Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

15. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'nden sonra bir olgu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Batı'nın örnek alın- ması, Batı'daki ge

15. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'nden sonra bir
olgu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Batı'nın örnek alın-
ması, Batı'daki gelişmelerin ve Batı edebiyatının takip
edilmesi kimi zaman toplumda yanlış değişim ve do
nüşümler olarak ortaya çıkmıştır. Ahmet

15. Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi'nden sonra bir olgu ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Batı'nın örnek alın- ması, Batı'daki gelişmelerin ve Batı edebiyatının takip edilmesi kimi zaman toplumda yanlış değişim ve do nüşümler olarak ortaya çıkmıştır. Ahmet Mithat'ın ---- Recaizade'nin ----, Hüseyin Rahmi'nin ----, Yakup Kad- adlı eser kişileri farklı özellikte olsalar da ortak bir yanları vardır. Bu ortaklık da Batılılaşmayı yanlış an- lamış, gerekli olanı özümsemiş kişiler olmalarıdır. Aşağıda verilen isimlerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? ri'nin A) Efruz Bey B) Felatun Bey C) Şöhret Beyo D) Seniha E) Bihruz Bey