Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. Montesquieu; cumhuriyet, monarşi ve despotizm yöne- tim biçimlerini tanımlar. Cumhuriyet yönetiminde halkın söz sahibi olduğunu belirtir. Monarşide yöneticinin tek kişi olduğunu ve yasalar çerçeve

15. Montesquieu; cumhuriyet, monarşi ve despotizm yöne-
tim biçimlerini tanımlar. Cumhuriyet yönetiminde halkın
söz sahibi olduğunu belirtir. Monarşide yöneticinin tek
kişi olduğunu ve yasalar çerçevesinde yönetme gücü-
nü kullandığını belirtir. Despotizm

15. Montesquieu; cumhuriyet, monarşi ve despotizm yöne- tim biçimlerini tanımlar. Cumhuriyet yönetiminde halkın söz sahibi olduğunu belirtir. Monarşide yöneticinin tek kişi olduğunu ve yasalar çerçevesinde yönetme gücü- nü kullandığını belirtir. Despotizm yönetimindeyse iste- diğini yapma gücünün tek kişide olduğunu ifade eder. İnsanın başkasının hakkını yemeden özgürce davran- ma yetisine sahip olduğunu belirten Montesquieu, bu özgürlüğün korunması için güçler ayrılığı ilkesini öne sürer. Montesquieu, "güçler ayrılığı" ile aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? A) Egemenliğin paylaştırılmasını B) Yönetimin değişkenliğini Yasaların yaptırımını D) Yetkilerin birlestirilmesini E) Otoritenin pekiştirilmesini