Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R} kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? B) A) -2 A) √1-X 2 R2B/ODS 3 E) 4 X -20

16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R}
kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
-2
A)
√1-X
2
R2B/ODS 3
E)
4 X
-20
D)
B)
17.cos(arctan())
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
√1+x²
-20
1
√1+x²
4
2x
E)
2
MATEMATİK
C) X
√1+x
18.1.
11.
f(x)

16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R} kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? B) A) -2 A) √1-X 2 R2B/ODS 3 E) 4 X -20 D) B) 17.cos(arctan()) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? √1+x² -20 1 √1+x² 4 2x E) 2 MATEMATİK C) X √1+x 18.1. 11. f(x) = x² +5 f(x) = |x| + x² f(x) = sinx + cOSX III. IV. f(x) = x³ + x² V. f(x) = sin(3x) VI. f(x) = xử +x+2 Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi tek fonksiyondur? A) 1 19. Cos x + a COS X A) 9 20. 11 B a'nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri var- dir? a B) 2 A) -5 olduğuna göre, B) 8 C) 3 D) 4 H cosa cosß Yukarıdaki verilere göre dakilerden hangisidir? D) C) 7 D) 4 E) 1 B) sina cosß E) 5 cosß Cosa ABC üçgen AB HC AC BH [AH]L[BC] m(ABC) = a m(ACB) = Bº E) B cos sina SINIF oranı aşağı- tanß cota P E Matematik Testi Bit Fen Bilimleri Testine Geçin Diğer sayfaya geçin