Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

16. (1) Alan Mathison Turing, geliştirdiği ünlü Turing makinesi ve diğer kuramlarıyla modern bilgisayar bilimlerinin temelini at

16. (1) Alan Mathison Turing, geliştirdiği ünlü Turing makinesi ve diğer
kuramlarıyla modern bilgisayar bilimlerinin temelini attı. (II) İkinci Dünya
Savaşı sırasında Alman ordusunun şifreleme sistemi Enigma'nın
nasıl çalıştığını çözümleyerek savaşın daha

16. (1) Alan Mathison Turing, geliştirdiği ünlü Turing makinesi ve diğer kuramlarıyla modern bilgisayar bilimlerinin temelini attı. (II) İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun şifreleme sistemi Enigma'nın nasıl çalıştığını çözümleyerek savaşın daha kısa zamanda bitmesini, böylece belki de milyonlarca insanın hayatının kurtulmasını sağladı. (III) 1952 yılından 1954 yılına kadar biyolojideki matematiksel prob- lemler üzerine de yoğunlaşan Alan Turing 1952 yılında, hâlen gelişim biyolojisi alanındaki en önemli matematiksel modellerden biri olan ve aynı zamanda Turing mekanizması olarak da bilinen reaksiyon- difüzyon modelini geliştirdi. (IV) Hayata 1954 yılında, hayli genç bir yaşta (42) veda eden Turing'in çalışmalarının ve bilim dünyasına yaptığı katkıların önemi ölümünden ancak yıllar sonra anlaşılabildi. (V) Turing testi günümüzde her ne kadar bilgisayarların "düşünce gücünün" ölçülmesi açısından önemli kriterlerden biri olarak kabul edilse de bazı bilim çevrelerince geçerliliği tartışmalı bir test olarak görülür. Bu parçada numaralanmış cümlelerde Alan Turing ile ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. cümlede bilgisayar bilimlerinde öncü rolü belirtilmiştir. B) II. cümlede İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatı üzerinde etkili oldu- ğu ifade edilmiştir. CII. cümlede geliştirdiği modelin günümüzde de önemini koru- duğundan söz edilmiştir. IV. cümlede yaşadığı dönemde bilim çevrelerinde el üstünde tutulduğuna vurgu yapılmıştır. E) V. cümlede geliştirdiği testin geçerliliğinin bazı bilim insanların- ca sorgulandığına dikkat çekilmiştir. AYT/01GNL-6 (A Serisi) Bu p A) C t (B) C) D) E) 18. C C LO 5