Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri Soruları

20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Kiralık Konak'ta üç neslin
1
çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını, Sodom ve
Gomore'de Mütareke yıllarında toplumdan kopan belli bir
||
kesimin olumsuzluklarını, Hüküm Gecesi'nde II. Meşruti-
yet yıllarındaki çekişme ve çatışmaları, Yaban'da Batı
IV
hayranı bir paşa çocuğunun İstanbul'dan İzmir'e sürgün
edilişini, Ankara ve Panorama'da ise Cumhuriyet'in geliş-
V
mesini ve siyasi çalkantıları anlatmıştır.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
20. Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Kiralık Konak'ta üç neslin 1 çatışmasını ve aile kurumunun yozlaşmasını, Sodom ve Gomore'de Mütareke yıllarında toplumdan kopan belli bir || kesimin olumsuzluklarını, Hüküm Gecesi'nde II. Meşruti- yet yıllarındaki çekişme ve çatışmaları, Yaban'da Batı IV hayranı bir paşa çocuğunun İstanbul'dan İzmir'e sürgün edilişini, Ankara ve Panorama'da ise Cumhuriyet'in geliş- V mesini ve siyasi çalkantıları anlatmıştır. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V.
16-
1. Toplumsal temalara öncelik verilmesi
II. Süsten uzak bir anlatımın tercih edilmesi
III. Mekânın daha çok Anadolu'dan seçilmesi
IV. Konuşma dilinin kullanılmasının amaçlanması
V. Romantizm akımının benimsenmesi.
Numaralanmış özelliklerden hangisi Milli Edebiyat
Dönemi romanı için söylenemez?
A) I
B) II
C) III
:
D) IV
E) V.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
16- 1. Toplumsal temalara öncelik verilmesi II. Süsten uzak bir anlatımın tercih edilmesi III. Mekânın daha çok Anadolu'dan seçilmesi IV. Konuşma dilinin kullanılmasının amaçlanması V. Romantizm akımının benimsenmesi. Numaralanmış özelliklerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi romanı için söylenemez? A) I B) II C) III : D) IV E) V.
elis
ve
?
244
5.
I. Grup
1. Ahmet Celal
II. Necdet
III. Aliye
N. Zehra
V. Feride
A) I
II. Grup
Vurun Kahpeye
Yaban
Sodom ve Gomore
Çalıkuşu
B) II
Reşa
Yukarıdaki I. grupta verilen kahramanlardan hangisi Il grup
taki yapıtlardan biri ile eşleştirilemez?
os DOU
halide ell
ociver
C) III
Inny
güntelin
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
elis ve ? 244 5. I. Grup 1. Ahmet Celal II. Necdet III. Aliye N. Zehra V. Feride A) I II. Grup Vurun Kahpeye Yaban Sodom ve Gomore Çalıkuşu B) II Reşa Yukarıdaki I. grupta verilen kahramanlardan hangisi Il grup taki yapıtlardan biri ile eşleştirilemez? os DOU halide ell ociver C) III Inny güntelin D) IV E) V
ohrel handi
set
8. Cemal Sahnenin Dışındakiler
• Ayşe: Ateşten Gömlek holide edipodivor
Yukarıda verilen roman kahramanlarının ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan tipleri temsil etmeleri
B)Bireyin çevresine yabancılaşmasını yansıtmaları
Benzer konuları ele alan eserlerdeki kişiler olmaları
D) Servetifünun edebiyatının sanat anlayışını dile getir-
meleri
E) Aynı edebî akım içindeki yapıtlardan seçilmeleri
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
ohrel handi set 8. Cemal Sahnenin Dışındakiler • Ayşe: Ateşten Gömlek holide edipodivor Yukarıda verilen roman kahramanlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan tipleri temsil etmeleri B)Bireyin çevresine yabancılaşmasını yansıtmaları Benzer konuları ele alan eserlerdeki kişiler olmaları D) Servetifünun edebiyatının sanat anlayışını dile getir- meleri E) Aynı edebî akım içindeki yapıtlardan seçilmeleri
19. Türk edebiyatında uzun bir aradan sonra Yeni
Lisan makalesiyle hece ölçüsünün altın dönemle-
rini tekrar yaşanmaya başladığı bu dönemde milli
bir dil ve edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu
dönemde roman ve öykülerde halkın inanç ve ya-
şayışlarına ayna tutulmuş, yerli ve millî anlayış her
alanda etkili olmaya başlamıştır. Maupassant tar-
Çalıkuşu
zı öyküleriyle ----, Yaban romanıyla
romanıyla -----
Gurbet Hikâyeleri adlı öyküleriyle
----, bu dönemin edebi anlayışına ışık tutmuştur.
-----
7. DENEME
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada
boş bırakılan yerlerden herhangi birine getiri-
lemez?
Gözünden Edebiyat
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ömer Seyfettin
C) Reşat Nuri Güntekin
DY Halide Edip Adıvar
E) Refik Halit Karay
ELERI
/
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
19. Türk edebiyatında uzun bir aradan sonra Yeni Lisan makalesiyle hece ölçüsünün altın dönemle- rini tekrar yaşanmaya başladığı bu dönemde milli bir dil ve edebiyat oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu dönemde roman ve öykülerde halkın inanç ve ya- şayışlarına ayna tutulmuş, yerli ve millî anlayış her alanda etkili olmaya başlamıştır. Maupassant tar- Çalıkuşu zı öyküleriyle ----, Yaban romanıyla romanıyla ----- Gurbet Hikâyeleri adlı öyküleriyle ----, bu dönemin edebi anlayışına ışık tutmuştur. ----- 7. DENEME Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getiri- lemez? Gözünden Edebiyat Yakup Kadri Karaosmanoğlu B) Ömer Seyfettin C) Reşat Nuri Güntekin DY Halide Edip Adıvar E) Refik Halit Karay ELERI /
rlerinde
alardan
6. 1. Neriman, Şinasi, Macit
11. İstanbullu Hoca
III. İhsan, Nuran, Suat
IV. Hayri İrdal, Halit Ayarcı
Aşağıdaki romanlardan hangisinin kahramanlan yuka-
nda verilmemiştir?
A) Sözde Kızlar
C) Küçük Ağa
B) Huzur
D) Fatih Harbiye
E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
rlerinde alardan 6. 1. Neriman, Şinasi, Macit 11. İstanbullu Hoca III. İhsan, Nuran, Suat IV. Hayri İrdal, Halit Ayarcı Aşağıdaki romanlardan hangisinin kahramanlan yuka- nda verilmemiştir? A) Sözde Kızlar C) Küçük Ağa B) Huzur D) Fatih Harbiye E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Handan
roman türündeki eseridir.
g. Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı'nın
türündeki eseridir.
h. Milli Edebiyat Döneminde öğretici metinler
bir dille yazılmıştır.
W
1. Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin' in
yayımladığı
makalesiyle başlamıştır.
***
.*.*..
dergisinde
2. Tanzimat Dönemi ile Milli Edebiyat Döneminin ortak
özelliğini yazınız.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Handan roman türündeki eseridir. g. Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı'nın türündeki eseridir. h. Milli Edebiyat Döneminde öğretici metinler bir dille yazılmıştır. W 1. Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin' in yayımladığı makalesiyle başlamıştır. *** .*.*.. dergisinde 2. Tanzimat Dönemi ile Milli Edebiyat Döneminin ortak özelliğini yazınız.
5. Yaban romanından alınan aşağıdaki bölümden yararlanarak romanın hangi tez üzerinde kurgulandığını kısaca açıklayınız.
Türkiye'nin aydın sınıfı, gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyle ise, bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu
İsmaillerden, bu Zeynep Kadınlardan bende bir şey bulunması gerekmez miydi? Oysa ben burada hayvanlara insanlardan daha
yakınım. Onları, tiksinmeden, şefkat-le sevmesini biliyorum ve bu sevgim onlara geçebiliyor. Boz eşek bana iyiden iyiye alışmış.
Zira, onun başını koltuğumun altına alıp saatlerce okşarken, o tatlı tatlı bana bakar ve bazen ben yürüyünce kendiliğinden
arkama takılır.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
5. Yaban romanından alınan aşağıdaki bölümden yararlanarak romanın hangi tez üzerinde kurgulandığını kısaca açıklayınız. Türkiye'nin aydın sınıfı, gerçekten bu toplumun kaynağı mıdır? Eğer öyle ise, bu Salih Ağalardan, Bekir Çavuşlardan, bu İsmaillerden, bu Zeynep Kadınlardan bende bir şey bulunması gerekmez miydi? Oysa ben burada hayvanlara insanlardan daha yakınım. Onları, tiksinmeden, şefkat-le sevmesini biliyorum ve bu sevgim onlara geçebiliyor. Boz eşek bana iyiden iyiye alışmış. Zira, onun başını koltuğumun altına alıp saatlerce okşarken, o tatlı tatlı bana bakar ve bazen ben yürüyünce kendiliğinden arkama takılır.
Aşağıdaki bilgilerin hangi romanlar ilgili olduğunu
belirleyerek romanları altına yazınız.
ETKİNLİK
a. Sinekli Bakkal
b. Vurun Kahpeye
c. Yaprak Dökümü
d. Kiralık Konak
e. Ateşten Gömlek
f. Yaban
g. Çalıkuşu
I-Romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle
hüsran yaşamış İstanbullu genç öğretmen kadın Feride'nin
tanıklığıyla Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki hali
yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı
gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar Feride'nin
gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir.
hangi roman:........
*************
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
Aşağıdaki bilgilerin hangi romanlar ilgili olduğunu belirleyerek romanları altına yazınız. ETKİNLİK a. Sinekli Bakkal b. Vurun Kahpeye c. Yaprak Dökümü d. Kiralık Konak e. Ateşten Gömlek f. Yaban g. Çalıkuşu I-Romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle hüsran yaşamış İstanbullu genç öğretmen kadın Feride'nin tanıklığıyla Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki hali yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar Feride'nin gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir. hangi roman:........ *************
3.
Köylü-aydın çatışmasının anlatıldığı roman I. Dünya
Savaşı yıllarından başlayarak Sakarya Meydan
Muharebesi'ne kadar olan zamanı kapsar. İç Anadolu
Bölgesi'nde Porsuk Çayı civarında bulunan bir köyde
yaşanır. Ahmet Celal bir İstanbul çocuğudur ama
Anadolu'nun bambaşka bir gerçeğini anlatır; alabildiğince
fakirlik ve bunun verdiği daha büyük bir ruhsuzluk.
hangi roman:
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
3. Köylü-aydın çatışmasının anlatıldığı roman I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar olan zamanı kapsar. İç Anadolu Bölgesi'nde Porsuk Çayı civarında bulunan bir köyde yaşanır. Ahmet Celal bir İstanbul çocuğudur ama Anadolu'nun bambaşka bir gerçeğini anlatır; alabildiğince fakirlik ve bunun verdiği daha büyük bir ruhsuzluk. hangi roman:
6.
Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye'nin
Anadolu'da bir kasabaya gidişi ve bölgede Milli Mücadele
düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda,
bölge halkının Milli Mücadele'ye bakışının
yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının
temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır.
hangi roman: ..........
7.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
6. Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye'nin Anadolu'da bir kasabaya gidişi ve bölgede Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda, bölge halkının Milli Mücadele'ye bakışının yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır. hangi roman: .......... 7.
JUSU
ine
E)
Ý
11.---- Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan
biridir. Roman, Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ame-
liyatı beklerken yazdığı anılarından oluşur. ----, eserinde
yurdun kurtarılması sırasında çekilen sıkıntıları, bu uğur-
da ölen insanların vatan sevgilerini ve aşklarını ele alır.
Romanın ilk bölümleri İstanbul'da geçer. Anadolu'ya
geçişten sonraki bölümlerde de Kurtuluş Savaşı etkili bir
dille anlatılır. Büyük Taarruz'a kadar geçen süreç, bir
aşk öyküsü çevresinde ele alınır. Eserin kahramanları
Peyami ve İhsan aynı kadını, Ayşe'yi, sevdikleri hâlde
duygularını gizlerler. Çünkü onlar için vatanın kurtarıl-
ması daha önemlidir. Bu sürecin içinde işgaller, ayak-
lanmalar ve Kuvayımilliye hareketi vardır.
ARALARIN
A) Yaban-Y. Kadri Karaosmanoğlu
By Ateşten Gömlek - H. Edip Adıvar
C) Son Sığınak - R. Nuri Güntekin
Vatan yahut Silistre - Namık Kemal
E) Yalnızız - Peyami Safa
lendirm
Toplumc
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
tası ve te
karıdaki
bilgiya
Yalnız
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
JUSU ine E) Ý 11.---- Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan biridir. Roman, Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ame- liyatı beklerken yazdığı anılarından oluşur. ----, eserinde yurdun kurtarılması sırasında çekilen sıkıntıları, bu uğur- da ölen insanların vatan sevgilerini ve aşklarını ele alır. Romanın ilk bölümleri İstanbul'da geçer. Anadolu'ya geçişten sonraki bölümlerde de Kurtuluş Savaşı etkili bir dille anlatılır. Büyük Taarruz'a kadar geçen süreç, bir aşk öyküsü çevresinde ele alınır. Eserin kahramanları Peyami ve İhsan aynı kadını, Ayşe'yi, sevdikleri hâlde duygularını gizlerler. Çünkü onlar için vatanın kurtarıl- ması daha önemlidir. Bu sürecin içinde işgaller, ayak- lanmalar ve Kuvayımilliye hareketi vardır. ARALARIN A) Yaban-Y. Kadri Karaosmanoğlu By Ateşten Gömlek - H. Edip Adıvar C) Son Sığınak - R. Nuri Güntekin Vatan yahut Silistre - Namık Kemal E) Yalnızız - Peyami Safa lendirm Toplumc Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? tası ve te karıdaki bilgiya Yalnız
4. (1) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda, Millî Ede-
biyat hareketi etkisiyle Anadolu'ya ve Anadolu insanına
yönelme görülür. (II) Anadolu'ya idealist bir tavırla git-
miş öğretmen ise romancıların sıkça seçtiği bir tiptir.
(1) Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece adlı romanında-
ki yobaz halkla mücadele eden Ali Şahin de böyledir.
(IV) Yazar, aynı tipi Çalıkuşu ve Acımak'ta da kullanır.
(V) Yakup Kadri de 1926'da yayımlanan Vurun Kahpe-
ye adlı romanında Öğretmen Aliye ile aynı tipi canlan-
dırır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
4. (1) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda, Millî Ede- biyat hareketi etkisiyle Anadolu'ya ve Anadolu insanına yönelme görülür. (II) Anadolu'ya idealist bir tavırla git- miş öğretmen ise romancıların sıkça seçtiği bir tiptir. (1) Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece adlı romanında- ki yobaz halkla mücadele eden Ali Şahin de böyledir. (IV) Yazar, aynı tipi Çalıkuşu ve Acımak'ta da kullanır. (V) Yakup Kadri de 1926'da yayımlanan Vurun Kahpe- ye adlı romanında Öğretmen Aliye ile aynı tipi canlan- dırır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
20. Denizde ölenler için Yasin suresi okumaya karar veren
Rabia'ya Osman; ölüler için değil, diriler için yaşama-
sını telkin eder. Bu telkin âdeta, Rabia'yı uhrevilikten
dünyeviliğe çekme kaygısının ifadesidir. Rabia, bu yö-
nüyle Doğu'yu yani ruhu temsil etmektedir. Peregrini
ise daha çok, hayatın maddi yönüne yani dünyevi ola-
na bağlıdır. Aralarındaki bu zıtlık, ev eşyası seçmede
bile kendini gösterir. Peregrini, bu yönüyle Batı'yı yani
maddeyi temsil eder. Øhâlde denebilir ki Batı Doğu'ya,
madde ruha kapılmış ve sonunda bir sentez meydana
getirmiştir ki bu da doğacak olan çocukları olacaklar-
dır. Rabia'ya etrafını sevmesini ve düşünmesini, Veh-
bi Dede ve Tevfik öğretmişlerdir. Dolayısıyla Rabia, ken-
dinden çok çevresini düşünmektedir.
minuvuel
Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
il
201
A) Refik Halit Karay
CH
Halide Edip Adıvar
B) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
20. Denizde ölenler için Yasin suresi okumaya karar veren Rabia'ya Osman; ölüler için değil, diriler için yaşama- sını telkin eder. Bu telkin âdeta, Rabia'yı uhrevilikten dünyeviliğe çekme kaygısının ifadesidir. Rabia, bu yö- nüyle Doğu'yu yani ruhu temsil etmektedir. Peregrini ise daha çok, hayatın maddi yönüne yani dünyevi ola- na bağlıdır. Aralarındaki bu zıtlık, ev eşyası seçmede bile kendini gösterir. Peregrini, bu yönüyle Batı'yı yani maddeyi temsil eder. Øhâlde denebilir ki Batı Doğu'ya, madde ruha kapılmış ve sonunda bir sentez meydana getirmiştir ki bu da doğacak olan çocukları olacaklar- dır. Rabia'ya etrafını sevmesini ve düşünmesini, Veh- bi Dede ve Tevfik öğretmişlerdir. Dolayısıyla Rabia, ken- dinden çok çevresini düşünmektedir. minuvuel Bu parçada söz edilen romanın yazarı aşağıdaki- lerden hangisidir? il 201 A) Refik Halit Karay CH Halide Edip Adıvar B) Halit Ziya Uşaklıgil D) Ahmet Mithat Efendi E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
S
20. Bir eleştirmenin, Ziya Gökalp'in edebiyatımızdaki
yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
6
A) Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi
dergilerde yazdığı yazılarla Milli Edebiyat'ın düşünce
yönüyle temellerini atmıştır.
B) Türkçülüğün Esasları adlı yapıtında Türkçülük
düşüncesini bir sosyolog gözüyle ele almış ve
sistemli bir biçimde açıklamıştır.
CŞiir için değil, şuur için" yazdığını belirten şair,
Türkçe Şiirler ve Tan Sesleri'nde topladığı şiirlerini,
görüşlerini yaymak için araç olarak kullanmıştır.
D) Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak adlı yapıtında
topladığı makalelerinde Türklerin çağlar içinde
geçirdiği kültürel değişimlere ışık tutmuştur.
E) Dil konusundaki görüşlerini Lisan şiirinde açıklayan
şaire göre dilde İstanbul Türkçesi esas kabul
edilmelidir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
S 20. Bir eleştirmenin, Ziya Gökalp'in edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 6 A) Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde yazdığı yazılarla Milli Edebiyat'ın düşünce yönüyle temellerini atmıştır. B) Türkçülüğün Esasları adlı yapıtında Türkçülük düşüncesini bir sosyolog gözüyle ele almış ve sistemli bir biçimde açıklamıştır. CŞiir için değil, şuur için" yazdığını belirten şair, Türkçe Şiirler ve Tan Sesleri'nde topladığı şiirlerini, görüşlerini yaymak için araç olarak kullanmıştır. D) Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak adlı yapıtında topladığı makalelerinde Türklerin çağlar içinde geçirdiği kültürel değişimlere ışık tutmuştur. E) Dil konusundaki görüşlerini Lisan şiirinde açıklayan şaire göre dilde İstanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir. Diğer sayfaya geçiniz.
9)Aşağıdaki parçalarda tanıtımı yapılan eserlerin adınız
yazınız.
Yakup Kadri, Sakarya Savaşı'ndan sonra, düşmanın yakıp
yıktığı bölgelerde "Tedkîk-i Mezâlim Heyeti" ile birlikte
yaptığı bir inceleme gezisinde gördüklerini birtakım hikâyeler
ve makalelerle anlatmıştı. Bunlar arasında, Düşmanın Yaktığı
Köyler Ahalisine adlı yazıda köylü ile aydın arasındaki
uzaklığa değinen ve aydının, köylüyü yüzüstü bırakmasından
yakınan sanatçı, on yıl sonra aynı temayı bu romanda
işlemiştir
Bir bölümü anı defterinden okunan ---- (1943) adlı romanda
bir aydının, çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu
uyuşmazlığın nedenleri anlatılır. Romanın başında bir küçük
memur ailesinin yaşamı gerçekçi çizgilerle işlenir. Anı
defterinin okunmasıyla başlayan romanda, Sabahattin Ali'nin
Almanya'da geçen yıllarının gözlemleri verilmekle birlikte
kişinin bütün yaşamını etkileyen bir aşka yer verilmiştir
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Dönemi’nde Romanın Temsilcileri
9)Aşağıdaki parçalarda tanıtımı yapılan eserlerin adınız yazınız. Yakup Kadri, Sakarya Savaşı'ndan sonra, düşmanın yakıp yıktığı bölgelerde "Tedkîk-i Mezâlim Heyeti" ile birlikte yaptığı bir inceleme gezisinde gördüklerini birtakım hikâyeler ve makalelerle anlatmıştı. Bunlar arasında, Düşmanın Yaktığı Köyler Ahalisine adlı yazıda köylü ile aydın arasındaki uzaklığa değinen ve aydının, köylüyü yüzüstü bırakmasından yakınan sanatçı, on yıl sonra aynı temayı bu romanda işlemiştir Bir bölümü anı defterinden okunan ---- (1943) adlı romanda bir aydının, çevresi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nedenleri anlatılır. Romanın başında bir küçük memur ailesinin yaşamı gerçekçi çizgilerle işlenir. Anı defterinin okunmasıyla başlayan romanda, Sabahattin Ali'nin Almanya'da geçen yıllarının gözlemleri verilmekle birlikte kişinin bütün yaşamını etkileyen bir aşka yer verilmiştir