Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı dir? var. A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu riyet'e Türk to

15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı
dir?
var.
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu
riyet'e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamalan
konu edinmiştir.
B) Halide Edip Adıvar, yapıtlarında bireysel konuların ya
ninda, toplumsal

15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı dir? var. A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu riyet'e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamalan konu edinmiştir. B) Halide Edip Adıvar, yapıtlarında bireysel konuların ya ninda, toplumsal sorunlara da eğilmiştir. C) Orhan Veli Kanık, geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk getirmiş, divan şiirinden esinlenmiştir. D) Peyami Safa bireyin öne alındığı ruh çözümlemelerine dayalı bir roman geliştirmiştir. E) Reşat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçekçilikle Ana- dolu'ya, Anadolu insanının dünyasına eğilmiştir. O