Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yılla- rında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasın- da yer almaz? A) Bulaşıcı

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yılla-
rında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasın-
da yer almaz?
A) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi
B) Doğumevlerinin açılması
CEtfal Hastanesinin açılması
DSıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi kurulması

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk yılla- rında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasın- da yer almaz? A) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi B) Doğumevlerinin açılması CEtfal Hastanesinin açılması DSıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi kurulması E) Kızılay Hemşire Okulunun açılması si ile A)L B) M D