Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

15. Bilim insanlarının dünyada ya da evrendeki olayları açıklamak için kullandıkları kuramlar ya da bilim- sel yasalar çerçevesidir. Olguların açıklanmasında önerdikleri bilimsel modellerdir. Örneğin,

15. Bilim insanlarının dünyada ya da evrendeki olayları
açıklamak için kullandıkları kuramlar ya da bilim-
sel yasalar çerçevesidir. Olguların açıklanmasında
önerdikleri bilimsel modellerdir. Örneğin, Darwin'in
evrim kuramı, Batlamyus'un yer merkezli evren

15. Bilim insanlarının dünyada ya da evrendeki olayları açıklamak için kullandıkları kuramlar ya da bilim- sel yasalar çerçevesidir. Olguların açıklanmasında önerdikleri bilimsel modellerdir. Örneğin, Darwin'in evrim kuramı, Batlamyus'un yer merkezli evren ku- ramı örnek olarak verilebilir. Bu parçada tanımı yapılan bilim kavramı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Teori B) Deney C) Varsayım D) Paradigma E) Yasa