%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Temsilcileri Soruları

* I. Kalk arkadaş gidelim
II. Dereler yoldaşımız
III. Dağlar omuzdaşımız
IV. Dünyayı seyredelim
V. Şehirlerin dışından
Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) I. dizede hem emir kipi hem de istek kipiyle çekimlenmiş iki ayrı fiil vardır.
B) II. dizede bir sözcük hem isimden isim yapım eki
hem de iyelik eki almıştır.
C) III. dizedeki sözcükler sırasıyla basit ve türemiştir.
D) IV. dizede yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem
kullanılmıştır.
E) V. dizedeki sözcükler gövde durumundadır.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
* I. Kalk arkadaş gidelim II. Dereler yoldaşımız III. Dağlar omuzdaşımız IV. Dünyayı seyredelim V. Şehirlerin dışından Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. dizede hem emir kipi hem de istek kipiyle çekimlenmiş iki ayrı fiil vardır. B) II. dizede bir sözcük hem isimden isim yapım eki hem de iyelik eki almıştır. C) III. dizedeki sözcükler sırasıyla basit ve türemiştir. D) IV. dizede yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem kullanılmıştır. E) V. dizedeki sözcükler gövde durumundadır.
Bu akımın kurucuları, sanat hayatlarının ilk yıllarında dada-
izmin etkisinde kalmışlardır. Aklın, geleneklerin, alışkanlık-
ların denetiminden uzak, bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani
bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak
amacını güden edebiyat ve sanat akımıdır. Bu akımda dü-
şüncenin gerçek faaliyetini ifade etmek için önceden düşü-
nülmeksizin kalemin ucuna gelenler ara vermeden hızlı hızlı
yazılır. Birbiriyle ilgisiz söz, düşünce ve hayaller çağrışımlarla
ya da rastlantılarla bir araya gelir.
Bu parçada söz edilen edebî akımın şiirlerinde etkisine
rastlanan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Orhan Veli Kanık
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Bu akımın kurucuları, sanat hayatlarının ilk yıllarında dada- izmin etkisinde kalmışlardır. Aklın, geleneklerin, alışkanlık- ların denetiminden uzak, bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımıdır. Bu akımda dü- şüncenin gerçek faaliyetini ifade etmek için önceden düşü- nülmeksizin kalemin ucuna gelenler ara vermeden hızlı hızlı yazılır. Birbiriyle ilgisiz söz, düşünce ve hayaller çağrışımlarla ya da rastlantılarla bir araya gelir. Bu parçada söz edilen edebî akımın şiirlerinde etkisine rastlanan şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Haşim B) Yusuf Ziya Ortaç C) Orhan Veli Kanık D) Yahya Kemal Beyatlı E) Necip Fazıl Kısakürek
9. 1.
Modern tiyatroda belli bir metne bağlı kalma zo-
runluluğu varken Karagöz oyunu tuluata (do-
ğaçlamaya) dayanır.
II. Cinas ve tevriye sanatına sıkça başvurulan bu
oyunda güldürürken düşündürmek amaçlanır.
III. XIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan bu
oyunda usta-çırak ilişkisi vardır.
IV. Değişik ağız ve şive taklitlerine yer verilen oyun-
da müzikten de yararlanılır.
V. Oyunun oynandığı alana palanga denir. Dekor
olarak yenidünya denilen bir paravana, dükkan
denilen bir tezgah ve birkaç iskemle kullanılır.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde Karagöz
oyunuyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.
B) II. C) III.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
9. 1. Modern tiyatroda belli bir metne bağlı kalma zo- runluluğu varken Karagöz oyunu tuluata (do- ğaçlamaya) dayanır. II. Cinas ve tevriye sanatına sıkça başvurulan bu oyunda güldürürken düşündürmek amaçlanır. III. XIX. yüzyılda yazıya geçirilmeye başlanan bu oyunda usta-çırak ilişkisi vardır. IV. Değişik ağız ve şive taklitlerine yer verilen oyun- da müzikten de yararlanılır. V. Oyunun oynandığı alana palanga denir. Dekor olarak yenidünya denilen bir paravana, dükkan denilen bir tezgah ve birkaç iskemle kullanılır. Numaralanmış cümlelerden hangisinde Karagöz oyunuyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
21. Orhan Kemal ile ilgili;
/Babasının sürgün olarak bulunduğu Suriye, Lübnan
gibi ülkelerden derlediği izlenimlerini, Baba Evi,
Avare Yıllar isimleriyle romanlaştırdı.
Süse ve gösterişe önem vermeyen, sade, açık bir
anlatımı vardır.
III. Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Adana ve
Çukurova yöresindeki yoksulların yaşamını güçlü
gözlem yeteneği ile aktardı.
. Yalın bir gerçekçilikle ele aldığı roman kişilerini
olumlu ve olumsuz özellikleriyle anlattı.
Vİstanbul'a taşındıktan sonra Burgaz Ada'ya yerleşti
ve İstanbul öykücüsü olarak tanındı. Burada yaşa-
yan balıkçıların, azınlık insanlarının yaşamına eğilen
eserler kaleme aldı.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
23.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
21. Orhan Kemal ile ilgili; /Babasının sürgün olarak bulunduğu Suriye, Lübnan gibi ülkelerden derlediği izlenimlerini, Baba Evi, Avare Yıllar isimleriyle romanlaştırdı. Süse ve gösterişe önem vermeyen, sade, açık bir anlatımı vardır. III. Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Adana ve Çukurova yöresindeki yoksulların yaşamını güçlü gözlem yeteneği ile aktardı. . Yalın bir gerçekçilikle ele aldığı roman kişilerini olumlu ve olumsuz özellikleriyle anlattı. Vİstanbul'a taşındıktan sonra Burgaz Ada'ya yerleşti ve İstanbul öykücüsü olarak tanındı. Burada yaşa- yan balıkçıların, azınlık insanlarının yaşamına eğilen eserler kaleme aldı. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 23.
Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinden biri
olan----; fikir, sanat ve edebiyat dergisi çerçeve başlığıyla,
Ankara'da yayımlanmıştır. 1940'lı yıllarda özellikle -
anlayışı yüzünden Türk edebiyatının gelenekle zayıflayan
bağını yeniden güçlendirmek, yazdıklarını sanat ve
edebiyatseverlere ulaştırmak, edebiyat ortamına seviye
getirmek, "kökü mazide olan âtî" çizgisinde eserler
vermek, sosyalist sanat anlayışına karşı bir sanat hareketi
oluşturmak gibi amaçlarla ortaya çıkan bir grubun da adıdır.
Dergi, bu amaçlardan hiçbir zaman taviz vermeden yarım
asra yakın yayımlanır. Genelde sanatta, özelde edebiyatta,
daha özelde şiirde gelenekle yeniliği güçlü bir sentezle
bağdaştırmaya çalışmışlardır. Kendinden önceki Millî
Edebiyat Dönemi'nden bu güne uzanan sağlam, güvenilir bir
köprü olmuştur.
Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi
sırasıyla getirilebilir?
Garip - Hisar
B) Mavi - Garip
C) Hisar - Garip
Mavi - Hisar
2) Hisar - II. Yeni
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinden biri olan----; fikir, sanat ve edebiyat dergisi çerçeve başlığıyla, Ankara'da yayımlanmıştır. 1940'lı yıllarda özellikle - anlayışı yüzünden Türk edebiyatının gelenekle zayıflayan bağını yeniden güçlendirmek, yazdıklarını sanat ve edebiyatseverlere ulaştırmak, edebiyat ortamına seviye getirmek, "kökü mazide olan âtî" çizgisinde eserler vermek, sosyalist sanat anlayışına karşı bir sanat hareketi oluşturmak gibi amaçlarla ortaya çıkan bir grubun da adıdır. Dergi, bu amaçlardan hiçbir zaman taviz vermeden yarım asra yakın yayımlanır. Genelde sanatta, özelde edebiyatta, daha özelde şiirde gelenekle yeniliği güçlü bir sentezle bağdaştırmaya çalışmışlardır. Kendinden önceki Millî Edebiyat Dönemi'nden bu güne uzanan sağlam, güvenilir bir köprü olmuştur. Bu parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilebilir? Garip - Hisar B) Mavi - Garip C) Hisar - Garip Mavi - Hisar 2) Hisar - II. Yeni
5.
ve Edebiyatı
İşim gereği yaptığım seyahatlerde, dünyanın pek çok ülke-
sinde, ellerinde rehber kitapları ile müze gezen, kapısın-
da sıra bekleyen turistleri ve o ülkenin yerlilerini gördükçe
hayran olmuşumdur. O insanlar müzenin önemini, kültüre
katkısını, tarih ile bağlantı kurma ve düşündürme gücünün
farkındadırlar. Kültür ve sanatın bir arada insana manevi bir
güç kazandırdığını ve haz verdiğini iyi bilirler. Benim bile-
mediğim, biz Türkler bunu ne zaman anlayacağız?
Bu parçaya göre, konuşan kişinin sorduğu soru aşağı-
dakilerden hangisini en az yansıtır?
A) Hayıflanma ve sitemin karıştığı duyguları
B) Yaşanmışlıklardan kaynaklanan bir üzüntüyü
C) Umutsuzluğun neden olduğu bir bunalımı
D) Kendi halkına yönelik bir gelişme umudunu
E) Kültür ve sanatla ilgili olumlu temennileri
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
5. ve Edebiyatı İşim gereği yaptığım seyahatlerde, dünyanın pek çok ülke- sinde, ellerinde rehber kitapları ile müze gezen, kapısın- da sıra bekleyen turistleri ve o ülkenin yerlilerini gördükçe hayran olmuşumdur. O insanlar müzenin önemini, kültüre katkısını, tarih ile bağlantı kurma ve düşündürme gücünün farkındadırlar. Kültür ve sanatın bir arada insana manevi bir güç kazandırdığını ve haz verdiğini iyi bilirler. Benim bile- mediğim, biz Türkler bunu ne zaman anlayacağız? Bu parçaya göre, konuşan kişinin sorduğu soru aşağı- dakilerden hangisini en az yansıtır? A) Hayıflanma ve sitemin karıştığı duyguları B) Yaşanmışlıklardan kaynaklanan bir üzüntüyü C) Umutsuzluğun neden olduğu bir bunalımı D) Kendi halkına yönelik bir gelişme umudunu E) Kültür ve sanatla ilgili olumlu temennileri
I
15.
I. Grup
Şevket Rado
Melih Cevdet Anday
Ahmet Rasim
Suut Kemal Yetkin
Nurullah Ataç
II. Grup
Dilimiz Üzerine Söyleşiler
Muharrir Bu Ya
Eşref Saat
Edebiyat Söyleşileri
1. grupta verilen sanatçılarla II. gruptaki eserler
eşleştirilirse sanatçılardan hangisi dışta kalır?
B) Melih Cevdet Anday
D) Suut Kemal Yetkin
A) Şevket Rado
C) Ahmet Rasim
E) Nurullah Ataç
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
I 15. I. Grup Şevket Rado Melih Cevdet Anday Ahmet Rasim Suut Kemal Yetkin Nurullah Ataç II. Grup Dilimiz Üzerine Söyleşiler Muharrir Bu Ya Eşref Saat Edebiyat Söyleşileri 1. grupta verilen sanatçılarla II. gruptaki eserler eşleştirilirse sanatçılardan hangisi dışta kalır? B) Melih Cevdet Anday D) Suut Kemal Yetkin A) Şevket Rado C) Ahmet Rasim E) Nurullah Ataç Diğer sayfaya geçiniz.
Bu parçada
Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Cahit Külebi
C) Özdemir Asaf
D) Behçet Necatigil
E) Sabahattin Kudret Aksal
nob nothow hebtiso cheq
ibision
her sofer qeƏ
52 Ingy
A 12 SO
631
2 uomulqot no Insy #
160 106108
the neüb102 mpyskov
2. Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi Fazıl Hüsnü
Dağlarca'ya ait değildir?
A) Sivaslı Karınca
B) Mevlana Olmak
C) Vietnam Savaşımız
DPerçemli Sokak signeri nabragtense blabro
1909 abn iman00 12 new
E) Çukurova Koçaklaması
uans futA noriye
souslös ünsüH lise
IsaxlA teybu) nittsrisde?
280w xits
3. Bir eleştirmenin Sabahattin Kudret Aksal'la ilgili
lendirmelerinin ele alındığı aşağıdaki yargıların hang
bir bilgi yanlışı vardır?
A) Şarkılı Kahve'de topladığı ilk şiirlerinde, Garip tarzı
benimsemiş; günlük yaşamdan söz etmiştir.
B) Bir Sabah Uyanmak, Elinle, Zamanlar adlı kitabın
irlerinde ise soyut bir içeriğe ve İkinci Yenici bir a
yönelmiştir. has
C) Gazoz Ağacı yo
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Bu parçada Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Cahit Külebi C) Özdemir Asaf D) Behçet Necatigil E) Sabahattin Kudret Aksal nob nothow hebtiso cheq ibision her sofer qeƏ 52 Ingy A 12 SO 631 2 uomulqot no Insy # 160 106108 the neüb102 mpyskov 2. Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya ait değildir? A) Sivaslı Karınca B) Mevlana Olmak C) Vietnam Savaşımız DPerçemli Sokak signeri nabragtense blabro 1909 abn iman00 12 new E) Çukurova Koçaklaması uans futA noriye souslös ünsüH lise IsaxlA teybu) nittsrisde? 280w xits 3. Bir eleştirmenin Sabahattin Kudret Aksal'la ilgili lendirmelerinin ele alındığı aşağıdaki yargıların hang bir bilgi yanlışı vardır? A) Şarkılı Kahve'de topladığı ilk şiirlerinde, Garip tarzı benimsemiş; günlük yaşamdan söz etmiştir. B) Bir Sabah Uyanmak, Elinle, Zamanlar adlı kitabın irlerinde ise soyut bir içeriğe ve İkinci Yenici bir a yönelmiştir. has C) Gazoz Ağacı yo
AYT
X
arge DENEME
13. Orhan Veli Kanık kendisiyle yapılan ve öykülerinin top-
landığı ---- adlı eserinde yer alan söyleşide sanatla ede-
biyatı birbirinden ayırdığını söyler. Şiiri sanata sokar, öy-
küyü ise roman ve tiyatroyla birlikte edebiyata. Orhan Ve-
li, "Fikir sanatta yer alamıyor ama edebiyat fikre dayanı-
yor." diye açıklar edebiyatla sanatın farkını. Ve şöyle de
devam eder: "Bu itibarla edebiyatın halk kitlelerine bir
şeyler söylemesi lazım. Okur ve yazarları halka doğru gö-
türen bir edebiyat isterim. Yani edebiyatın çoğunluğa hi-
tap etmesini istiyorum. Çoğunluk okuyup anlamalıdır."
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden
hangisi getirilmelidir?
A) Vazgeçemediğim
B) Yenisi
C) Garip
D) Hoşgör Köftecisi
E) Gün Eksilmesin Penceremden
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
AYT X arge DENEME 13. Orhan Veli Kanık kendisiyle yapılan ve öykülerinin top- landığı ---- adlı eserinde yer alan söyleşide sanatla ede- biyatı birbirinden ayırdığını söyler. Şiiri sanata sokar, öy- küyü ise roman ve tiyatroyla birlikte edebiyata. Orhan Ve- li, "Fikir sanatta yer alamıyor ama edebiyat fikre dayanı- yor." diye açıklar edebiyatla sanatın farkını. Ve şöyle de devam eder: "Bu itibarla edebiyatın halk kitlelerine bir şeyler söylemesi lazım. Okur ve yazarları halka doğru gö- türen bir edebiyat isterim. Yani edebiyatın çoğunluğa hi- tap etmesini istiyorum. Çoğunluk okuyup anlamalıdır." Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? A) Vazgeçemediğim B) Yenisi C) Garip D) Hoşgör Köftecisi E) Gün Eksilmesin Penceremden
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yar-
dımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Sizinle yeniden görüştüğümüze çok memnun ol-
duk.
B) Yalçın Bey, bir ay sonra askerlikten terhis olacak.
Son sınavda o da başarılı olamamış.
D) Bugün yola çıkarsam yarın evde olurum.
E) Teyzesinin oğlu bir ara ortalıktan yok oldu.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yar- dımcı eylem olarak kullanılmamıştır? A) Sizinle yeniden görüştüğümüze çok memnun ol- duk. B) Yalçın Bey, bir ay sonra askerlikten terhis olacak. Son sınavda o da başarılı olamamış. D) Bugün yola çıkarsam yarın evde olurum. E) Teyzesinin oğlu bir ara ortalıktan yok oldu.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur?
A) Sözünü ettiğin hikâye yazarın hangi kitabındaydı?
B) Halı saha maçında takımlar kaçar kişiden oluşacak?
C) Kardeşine okul için nasıl bir çanta alalım?
D) Bu merdivenin kaçıncı basamağında tamirat gerekiyor?
E) Bunca zaman boyunca neden beni aramadın?
Twitter gibi sitelerde paylaşılan özel bilgiler ve fotoğ-
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? A) Sözünü ettiğin hikâye yazarın hangi kitabındaydı? B) Halı saha maçında takımlar kaçar kişiden oluşacak? C) Kardeşine okul için nasıl bir çanta alalım? D) Bu merdivenin kaçıncı basamağında tamirat gerekiyor? E) Bunca zaman boyunca neden beni aramadın? Twitter gibi sitelerde paylaşılan özel bilgiler ve fotoğ-
in ve
Hem
1. Bir
u ve
yağı
rme
bu
ma
san
kte
Bir
esi
ek
2-
-TYT-
A
UĞUR
A
A
26. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Yazdıklarımla okuru
olduğu yerden başka bir yere taşımayı, özgür iradesine
müdahale edip cendereye sokmayı, onu sıkıştırıp
hakikat bildiğinin hatalı olduğunu yüzüne çarpmayı
hedeflemiyorum." düşüncesine uzak düşmektedir?
C Bir yazar, zaman zaman saygı dairesinin dışına
çıkmadan okuru ile diyalog kurabilir. Yer yer onun
görüşlerinden yararlanma, edebiyat dünyasından
neler beklediğini öğrenme yoluna gidebilir. Doğru bir
eylemdir bu, ben de gerektiğinde bunu yapabilirim.
B) Okuru dönüştürmek, ona bildiği her şey yanlışmış
duygusunu yaşatmak gibi bir derdim yok. İyi ki de
yok. İşim hem çok zor olurdu hem de yazarken
sürekli onunla didişmek zorunda kalırdım. Gereksiz
uğraşlarla kendimi de yormuş olurdum.
C) Kendime ait duygu ve düşüncelerimle okurun
özgür iradesine karışmaya kalkmak, en başta kendi
özgürlük anlayışıma ters geliyor. Bana bunu yapmak
isteyen bir yazarın yapıtını okur muydum, elbette
hayır. Bir başkasının düşüncelerime karışmasını
istemem.
D) Okura karşı kabalık ve baskı yapmak, bir yazar için
asla kabul edilmeyecek hatta affedilmeyecek bir
davranıştır. Nitelikli bir yazar her zaman okuruna
saygı duyar ve bunun karşılığında da okurundan
hak ettiği saygıyı bekler.
E) Okurunun düşünce özgürlüğüne karışmak, ona
düşünsel anlamda baskı uygulayıp kimi noktalarda
yanlış içinde bulunduğunu yüzüne karşı söylemek
benim tarzım değil. Ona başka bir dünyayı işaret
ederim, o kadar. Okurun oraya gitmesi kendi
tercihidir.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
in ve Hem 1. Bir u ve yağı rme bu ma san kte Bir esi ek 2- -TYT- A UĞUR A A 26. Aşağıdaki parçalardan hangisi "Yazdıklarımla okuru olduğu yerden başka bir yere taşımayı, özgür iradesine müdahale edip cendereye sokmayı, onu sıkıştırıp hakikat bildiğinin hatalı olduğunu yüzüne çarpmayı hedeflemiyorum." düşüncesine uzak düşmektedir? C Bir yazar, zaman zaman saygı dairesinin dışına çıkmadan okuru ile diyalog kurabilir. Yer yer onun görüşlerinden yararlanma, edebiyat dünyasından neler beklediğini öğrenme yoluna gidebilir. Doğru bir eylemdir bu, ben de gerektiğinde bunu yapabilirim. B) Okuru dönüştürmek, ona bildiği her şey yanlışmış duygusunu yaşatmak gibi bir derdim yok. İyi ki de yok. İşim hem çok zor olurdu hem de yazarken sürekli onunla didişmek zorunda kalırdım. Gereksiz uğraşlarla kendimi de yormuş olurdum. C) Kendime ait duygu ve düşüncelerimle okurun özgür iradesine karışmaya kalkmak, en başta kendi özgürlük anlayışıma ters geliyor. Bana bunu yapmak isteyen bir yazarın yapıtını okur muydum, elbette hayır. Bir başkasının düşüncelerime karışmasını istemem. D) Okura karşı kabalık ve baskı yapmak, bir yazar için asla kabul edilmeyecek hatta affedilmeyecek bir davranıştır. Nitelikli bir yazar her zaman okuruna saygı duyar ve bunun karşılığında da okurundan hak ettiği saygıyı bekler. E) Okurunun düşünce özgürlüğüne karışmak, ona düşünsel anlamda baskı uygulayıp kimi noktalarda yanlış içinde bulunduğunu yüzüne karşı söylemek benim tarzım değil. Ona başka bir dünyayı işaret ederim, o kadar. Okurun oraya gitmesi kendi tercihidir.
Prf Yayınları
?
18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser-
gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir şa-
irdir. Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, şiirin
Cyapısını, dilini ve üslubunu değiştirmeye cesaret et-
miş; gündelik ifadeleri şiirle harmanlamıştır. Poetik
görüşleri ve şiirleri ile eski şiirin kurallarını yıkarak
halk tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil ve
söyleyiş ortaya koymuştur. Her şeyin şiire konu ola-
bileceği fikrini savunan sanatçı, gündelik hayat için-
de, sıradan bir insanı konu edindiği "Kitabe-i Seng-i
Mezar adlı şiirinde, özellikle "nasır" kelimesini kul-
lanarak bu fikrini ispatlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerder
hangisi getirilmelidir?
A) Melih Cevdet Anday
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Orhan Veli Kanık
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Ahmet Muhip Dıranas
Agaga
da ve
A) Vo
20.
?.
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
Prf Yayınları ? 18. Şiirlerinde hayatı alaya almayı ve ironik bir tutum ser- gilemeyi benimseyen ---, başarılı ve yenilikçi bir şa- irdir. Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında, şiirin Cyapısını, dilini ve üslubunu değiştirmeye cesaret et- miş; gündelik ifadeleri şiirle harmanlamıştır. Poetik görüşleri ve şiirleri ile eski şiirin kurallarını yıkarak halk tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek bir dil ve söyleyiş ortaya koymuştur. Her şeyin şiire konu ola- bileceği fikrini savunan sanatçı, gündelik hayat için- de, sıradan bir insanı konu edindiği "Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirinde, özellikle "nasır" kelimesini kul- lanarak bu fikrini ispatlamıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerder hangisi getirilmelidir? A) Melih Cevdet Anday B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Orhan Veli Kanık D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Ahmet Muhip Dıranas Agaga da ve A) Vo 20. ?.
11. Aşağıdakilerden hangisi Oktay Rifat Horozcu'ya ait bir
şiir kitabı değildir?
A) Elleri Var Özgüdüğün
CAşık Merdiveni
E) Yaşayıp Ölmek
Edebiyat Soru Bankası
B) Rahatı Kaçan Ağac
D) Karga jle Tilki
220
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
11. Aşağıdakilerden hangisi Oktay Rifat Horozcu'ya ait bir şiir kitabı değildir? A) Elleri Var Özgüdüğün CAşık Merdiveni E) Yaşayıp Ölmek Edebiyat Soru Bankası B) Rahatı Kaçan Ağac D) Karga jle Tilki 220
ve biçim uyumuna çoğunlukla özen gösterilmiştir.
E) Şiir topluluklarının oluşmasında gazete etkili olmuştur.
2. I. Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur biz de gideriz
Kalır dudaklarda şarkımız bizim
II. Ağaca bir taş attım
Düşmedi taşım
Düşmedi taşım
Taşımı ağaç yedi
Taşımı isterim
Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin
temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir?
A) İkinci Yeniciler - Garipçiler
B) Mistik Şiir - İkinci Yeniciler
C) Yedi Meşaleciler - Toplumcular
D) Mistik Şiir - Garipçiler
E) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
ve biçim uyumuna çoğunlukla özen gösterilmiştir. E) Şiir topluluklarının oluşmasında gazete etkili olmuştur. 2. I. Gideriz nur yolu izde gideriz Taş bağırda sular dizde gideriz Bir gün akşam olur biz de gideriz Kalır dudaklarda şarkımız bizim II. Ağaca bir taş attım Düşmedi taşım Düşmedi taşım Taşımı ağaç yedi Taşımı isterim Aşağıdakilerin hangisinde, numaralanmış bu şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla verilmiştir? A) İkinci Yeniciler - Garipçiler B) Mistik Şiir - İkinci Yeniciler C) Yedi Meşaleciler - Toplumcular D) Mistik Şiir - Garipçiler E) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler
15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı
dir?
var.
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu
riyet'e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamalan
konu edinmiştir.
B) Halide Edip Adıvar, yapıtlarında bireysel konuların ya
ninda, toplumsal sorunlara da eğilmiştir.
C) Orhan Veli Kanık, geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk
getirmiş, divan şiirinden esinlenmiştir.
D) Peyami Safa bireyin öne alındığı ruh çözümlemelerine
dayalı bir roman geliştirmiştir.
E) Reşat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçekçilikle Ana-
dolu'ya, Anadolu insanının dünyasına eğilmiştir.
O
Lise Türkçe
Garip Akımı Temsilcileri
15. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı dir? var. A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat'tan Cumhu riyet'e Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamalan konu edinmiştir. B) Halide Edip Adıvar, yapıtlarında bireysel konuların ya ninda, toplumsal sorunlara da eğilmiştir. C) Orhan Veli Kanık, geleneksel Türk şiirine yeni bir soluk getirmiş, divan şiirinden esinlenmiştir. D) Peyami Safa bireyin öne alındığı ruh çözümlemelerine dayalı bir roman geliştirmiştir. E) Reşat Nuri Güntekin, duygusal bir gerçekçilikle Ana- dolu'ya, Anadolu insanının dünyasına eğilmiştir. O