Garip Akımı Temsilcileri Soruları

AYT
X
arge DENEME
13. Orhan Veli Kanık kendisiyle yapılan ve öykülerinin top-
landığı ---- adlı eserinde yer alan söyleşide sanatla ede-
biyatı birbirinden ayırdığını söyler. Şiiri sanata sokar, öy-
küyü ise roman ve tiyatroyla birlikte edebiyata. Orhan Ve-
li, "Fikir sanatta yer alamıyor ama edebiyat fikre dayanı-
yor." diye açıklar edebiyatla sanatın farkını. Ve şöyle de
devam eder: "Bu itibarla edebiyatın halk kitlelerine bir
şeyler söylemesi lazım. Okur ve yazarları halka doğru gö-
türen bir edebiyat isterim. Yani edebiyatın çoğunluğa hi-
tap etmesini istiyorum. Çoğunluk okuyup anlamalıdır."
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden
hangisi getirilmelidir?
A) Vazgeçemediğim
B) Yenisi
C) Garip
D) Hoşgör Köftecisi
E) Gün Eksilmesin Penceremden
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
AYT X arge DENEME 13. Orhan Veli Kanık kendisiyle yapılan ve öykülerinin top- landığı ---- adlı eserinde yer alan söyleşide sanatla ede- biyatı birbirinden ayırdığını söyler. Şiiri sanata sokar, öy- küyü ise roman ve tiyatroyla birlikte edebiyata. Orhan Ve- li, "Fikir sanatta yer alamıyor ama edebiyat fikre dayanı- yor." diye açıklar edebiyatla sanatın farkını. Ve şöyle de devam eder: "Bu itibarla edebiyatın halk kitlelerine bir şeyler söylemesi lazım. Okur ve yazarları halka doğru gö- türen bir edebiyat isterim. Yani edebiyatın çoğunluğa hi- tap etmesini istiyorum. Çoğunluk okuyup anlamalıdır." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? A) Vazgeçemediğim B) Yenisi C) Garip D) Hoşgör Köftecisi E) Gün Eksilmesin Penceremden
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yar-
dımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Sizinle yeniden görüştüğümüze çok memnun ol-
duk.
B) Yalçın Bey, bir ay sonra askerlikten terhis olacak.
Son sınavda o da başarılı olamamış.
D) Bugün yola çıkarsam yarın evde olurum.
E) Teyzesinin oğlu bir ara ortalıktan yok oldu.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yar- dımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A) Sizinle yeniden görüştüğümüze çok memnun ol- duk. B) Yalçın Bey, bir ay sonra askerlikten terhis olacak. Son sınavda o da başarılı olamamış. D) Bugün yola çıkarsam yarın evde olurum. E) Teyzesinin oğlu bir ara ortalıktan yok oldu.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur?
A) Sözünü ettiğin hikâye yazarın hangi kitabındaydı?
B) Halı saha maçında takımlar kaçar kişiden oluşacak?
C) Kardeşine okul için nasıl bir çanta alalım?
D) Bu merdivenin kaçıncı basamağında tamirat gerekiyor?
E) Bunca zaman boyunca neden beni aramadın?
Twitter gibi sitelerde paylaşılan özel bilgiler ve fotoğ-
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? A) Sözünü ettiğin hikâye yazarın hangi kitabındaydı? B) Halı saha maçında takımlar kaçar kişiden oluşacak? C) Kardeşine okul için nasıl bir çanta alalım? D) Bu merdivenin kaçıncı basamağında tamirat gerekiyor? E) Bunca zaman boyunca neden beni aramadın? Twitter gibi sitelerde paylaşılan özel bilgiler ve fotoğ-
in ve
Hem
1. Bir
u ve
yağı
rme
bu
ma
san
kte
Bir
esi
ek
2-
-TYT-
A
UĞUR
A
A
26. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Yazdıklarımla okuru
olduğu yerden başka bir yere taşımayı, özgür iradesine
müdahale edip cendereye sokmayı, onu sıkıştırıp
hakikat bildiğinin hatalı olduğunu yüzüne çarpmayı
hedeflemiyorum." düşüncesine uzak düşmektedir?
C Bir yazar, zaman zaman saygı dairesinin dışına
çıkmadan okuru ile diyalog kurabilir. Yer yer onun
görüşlerinden yararlanma, edebiyat dünyasından
neler beklediğini öğrenme yoluna gidebilir. Doğru bir
eylemdir bu, ben de gerektiğinde bunu yapabilirim.
B) Okuru dönüştürmek, ona bildiği her şey yanlışmış
duygusunu yaşatmak gibi bir derdim yok. İyi ki de
yok. İşim hem çok zor olurdu hem de yazarken
sürekli onunla didişmek zorunda kalırdım. Gereksiz
uğraşlarla kendimi de yormuş olurdum.
C) Kendime ait duygu ve düşüncelerimle okurun
özgür iradesine karışmaya kalkmak, en başta kendi
özgürlük anlayışıma ters geliyor. Bana bunu yapmak
isteyen bir yazarın yapıtını okur muydum, elbette
hayır. Bir başkasının düşüncelerime karışmasını
istemem.
D) Okura karşı kabalık ve baskı yapmak, bir yazar için
asla kabul edilmeyecek hatta affedilmeyecek bir
davranıştır. Nitelikli bir yazar her zaman okuruna
saygı duyar ve bunun karşılığında da okurundan
hak ettiği saygıyı bekler.
E) Okurunun düşünce özgürlüğüne karışmak, ona
düşünsel anlamda baskı uygulayıp kimi noktalarda
yanlış içinde bulunduğunu yüzüne karşı söylemek
benim tarzım değil. Ona başka bir dünyayı işaret
ederim, o kadar. Okurun oraya gitmesi kendi
tercihidir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
in ve Hem 1. Bir u ve yağı rme bu ma san kte Bir esi ek 2- -TYT- A UĞUR A A 26. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Yazdıklarımla okuru olduğu yerden başka bir yere taşımayı, özgür iradesine müdahale edip cendereye sokmayı, onu sıkıştırıp hakikat bildiğinin hatalı olduğunu yüzüne çarpmayı hedeflemiyorum." düşüncesine uzak düşmektedir? C Bir yazar, zaman zaman saygı dairesinin dışına çıkmadan okuru ile diyalog kurabilir. Yer yer onun görüşlerinden yararlanma, edebiyat dünyasından neler beklediğini öğrenme yoluna gidebilir. Doğru bir eylemdir bu, ben de gerektiğinde bunu yapabilirim. B) Okuru dönüştürmek, ona bildiği her şey yanlışmış duygusunu yaşatmak gibi bir derdim yok. İyi ki de yok. İşim hem çok zor olurdu hem de yazarken sürekli onunla didişmek zorunda kalırdım. Gereksiz uğraşlarla kendimi de yormuş olurdum. C) Kendime ait duygu ve düşüncelerimle okurun özgür iradesine karışmaya kalkmak, en başta kendi özgürlük anlayışıma ters geliyor. Bana bunu yapmak isteyen bir yazarın yapıtını okur muydum, elbette hayır. Bir başkasının düşüncelerime karışmasını istemem. D) Okura karşı kabalık ve baskı yapmak, bir yazar için asla kabul edilmeyecek hatta affedilmeyecek bir davranıştır. Nitelikli bir yazar her zaman okuruna saygı duyar ve bunun karşılığında da okurundan hak ettiği saygıyı bekler. E) Okurunun düşünce özgürlüğüne karışmak, ona düşünsel anlamda baskı uygulayıp kimi noktalarda yanlış içinde bulunduğunu yüzüne karşı söylemek benim tarzım değil. Ona başka bir dünyayı işaret ederim, o kadar. Okurun oraya gitmesi kendi tercihidir.
Prf Yayınları
?
18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser-
gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir şa-
irdir. Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, şiirin
Cyapısını, dilini ve üslubunu değiştirmeye cesaret et-
miş; gündelik ifadeleri şiirle harmanlamıştır. Poetik
görüşleri ve şiirleri ile eski şiirin kurallarını yıkarak
halk tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil ve
söyleyiş ortaya koymuştur. Her şeyin şiire konu ola-
bileceği fikrini savunan sanatçı, gündelik hayat için-
de, sıradan bir insanı konu edindiği "Kitabe-i Seng-i
Mezar adlı şiirinde, özellikle "nasır" kelimesini kul-
lanarak bu fikrini ispatlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerder
hangisi getirilmelidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Orhan Veli Kanık
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ahmet Muhip Dıranas
Agaga
da ve
A) Vo
20.
?.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Prf Yayınları ? 18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser- gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir şa- irdir. Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, şiirin Cyapısını, dilini ve üslubunu değiştirmeye cesaret et- miş; gündelik ifadeleri şiirle harmanlamıştır. Poetik görüşleri ve şiirleri ile eski şiirin kurallarını yıkarak halk tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil ve söyleyiş ortaya koymuştur. Her şeyin şiire konu ola- bileceği fikrini savunan sanatçı, gündelik hayat için- de, sıradan bir insanı konu edindiği "Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirinde, özellikle "nasır" kelimesini kul- lanarak bu fikrini ispatlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerder hangisi getirilmelidir? A) Melih Cevdet Anday B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Orhan Veli Kanık D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Ahmet Muhip Dıranas Agaga da ve A) Vo 20. ?.
11. Aşağıdakilerden hangisi Oktay Rifat Horozcu'ya ait bir
şiir kitabı değildir?
A) Elleri Var Özgüdüğün
CAşık Merdiveni
E) Yaşayıp Ölmek
Edebiyat Soru Bankası
B) Rahatı Kaçan Ağac
D) Karga jle Tilki
220
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
11. Aşağıdakilerden hangisi Oktay Rifat Horozcu'ya ait bir şiir kitabı değildir? A) Elleri Var Özgüdüğün CAşık Merdiveni E) Yaşayıp Ölmek Edebiyat Soru Bankası B) Rahatı Kaçan Ağac D) Karga jle Tilki 220
ve biçim uyumuna çoğunlukla özen gösterilmiştir.
E) Şiir topluluklarının oluşmasında gazete etkili olmuştur.
2. I. Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur biz de gideriz
Kalır dudaklarda şarkımız bizim
II. Ağaca bir taş attım
Düşmedi taşım
Düşmedi taşım
Taşımı ağaç yedi
Taşımı isterim
Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin
temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir?
A) İkinci Yeniciler - Garipçiler
B) Mistik Şiir - İkinci Yeniciler
C) Yedi Meşaleciler - Toplumcular
D) Mistik Şiir - Garipçiler
E) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
ve biçim uyumuna çoğunlukla özen gösterilmiştir. E) Şiir topluluklarının oluşmasında gazete etkili olmuştur. 2. I. Gideriz nur yolu izde gideriz Taş bağırda sular dizde gideriz Bir gün akşam olur biz de gideriz Kalır dudaklarda şarkımız bizim II. Ağaca bir taş attım Düşmedi taşım Düşmedi taşım Taşımı ağaç yedi Taşımı isterim Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? A) İkinci Yeniciler - Garipçiler B) Mistik Şiir - İkinci Yeniciler C) Yedi Meşaleciler - Toplumcular D) Mistik Şiir - Garipçiler E) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı
dir?
var.
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu
riyet'e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamalan
konu edinmiştir.
B) Halide Edip Adıvar, yapıtlarında bireysel konuların ya
ninda, toplumsal sorunlara da eğilmiştir.
C) Orhan Veli Kanık, geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk
getirmiş, divan şiirinden esinlenmiştir.
D) Peyami Safa bireyin öne alındığı ruh çözümlemelerine
dayalı bir roman geliştirmiştir.
E) Reşat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçekçilikle Ana-
dolu'ya, Anadolu insanının dünyasına eğilmiştir.
O
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı dir? var. A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu riyet'e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamalan konu edinmiştir. B) Halide Edip Adıvar, yapıtlarında bireysel konuların ya ninda, toplumsal sorunlara da eğilmiştir. C) Orhan Veli Kanık, geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk getirmiş, divan şiirinden esinlenmiştir. D) Peyami Safa bireyin öne alındığı ruh çözümlemelerine dayalı bir roman geliştirmiştir. E) Reşat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçekçilikle Ana- dolu'ya, Anadolu insanının dünyasına eğilmiştir. O
1. İçerik, biçim ve söyleyiş özellikleri göz önünde bulundu-
rulduğunda aşağıdakilerden hangisinin "Garip" şiirine
özgü nitelikler taşıdığı söylenemez?
A) Şu zeytinyağlı dolma
Yemek değil rezalet, rezalet
B) Bir elinde cımbız, bir elinde ayna
Umurunda mı dünya
C) Ada vapuru yandan çarklı
Bayraklar donanmış cafcaflı
D) Aldırma söz olur diye
Tak takıştır, sür sürüştür
E) Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen
Hobla
Lion
og bag 3
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
1. İçerik, biçim ve söyleyiş özellikleri göz önünde bulundu- rulduğunda aşağıdakilerden hangisinin "Garip" şiirine özgü nitelikler taşıdığı söylenemez? A) Şu zeytinyağlı dolma Yemek değil rezalet, rezalet B) Bir elinde cımbız, bir elinde ayna Umurunda mı dünya C) Ada vapuru yandan çarklı Bayraklar donanmış cafcaflı D) Aldırma söz olur diye Tak takıştır, sür sürüştür E) Başım sükutu öğüten Uçsuz bucaksız değirmen Hobla Lion og bag 3
22. Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrı'nın işine bakın
Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgârı, karı
Ay işığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı
Ona bir kitap vereceğim
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin
Biçim ve içerik özelliklerine bakıldığında bu
şiirin aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) İlhan Berk
C) Halit Fahri Ozansoy
B) Cahit Zarifoğlu
D) Melih Cevdet Anday
E) Yaşar Nabi Nayır
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
22. Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakın Saadetin adını bile duymamış Tanrı'nın işine bakın Geceyi gündüzü biliyor Dört mevsimi, rüzgârı, karı Ay işığına bayılıyor Ama kötülemiyor karanlığı Ona bir kitap vereceğim Rahatını kaçırmak için Bir öğrenegörsün aşkı Ağacı o vakit seyredin Biçim ve içerik özelliklerine bakıldığında bu şiirin aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olduğu söylenebilir? A) İlhan Berk C) Halit Fahri Ozansoy B) Cahit Zarifoğlu D) Melih Cevdet Anday E) Yaşar Nabi Nayır
Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait
değildir?
1
A) Kırık Hayatlar
C) Ferdi ve Şürekası
E) Kirk Yıl V
18. Servetifünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında bir
araya gelen şair ve yazarlar, yepyeni bir edebiyat anlayışı
başlatmayı planlar. Topluluğun ilkelerini sonuna kadar sa-
vunan tek sanatçı olan Ahmet Haşim de bu topluluğa katı-
lır. Edebiyatımızda bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebî top-
luluk olan Fecriati edebiyatı, ... isimli dergide bildirilerini
yayımlayarak başlar.
Jumski
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına gö-
re aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 169 08.
557 neorolap
Tuning poi
Genç Kalemler
C) Malumat
B) Nemide
D) Siyah Inciler
12618
2682 9708
B) Servet-i Fünun
D) Kirpi
E) Çocuk Bahçesi
Aidhana 10
C
INFORMAL YAYINLARI
E
2
Milli Edebiyat anlayışının dilini ve Türkçülük kavramına
dayalı bakışı benimsememiştir.
Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
taloncal post
01222916ses obl the 24-Sen
2
Milli Mücadele taraftarı olup manzum öyküler yazmıştır.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'e ait değildir? 1 A) Kırık Hayatlar C) Ferdi ve Şürekası E) Kirk Yıl V 18. Servetifünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında bir araya gelen şair ve yazarlar, yepyeni bir edebiyat anlayışı başlatmayı planlar. Topluluğun ilkelerini sonuna kadar sa- vunan tek sanatçı olan Ahmet Haşim de bu topluluğa katı- lır. Edebiyatımızda bir bildiriyle ortaya çıkan ilk edebî top- luluk olan Fecriati edebiyatı, ... isimli dergide bildirilerini yayımlayarak başlar. Jumski Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına gö- re aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 169 08. 557 neorolap Tuning poi Genç Kalemler C) Malumat B) Nemide D) Siyah Inciler 12618 2682 9708 B) Servet-i Fünun D) Kirpi E) Çocuk Bahçesi Aidhana 10 C INFORMAL YAYINLARI E 2 Milli Edebiyat anlayışının dilini ve Türkçülük kavramına dayalı bakışı benimsememiştir. Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır. taloncal post 01222916ses obl the 24-Sen 2 Milli Mücadele taraftarı olup manzum öyküler yazmıştır.
3. Yaşlandıkça bildiği yüzleri karıştırıyor hatta büsbütün
unutuyordu. Hâlbuki gençliğinde çok zeki ve kültürlü biri
olarak tanınırdı. Bildiği dillerin sayısının onu bulduğu
söylenirdi. Çünkü bilirdi ki insan bu dünyaya öğren-
meye gelmiştir. Ayrıca çok görgülü ve zarif bir insandı.
Kendisine en ufak yardımı dokunana teşekkürü âdeta
bir borç bilirdi.
Bu parçada "bilmek” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan
hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır?
A) Saymak, kabul etmek
B) Hatırlamak
C) İnanmak
D) Bir alanda yeterli olmak
E) Sorumlu tutmak
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
3. Yaşlandıkça bildiği yüzleri karıştırıyor hatta büsbütün unutuyordu. Hâlbuki gençliğinde çok zeki ve kültürlü biri olarak tanınırdı. Bildiği dillerin sayısının onu bulduğu söylenirdi. Çünkü bilirdi ki insan bu dünyaya öğren- meye gelmiştir. Ayrıca çok görgülü ve zarif bir insandı. Kendisine en ufak yardımı dokunana teşekkürü âdeta bir borç bilirdi. Bu parçada "bilmek” sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır? A) Saymak, kabul etmek B) Hatırlamak C) İnanmak D) Bir alanda yeterli olmak E) Sorumlu tutmak
7
====
cchit
20.
, şiirlerinde şairaneliği tamamen terk eden, aylak
bir azınlığın değil de genel olarak halkın zevkine hitap
eden şiirler yazar. İlk şiirlerinde yer yer kafiyeye yer
verse de genel olarak vezinsiz ve kafiyesiz yazar. Bu
şiirlerinde ana teması küçük şeylerdir. Küçük insanı
şiirlerinin konusu yapmaktan çekinmez.
yalain
A) Orhan Veli Kanık
B) Cemal Süreya
C) Kemalettin Kamu
D) Arif Nihat Asya
E) Ziya Osman Saba
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şairlerden hangisi
getirilmelidir?
ICAT YAYINLARI
9
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
7 ==== cchit 20. , şiirlerinde şairaneliği tamamen terk eden, aylak bir azınlığın değil de genel olarak halkın zevkine hitap eden şiirler yazar. İlk şiirlerinde yer yer kafiyeye yer verse de genel olarak vezinsiz ve kafiyesiz yazar. Bu şiirlerinde ana teması küçük şeylerdir. Küçük insanı şiirlerinin konusu yapmaktan çekinmez. yalain A) Orhan Veli Kanık B) Cemal Süreya C) Kemalettin Kamu D) Arif Nihat Asya E) Ziya Osman Saba Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir? ICAT YAYINLARI 9
4. Orhan Veli Kanık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Şiirlerinde gerçeküstücü anlayışın izleri vardır.
B) Şiirimizdeki en köklü değişimlerden biri olan kafiyesiz,
ölçüsüz şiir yazma geleneğini başlatanlardandır.
C) Roman ve öykülerindeki devrik cümleler, anlatımını akı-
ci kılmıştır.
D) Şiirde şairaneliğe karşıdır, şiirin basit olması gerektiğine
inanır.
E) Şiirinin biçimsel özellikleri yönüyle kendinden sonraki
sanatçıları etkilemiştir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
4. Orhan Veli Kanık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Şiirlerinde gerçeküstücü anlayışın izleri vardır. B) Şiirimizdeki en köklü değişimlerden biri olan kafiyesiz, ölçüsüz şiir yazma geleneğini başlatanlardandır. C) Roman ve öykülerindeki devrik cümleler, anlatımını akı- ci kılmıştır. D) Şiirde şairaneliğe karşıdır, şiirin basit olması gerektiğine inanır. E) Şiirinin biçimsel özellikleri yönüyle kendinden sonraki sanatçıları etkilemiştir.
YT
E) Lirik bir şiirden alınmıştır.
21. Garip Dönemi şiirlerinde kentte yaşayan sıradan
insanların günlük yaşamlarını dile getiren sanatçı,
Perçemli Sokak yapıtıyla İkinci Yeni anlayışının im-
geci şiirine yönelmiştir. Şiirlerinde daha çok yalnızlık
ve yaşama sevinci üzerinde durmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Oktay Rifat Horozcu
C Ülkü Tamer
D) Edip Cansever
E) Orhan Veli Kanık
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
YT E) Lirik bir şiirden alınmıştır. 21. Garip Dönemi şiirlerinde kentte yaşayan sıradan insanların günlük yaşamlarını dile getiren sanatçı, Perçemli Sokak yapıtıyla İkinci Yeni anlayışının im- geci şiirine yönelmiştir. Şiirlerinde daha çok yalnızlık ve yaşama sevinci üzerinde durmuştur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Melih Cevdet Anday B) Oktay Rifat Horozcu C Ülkü Tamer D) Edip Cansever E) Orhan Veli Kanık
ÇI-
an
T@stokul
11. "Türk edebiyatında yeni bir çığır açan şiirleri, hiçbir
hayal ve düşüncenin karışmadığı saf duyuların çıplak
olarak tespit edilmesinden ibaretti. Bunlarda dış âlem,
bir aynaya akseder gibi veriliyordu. Sonra üçü de, çe-
şitli derecelerde, İkinci Dünya Savaşı esnasında Türk
aydınları üzerinde büyük bir tesir yapan Marksist hayat
görüşünü benimsediler; halk edebiyatından ve halk di-
linden faydalanarak açık veya kapalı şekilde, sosyalist
fikirleri anlatan şiirler yazdılar."
Mehmet Kaplan'ın bu ifadelerle söz ettiği şiir anlayı-
şi/hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Yeni
C) Beş Hececiler
B) Toplumcu gerçekçilik
D) Yedi Meşaleciler
E) Millî Edebiyatçılar
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
ÇI- an T@stokul 11. "Türk edebiyatında yeni bir çığır açan şiirleri, hiçbir hayal ve düşüncenin karışmadığı saf duyuların çıplak olarak tespit edilmesinden ibaretti. Bunlarda dış âlem, bir aynaya akseder gibi veriliyordu. Sonra üçü de, çe- şitli derecelerde, İkinci Dünya Savaşı esnasında Türk aydınları üzerinde büyük bir tesir yapan Marksist hayat görüşünü benimsediler; halk edebiyatından ve halk di- linden faydalanarak açık veya kapalı şekilde, sosyalist fikirleri anlatan şiirler yazdılar." Mehmet Kaplan'ın bu ifadelerle söz ettiği şiir anlayı- şi/hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) I. Yeni C) Beş Hececiler B) Toplumcu gerçekçilik D) Yedi Meşaleciler E) Millî Edebiyatçılar