%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Histogram Soruları

TEST
1
5. 3'ün katı olan ardışık sayılardan oluşan
A = {21, 24, 27, ..., 69}
A kümesinin elemanlarını oluşturan sayıların rakamları çarpım-
ları bulunuyor.
Örnek: 69 sayısının rakamları çarpımı
6.9 = 54'tür.
Elde edilen yeni sayılardan bir veri grubu oluşturuluyor.
Buna göre, bu veri grubunun modu aşağıdakilerden han-
gisi olamaz?
A) 0 B) 8
C) 14
D) 18
E) 20
Lise Matematik
Histogram
TEST 1 5. 3'ün katı olan ardışık sayılardan oluşan A = {21, 24, 27, ..., 69} A kümesinin elemanlarını oluşturan sayıların rakamları çarpım- ları bulunuyor. Örnek: 69 sayısının rakamları çarpımı 6.9 = 54'tür. Elde edilen yeni sayılardan bir veri grubu oluşturuluyor. Buna göre, bu veri grubunun modu aşağıdakilerden han- gisi olamaz? A) 0 B) 8 C) 14 D) 18 E) 20
7.
4
5
4
3
2
Öğretmen Sayısı
0m
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
Yaş
Bir okuldaki öğretmenlerin yaşlarına göre dağılı-
mı yukarıdaki histogramda verilmiştir.
Buna göre,
a. Bu okulda kaç öğretmen vardır?
b. Bu histogramın grup genişliği kaçtır?
c. Bu okulda yaşı 45 - 49 aralığında olan kaç
öğretmen vardır?
d. Bu okulda yaşı 33-36 aralığında olan öğret-
men sayısı en çok kaçtır?
Lise Matematik
Histogram
7. 4 5 4 3 2 Öğretmen Sayısı 0m 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 Yaş Bir okuldaki öğretmenlerin yaşlarına göre dağılı- mı yukarıdaki histogramda verilmiştir. Buna göre, a. Bu okulda kaç öğretmen vardır? b. Bu histogramın grup genişliği kaçtır? c. Bu okulda yaşı 45 - 49 aralığında olan kaç öğretmen vardır? d. Bu okulda yaşı 33-36 aralığında olan öğret- men sayısı en çok kaçtır?
a
ormun
tonun
üktür.
13. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudaki çözünme
durumları verilmiştir.
Katılar
Y
Z
Benzen
Çözünür
Çözünmez
Çözünmez
A)
B)
C)
Buna göre X - Y - Z karışımından Z katısını elde
etmek için kullanılması gereken çözücü ve sırasıyla
uygulanması gereken yöntemler aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
Çözücü
Su
Benzen
Benzen
Benzen
Su
Çözünmez
Çözünmez
Çözünür
E) Su
Yöntemler
Süzme - Özütleme
Süzme - Damitma
Kristallendirme - Süzme
Süzme - Kristallendirme
Süzme - Kristallendirme
142 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol Mg(OH)2 içere
gerceklestiriliyor.
Lise Matematik
Histogram
a ormun tonun üktür. 13. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudaki çözünme durumları verilmiştir. Katılar Y Z Benzen Çözünür Çözünmez Çözünmez A) B) C) Buna göre X - Y - Z karışımından Z katısını elde etmek için kullanılması gereken çözücü ve sırasıyla uygulanması gereken yöntemler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çözücü Su Benzen Benzen Benzen Su Çözünmez Çözünmez Çözünür E) Su Yöntemler Süzme - Özütleme Süzme - Damitma Kristallendirme - Süzme Süzme - Kristallendirme Süzme - Kristallendirme 142 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol Mg(OH)2 içere gerceklestiriliyor.
30. Özel bir okulda 8 lik (1 den 8 e kadar) not sistemi uy-
gulanmaktadır. Bu okulda öğrenci olan Nisan'ın felsefe
dersinden aldığı notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Not
6
4
Sınav
1. yazılı
2. yazılı
3. yazılı conte
1. Performans
2. Performans
3. Performans
1. Proje
2. Proje
5
3
7
5-
X
B
y
Nisan'ın notları ile ilgili,
• En fazla 3 notu aynıdır.
• Notlarının oluşturduğu veri grubunun modu 1 tanedir
ve medyanı bir notuna eşittir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, Nisan'ın proje ödevlerinden aldığı notlar
x ile y olmak üzere kaç farklı (x, y) ikilisi vardır?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20
Lise Matematik
Histogram
30. Özel bir okulda 8 lik (1 den 8 e kadar) not sistemi uy- gulanmaktadır. Bu okulda öğrenci olan Nisan'ın felsefe dersinden aldığı notlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Not 6 4 Sınav 1. yazılı 2. yazılı 3. yazılı conte 1. Performans 2. Performans 3. Performans 1. Proje 2. Proje 5 3 7 5- X B y Nisan'ın notları ile ilgili, • En fazla 3 notu aynıdır. • Notlarının oluşturduğu veri grubunun modu 1 tanedir ve medyanı bir notuna eşittir. bilgileri veriliyor. Buna göre, Nisan'ın proje ödevlerinden aldığı notlar x ile y olmak üzere kaç farklı (x, y) ikilisi vardır? A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin oku-
nuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kay-
naklanan yazım yanlışı vardır?
A) AİHM 'in, Suriye'de işlenen insanlık suçlarının
görüşüldüğü toplantısı Fransa'nın Strazburg
şehrinde yapıldı.
B) Bir aylık sıkı bir çalışmanın ödülü olarak 5000'
er lira kazandık.
C) Yazarı son romanı bundan tam yetmiş dört yıl
önce 1945'de çıktı.
D) BAĞ-KUR'un esnafların emeklilik koşullarını
düzeltmek için yaptığı bir çalışma var.
E) O krizde 2'nci kattaki dairemizi de satmak duru-
munda kaldık.
Lise Matematik
Histogram
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin oku- nuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kay- naklanan yazım yanlışı vardır? A) AİHM 'in, Suriye'de işlenen insanlık suçlarının görüşüldüğü toplantısı Fransa'nın Strazburg şehrinde yapıldı. B) Bir aylık sıkı bir çalışmanın ödülü olarak 5000' er lira kazandık. C) Yazarı son romanı bundan tam yetmiş dört yıl önce 1945'de çıktı. D) BAĞ-KUR'un esnafların emeklilik koşullarını düzeltmek için yaptığı bir çalışma var. E) O krizde 2'nci kattaki dairemizi de satmak duru- munda kaldık.
8 tane sayının aritmetik ortalaması 17 dir.
Bu sayılara aritmetik ortalaması 26 olan 4 sayı ek-
leniyor.
Buna göre, son durumda yeni aritmetik ortala-
ma kaç olur?
A) 12 B) 14
756
C) 16
S
D) 18
954 195
E) 20
www.tammatyayincilik.com
Lise Matematik
Histogram
8 tane sayının aritmetik ortalaması 17 dir. Bu sayılara aritmetik ortalaması 26 olan 4 sayı ek- leniyor. Buna göre, son durumda yeni aritmetik ortala- ma kaç olur? A) 12 B) 14 756 C) 16 S D) 18 954 195 E) 20 www.tammatyayincilik.com
- Bir terzi elinde kalan mavi ve kırmızı renkli kumaşları her biri eşit büyüklükte olacak şekilde kesip bu parçaları
belli bir kurala göre birleştirerek bir masa örtüsü yapacaktır.
Aşağıda terzinin parçaları birleştirmek için kullandığı şekil örüntüsünün ilk 3 adımı gösterilmiştir.
1. Adım
A)
B)
C)
D)
Mavi
12
12
12
13
Kırmızı
36
PAUPI
39
15
36
Ana Arif
Br
Buna göre terzinin 12. adımda kullandığı mavi ve kırmızı parçalarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
2. Adım
Phili
3. Adım
Lise Matematik
Histogram
- Bir terzi elinde kalan mavi ve kırmızı renkli kumaşları her biri eşit büyüklükte olacak şekilde kesip bu parçaları belli bir kurala göre birleştirerek bir masa örtüsü yapacaktır. Aşağıda terzinin parçaları birleştirmek için kullandığı şekil örüntüsünün ilk 3 adımı gösterilmiştir. 1. Adım A) B) C) D) Mavi 12 12 12 13 Kırmızı 36 PAUPI 39 15 36 Ana Arif Br Buna göre terzinin 12. adımda kullandığı mavi ve kırmızı parçalarının sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2. Adım Phili 3. Adım
adaşın her
nden birini
e ilgili,
MATEMATİK
tadır."
tadır."
dır."
aktadır."
olduğu
atoş'un
hangisi
oş
TO
Tw
QÖZDEBİR YAYINLARI
13. Bir veri grubuna ait histogramda veri grubunun
açıklığının, belirlenen grup sayısına bölümü ile
elde edilen sonuçtan büyük, en küçük doğal sa-
yıya veri grubunun genişliği denir.
< Grup genişliği
6
7
5
4
2
0
Açıklık
Grup sayısı
Aşağıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin
matematik sınavından aldıkları notların dağılımı
gösterilmiştir.
Grafik:
Bir Sınıftaki Öğrencilerin Matematik
Sınavından Aldıkları Notlar
Öğrenci sayısı
HL
?-?
41-? ?-?
?-?
Sınav
?-? ?-100 notları
Bu sınıftaki öğrencilerin matematik sınavın-
dan aldığı en düşük not 41, en yüksek not
100 olduğuna göre,
I. Grup genişliği 9'dur.
II. 71 ve üzeri not alan öğrenciler tüm sınıfın
% 40'ıdır.
III. 60 ve altında not alan öğrenci sayısı 12'dir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Lise Matematik
Histogram
adaşın her nden birini e ilgili, MATEMATİK tadır." tadır." dır." aktadır." olduğu atoş'un hangisi oş TO Tw QÖZDEBİR YAYINLARI 13. Bir veri grubuna ait histogramda veri grubunun açıklığının, belirlenen grup sayısına bölümü ile elde edilen sonuçtan büyük, en küçük doğal sa- yıya veri grubunun genişliği denir. < Grup genişliği 6 7 5 4 2 0 Açıklık Grup sayısı Aşağıdaki histogramda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların dağılımı gösterilmiştir. Grafik: Bir Sınıftaki Öğrencilerin Matematik Sınavından Aldıkları Notlar Öğrenci sayısı HL ?-? 41-? ?-? ?-? Sınav ?-? ?-100 notları Bu sınıftaki öğrencilerin matematik sınavın- dan aldığı en düşük not 41, en yüksek not 100 olduğuna göre, I. Grup genişliği 9'dur. II. 71 ve üzeri not alan öğrenciler tüm sınıfın % 40'ıdır. III. 60 ve altında not alan öğrenci sayısı 12'dir. yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
9.
E
Edirne ile Kars arasında yerel saat farkı bulunması
II. Antalya'da gölge boyunun tüm yıl boyunca Sinop'tan kı-
sa olması
III. Erzurum'daki ortalama sıcaklıkların Ankara'dan düşük
olması
IV. Adana-Samsun arasında kara yolunun çok kıvrımlı ol-
ması
Yukarıdaki durumlardan hangileri, Türkiye'nin göreceli
konumu sonucu oluşabilecek durumlar arasında göste-
rilebilir?
A) I ve II
C
DI ve IV
SOSYAL BİLİMLER
B) I ve Ill
E) III ve IV
C) II ve III
11
27
Lise Matematik
Histogram
9. E Edirne ile Kars arasında yerel saat farkı bulunması II. Antalya'da gölge boyunun tüm yıl boyunca Sinop'tan kı- sa olması III. Erzurum'daki ortalama sıcaklıkların Ankara'dan düşük olması IV. Adana-Samsun arasında kara yolunun çok kıvrımlı ol- ması Yukarıdaki durumlardan hangileri, Türkiye'nin göreceli konumu sonucu oluşabilecek durumlar arasında göste- rilebilir? A) I ve II C DI ve IV SOSYAL BİLİMLER B) I ve Ill E) III ve IV C) II ve III 11 27
10. Aşağıdaki haritada Gölcük ile Ardanuç kentlerinin
mutlak konumları belirtilmiştir.
41°Kuzey
Gölcük
30°D
Ardánuç
41°D
Buna göre Gölcük ile Ardanuç kentlerinin Ekva-
tor'a olan kuş uçumu uzaklıkları aşağıdakilerden
hangisinde en yakın değerde belirtilmiştir?
A) 3333 km
D)5441 km
B) 4444 km.co C) 4551 km
E) 3443 km
Cevaplarını Raunt'a gir
"Eksiklerim" bölümünü
Lise Matematik
Histogram
10. Aşağıdaki haritada Gölcük ile Ardanuç kentlerinin mutlak konumları belirtilmiştir. 41°Kuzey Gölcük 30°D Ardánuç 41°D Buna göre Gölcük ile Ardanuç kentlerinin Ekva- tor'a olan kuş uçumu uzaklıkları aşağıdakilerden hangisinde en yakın değerde belirtilmiştir? A) 3333 km D)5441 km B) 4444 km.co C) 4551 km E) 3443 km Cevaplarını Raunt'a gir "Eksiklerim" bölümünü
gün o ye
oktur
uş bir a
n
lirdi
sin
BAGLAÇLAR
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ile" sözcüğü
diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla kımıldıyordu.
B) Her zamanki gibi bu işi de kolaylıkla başardı.
C) Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı.
D) Bir iş yerinde sevgiyle saygı yoksa huzur da ol-
maz.
E) Ayağına kadar gelen topa tüm gücüyle vurdu.
4.
MURAT YAYINLARI
Aşağıdaki altı çizili söz
olarak kullanılamaz?
A) Beni yalnız sen anla
B) Benim, hiçbir zaman
C) Huzuru ancak kend
D) Bu iş akşama bitec
E) Ne kadar düşünür
Lise Matematik
Histogram
gün o ye oktur uş bir a n lirdi sin BAGLAÇLAR Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ile" sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgârıyla kımıldıyordu. B) Her zamanki gibi bu işi de kolaylıkla başardı. C) Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı. D) Bir iş yerinde sevgiyle saygı yoksa huzur da ol- maz. E) Ayağına kadar gelen topa tüm gücüyle vurdu. 4. MURAT YAYINLARI Aşağıdaki altı çizili söz olarak kullanılamaz? A) Beni yalnız sen anla B) Benim, hiçbir zaman C) Huzuru ancak kend D) Bu iş akşama bitec E) Ne kadar düşünür
4. Birbirine ip ile bağlanan 1 kg ve 4 kg kütleli cisimlerden
oluşan şekildeki sistem serbest bırakılıyor.
3
T
1 kg
4 kg
Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç N dur?
(g = 10 m/s² sürtünmeler
önemsenmemektedir.)
A) 2
B) 8
C) 12 D) 16
E) 20
2. VIDEO
Lise Matematik
Histogram
4. Birbirine ip ile bağlanan 1 kg ve 4 kg kütleli cisimlerden oluşan şekildeki sistem serbest bırakılıyor. 3 T 1 kg 4 kg Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti T kaç N dur? (g = 10 m/s² sürtünmeler önemsenmemektedir.) A) 2 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 2. VIDEO
22231386
A)--
sin2a
A).
13
D)-2sin2a
3
O
31. Dik koordinat düzleminde O noktası orijin olmak üze-
re bir köşesi orijinde, C köşesi x ekseni üzerinde ve A
köşesinin koordinatları (8,4) olan bir AOC üçgeni çizi-
liyor.
B)
sin20
AOC üçgeninin; diklik merkezi A köşesi olduğuna
göre, ağırlık merkezinin koordinatları farkı aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
14
3
Sina. - cosa
2
E)-4sin20
-2.sina
C)
16
3
D) 1/
E
19
3
33. Ega ker
27
Lise Matematik
Histogram
22231386 A)-- sin2a A). 13 D)-2sin2a 3 O 31. Dik koordinat düzleminde O noktası orijin olmak üze- re bir köşesi orijinde, C köşesi x ekseni üzerinde ve A köşesinin koordinatları (8,4) olan bir AOC üçgeni çizi- liyor. B) sin20 AOC üçgeninin; diklik merkezi A köşesi olduğuna göre, ağırlık merkezinin koordinatları farkı aşağı- dakilerden hangisi olabilir? 14 3 Sina. - cosa 2 E)-4sin20 -2.sina C) 16 3 D) 1/ E 19 3 33. Ega ker 27
4. Aşağıda kenar uzunluğu 52 dm olan eş karelerden oluşan bir duvar verilmiştir. Grafiti sanatçısı duvars
görseldeki resmi yapacaktır.
52 dm
8
Grafiti sanatçısının pembe renge boyadığı bölgenin bir m²'sine TL, siyah renge boyadığı bölgenin bir
18
m²'si için 13 TL ücret almaktadır.
Buna göre grafiti sanatçısı bu iş için kaç TL ücret kazanır?
(π = 3,1 dm² = 10-² m²)
A) 800
B) 1000
5² dm
C) 1200
D) 1440
Lise Matematik
Histogram
4. Aşağıda kenar uzunluğu 52 dm olan eş karelerden oluşan bir duvar verilmiştir. Grafiti sanatçısı duvars görseldeki resmi yapacaktır. 52 dm 8 Grafiti sanatçısının pembe renge boyadığı bölgenin bir m²'sine TL, siyah renge boyadığı bölgenin bir 18 m²'si için 13 TL ücret almaktadır. Buna göre grafiti sanatçısı bu iş için kaç TL ücret kazanır? (π = 3,1 dm² = 10-² m²) A) 800 B) 1000 5² dm C) 1200 D) 1440
3.
Aşağıdaki histogram grafiğinde bir iş yerinde çalışanların
yaşları ile bu aralıktaki çalışan sayıları verilmiştir.
Çalışan Sayısı
W
25-?
X
X
A)
37-42
B)
35-39
C) 35-40
D) 37-43
E) 37-41
y
Bu iş yerinde çalışanlardan en yaşlısı 60, en genci 25
yaşında olduğuna göre, x ve y yerine gelecek sayıların
aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?
?-60
y
49-54
45-49
45 - 50
49-55
49-53
Yaş
Lise Matematik
Histogram
3. Aşağıdaki histogram grafiğinde bir iş yerinde çalışanların yaşları ile bu aralıktaki çalışan sayıları verilmiştir. Çalışan Sayısı W 25-? X X A) 37-42 B) 35-39 C) 35-40 D) 37-43 E) 37-41 y Bu iş yerinde çalışanlardan en yaşlısı 60, en genci 25 yaşında olduğuna göre, x ve y yerine gelecek sayıların aralıkları aşağıdakilerden hangisidir? ?-60 y 49-54 45-49 45 - 50 49-55 49-53 Yaş
11. Bir kişi ev ile bakkal arasını sabit uzunlukta
adımlarla 300 adımda bitiriyor. Aynı yolu, adım
boyunu 10 cm artırırsa 250 adımda bitiriyor.
Ev ile bakkal arası kaç m'dir? (1m = 100cm)
A) 120
B) 130
C) 140
D) 150
Lise Matematik
Histogram
11. Bir kişi ev ile bakkal arasını sabit uzunlukta adımlarla 300 adımda bitiriyor. Aynı yolu, adım boyunu 10 cm artırırsa 250 adımda bitiriyor. Ev ile bakkal arası kaç m'dir? (1m = 100cm) A) 120 B) 130 C) 140 D) 150