Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen, tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat, teknik

15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle
insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır
geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen,
tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat,
teknik, din, felsefe ve bilim üreten, konuşan
bir varlıktır. B

15. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan görüşüne ĝöle insan, bilen, yapıp-eden, değer üreten, tavır geliştiren, öngörü sahibi, özgürce eyleyebilen, tarihsel olan, devlet kuran, toplum kuran, sanat, teknik, din, felsefe ve bilim üreten, konuşan bir varlıktır. Bunların her biri insanın değerini oluşturan varlık koşullarıdır. Bunlardan herhangi birinin özselleştirilmesi bunlar arasında değer bakımından bir hiyerarşinin olduğunu söylemek "insan varlığı"nı gözden kaçırmak olacaktır. Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? A) Insanla ilgili indirgemeci yaklaşımlar geliştirilmesi B) Insan varlığının öznel olarak ele alınması C) Insanın ahlaki boyutunun göz ardı edilmesi D) insana dair görüşlerin teolojik bakıştan kurtulamamasI E) İnsan varlığının her durumda kendini belirleyebileceğinin savunulması