benimser. Üç Anadolu şiir kitabında tarihsel dönem kat- manlarına inerek sorgulamasını destan boyutunda sürdü- rür. Şiirlerini S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu kitaplarında toplar. Bu parçada sözü edilen şair ve bağlı bulunduğu şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Necip Fazıl Kısakürek - Saf (öz) şiir B) Ercüment Behzat Lav - Toplumcu şiir C) Attila İlhan - Maviciler D) Bekir Sıtkı Erdoğan - Hisarcılar E) Rifat Ilgaz - Toplumcu şiir 16. ( b C
1