Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı Soruları

6. Tanzimat Dönemi'nde birçok sanatçı düşüncelerini
m aracılığıyla halka ulaştırmaya çalışmıştır.
Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem,
I
Samipaşazade Sezai ve Abdülhak Hamit Tarhan
IV
V
bu noktada aklımıza ilk gelen sanatçılardır. Kimisi
rastlantısal aşkları, kimisi ölümleri, kimisi de entrikayı
ele aldı romanlarında.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde yan-
lışlık yapılmıştır?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı
6. Tanzimat Dönemi'nde birçok sanatçı düşüncelerini m aracılığıyla halka ulaştırmaya çalışmıştır. Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, I Samipaşazade Sezai ve Abdülhak Hamit Tarhan IV V bu noktada aklımıza ilk gelen sanatçılardır. Kimisi rastlantısal aşkları, kimisi ölümleri, kimisi de entrikayı ele aldı romanlarında. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangilerinde yan- lışlık yapılmıştır? A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V
16. Bu romanlar köylüyü nasıl bilinçlendirecek? Herhalde köylü-
nün kitap okuduğunu hele de roman okuduğunu söylemek
mümkün değildir. Beklenebilecek en inanılır etkilenme köye
gelen aydından köylünün etkilenmesi olacaktır. Öyleyse bu
romanlar köylüye değil; köylünün nasıl bilinçleneceğini oku-
yacak olanlara yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi parçada yazarın eleştirdiği ve "bu
romanlar" diye bahsettiği romanlardan biri değildir?
A) Bir Düğün Gecesi
B) Çıkrıklar Durunca D
C) Havada Bulut Yok
D Cemo
E) Başka Olur Ağaların Düğünü
+
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı
16. Bu romanlar köylüyü nasıl bilinçlendirecek? Herhalde köylü- nün kitap okuduğunu hele de roman okuduğunu söylemek mümkün değildir. Beklenebilecek en inanılır etkilenme köye gelen aydından köylünün etkilenmesi olacaktır. Öyleyse bu romanlar köylüye değil; köylünün nasıl bilinçleneceğini oku- yacak olanlara yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi parçada yazarın eleştirdiği ve "bu romanlar" diye bahsettiği romanlardan biri değildir? A) Bir Düğün Gecesi B) Çıkrıklar Durunca D C) Havada Bulut Yok D Cemo E) Başka Olur Ağaların Düğünü +
14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ-
men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada-
izm ve Alman Fütürizmin etkisiyle oluşturduğu kendine
özgü şiirleriyle bu alanda yer edinmiştir. Her türlü dog-
matizme karşı çıkan sanatçı bu anlayışını şiir sanatında
da sürdürerek geçmiş şiiri bütünüyle yadsıyan özgün bi-
leşimlere varır. Kaos isimli kitabında çarpık düşüncenin
karşısına diyalektik materyalizmi çıkararak kapitalist dü-
zendeki dengesizlikleri siyasal bir açıdan ele alır. Biçim-
sel bakımdan değişken ve doğurgan bir şiir anlayışını
benimser. Üç Anadolu şiir kitabında tarihsel dönem kat-
manlarına inerek sorgulamasını destan boyutunda sürdü-
rür. Şiirlerini S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç
Anadolu kitaplarında toplar.
Bu parçada sözü edilen şair ve bağlı bulunduğu şiir
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Saf (öz) şiir
B) Ercüment Behzat Lav - Toplumcu şiir
C) Attila İlhan - Maviciler
D) Bekir Sıtkı Erdoğan - Hisarcılar
E) Rifat Ilgaz - Toplumcu şiir
16. (
b
C
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950) Türk Romanı
14. Nazım Hikmet'le aynı dönemde yetişmiş olmasına rağ- men ondan çok farklı bir şiir tarzını deneyen şair, Dada- izm ve Alman Fütürizmin etkisiyle oluşturduğu kendine özgü şiirleriyle bu alanda yer edinmiştir. Her türlü dog- matizme karşı çıkan sanatçı bu anlayışını şiir sanatında da sürdürerek geçmiş şiiri bütünüyle yadsıyan özgün bi- leşimlere varır. Kaos isimli kitabında çarpık düşüncenin karşısına diyalektik materyalizmi çıkararak kapitalist dü- zendeki dengesizlikleri siyasal bir açıdan ele alır. Biçim- sel bakımdan değişken ve doğurgan bir şiir anlayışını benimser. Üç Anadolu şiir kitabında tarihsel dönem kat- manlarına inerek sorgulamasını destan boyutunda sürdü- rür. Şiirlerini S.O.S, Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu kitaplarında toplar. Bu parçada sözü edilen şair ve bağlı bulunduğu şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Necip Fazıl Kısakürek - Saf (öz) şiir B) Ercüment Behzat Lav - Toplumcu şiir C) Attila İlhan - Maviciler D) Bekir Sıtkı Erdoğan - Hisarcılar E) Rifat Ilgaz - Toplumcu şiir 16. ( b C
1