Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin oku- nuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kay- naklanan yazım yanlışı vardır? A) A

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin oku-
nuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kay-
naklanan yazım yanlışı vardır?
A) AİHM 'in, Suriye'de işlenen insanlık suçlarının
görüşüldüğü toplantısı Fransa'nın Strazburg
şehrinde yapıldı.
B) Bir aylık sıkı b

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin oku- nuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kay- naklanan yazım yanlışı vardır? A) AİHM 'in, Suriye'de işlenen insanlık suçlarının görüşüldüğü toplantısı Fransa'nın Strazburg şehrinde yapıldı. B) Bir aylık sıkı bir çalışmanın ödülü olarak 5000' er lira kazandık. C) Yazarı son romanı bundan tam yetmiş dört yıl önce 1945'de çıktı. D) BAĞ-KUR'un esnafların emeklilik koşullarını düzeltmek için yaptığı bir çalışma var. E) O krizde 2'nci kattaki dairemizi de satmak duru- munda kaldık.