Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

15 11. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık- ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmala

15
11.
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık-
ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar
çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunu-
lamaz?
A INFORMAL YAYINLARI
A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar
D) Kutsal

15 11. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti zayıfladık- ça İngiltere, Rusya ve Fransa devletleri arasında çıkar çatışmalarının odak noktalarından biri olduğu savunu- lamaz? A INFORMAL YAYINLARI A) Boğazlar B) Kapitülasyonlar C) Azınlıklar D) Kutsal yerler E) Multezimler (2010 - YGS)