Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir kopyacı olarak görmek doğ

14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her
şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak
sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir
kopyacı olarak görmek doğru değildir. O, bir şeyleri özel
olarak göstermekle, öne

14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir kopyacı olarak görmek doğru değildir. O, bir şeyleri özel olarak göstermekle, öne çıkarmakla yükümlüdür. Bu yolda en yüksek düzeyde sanat ya da trajedi, acıma ve korku duyguları yaratarak arınmayı sağlayacaktır. Bu parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? A) Plotinos B) Croce C) Kant D) Schiller E) Aristoteles