Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. Bazı belirteçlerin asit ve bazlarla olan etkileşimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Asit Kırmızı Kirmizi Renksiz Turnusol

15. Bazı belirteçlerin asit ve bazlarla olan etkileşimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Asit
Kırmızı
Kirmizi
Renksiz
Turnusol Kâğıdı
Metil Oranj
Fenolftalein
Fen bilimleri öğretmeni kullanmış olduğu belirteçlerle iç-
lerinde asit ya da baz olduğu bilinen

15. Bazı belirteçlerin asit ve bazlarla olan etkileşimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Asit Kırmızı Kirmizi Renksiz Turnusol Kâğıdı Metil Oranj Fenolftalein Fen bilimleri öğretmeni kullanmış olduğu belirteçlerle iç- lerinde asit ya da baz olduğu bilinen kaplardaki madde- lerin özelliklerini öğrencilerinin söylemesini istiyor. Öğret- menin uyguladığı işlemler ve gözlemlenen sonuçlar aşa- ğıdaki gibidir. ● I. kaba daldırılan turnusol kağıdının renginde bir de- ğişim olmuyor. II. kaba metil oranj eklendiğinde maddenin rengi sarı- ya dönüyor. III. kaba fenolftalein eklendiğinde maddenin renginde bir değişiklik meydana gelmiyor. Buna göre, öğrencilerin söylediği 。 Kırmızı turnusol kâğıdı daki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)1. kaptaki maddenin pH değeri 0 ile 7 arasında olabilir. C) kapta bulunan madde cam ve porseleni aşındırabilir. Baz Mavi Sarı Pembe Metil oranj 11 1392 Fenolftalein ||| ASIL Bez B. Kapta bulunan maddenin tadı acıdır. l. kaptaki madde sulu çözeltilerine OH iyonu verir.