%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Trigonometrik Denklemler Soruları

18
C
u²=4₂
X=1
A)
23
m(EKB): = a olduğuna göre, tana değeri kaçtır?
a)
J
20
29 0<x< 360° olmak üzere,
1-25+5²
1 + sinx 1 − sinx
1 – sinx
1 + sinx
B)
D) {T}
X+X+X+25+²
1²-5²
45
c²av utd
21
10
CO
#ev #13
6
xin
= 4 tanx
eşitliği veriliyor.
Buna göre, denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) {0, 1}
3/0
E
BIN
17
15
B) {₁7}
45
6
D) -
imalin C
1-t=l
46
9
E) {0}
46
15
TOPI
yayır
CSXz0f24ti
X=360 +26
C) {0, π}
X=-360 +261
-0 + 26
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
18 C u²=4₂ X=1 A) 23 m(EKB): = a olduğuna göre, tana değeri kaçtır? a) J 20 29 0<x< 360° olmak üzere, 1-25+5² 1 + sinx 1 − sinx 1 – sinx 1 + sinx B) D) {T} X+X+X+25+² 1²-5² 45 c²av utd 21 10 CO #ev #13 6 xin = 4 tanx eşitliği veriliyor. Buna göre, denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {0, 1} 3/0 E BIN 17 15 B) {₁7} 45 6 D) - imalin C 1-t=l 46 9 E) {0} 46 15 TOPI yayır CSXz0f24ti X=360 +26 C) {0, π} X=-360 +261 -0 + 26
lir?
secx
H
Com
10. ¹<x< olmak üzere
2
11.
1 − sinx .V1 + sinx
cotx
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) sinx
D) -sinx
Sn
¹<x<л olmak üzere
2
B) cosx
Isinx
siny
E) 1
C)—cosx
1-sin
Cosy
shx I-sne
cosy
Gy
sh
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
lir? secx H Com 10. ¹<x< olmak üzere 2 11. 1 − sinx .V1 + sinx cotx ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) sinx D) -sinx Sn ¹<x<л olmak üzere 2 B) cosx Isinx siny E) 1 C)—cosx 1-sin Cosy shx I-sne cosy Gy sh
rden hangi-
) 1 - 2cosx
karekök & dakika
31. 0≤x≤ olmak üzere,
cosx colx = 1 - sinx
3
denkleminin kaç farklı kökü vardır?
B) 2
C) 3
A) 1
cosx.comx
9071
3
1-501²x
Cos2x
Jsonk
Sanx
cas 2x
sonx
= 1-8on/x
D) 4
1-801x
1+8²^x = 35²^x
281nx=1
Sonx = 1
31/12
18
(1-x^x) (165)
A
E) 5
Matematik
x=30 X=150
nx=()
9
32. a ve b gerçel sayılar olmak üzere; dik koordinat düzlemin-
de, birbirine dik olan
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
rden hangi- ) 1 - 2cosx karekök & dakika 31. 0≤x≤ olmak üzere, cosx colx = 1 - sinx 3 denkleminin kaç farklı kökü vardır? B) 2 C) 3 A) 1 cosx.comx 9071 3 1-501²x Cos2x Jsonk Sanx cas 2x sonx = 1-8on/x D) 4 1-801x 1+8²^x = 35²^x 281nx=1 Sonx = 1 31/12 18 (1-x^x) (165) A E) 5 Matematik x=30 X=150 nx=() 9 32. a ve b gerçel sayılar olmak üzere; dik koordinat düzlemin- de, birbirine dik olan
16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R}
kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
-2
A)
√1-X
2
R2B/ODS 3
E)
4 X
-20
D)
B)
17.cos(arctan())
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
√1+x²
-20
1
√1+x²
4
2x
E)
2
MATEMATİK
C) X
√1+x
18.1.
11.
f(x) = x² +5
f(x) = |x| + x²
f(x) = sinx + cOSX
III.
IV. f(x) = x³ + x²
V.
f(x) = sin(3x)
VI. f(x) = xử +x+2
Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi
tek fonksiyondur?
A) 1
19.
Cos x + a
COS X
A) 9
20.
11
B
a'nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri var-
dir?
a
B) 2
A)
-5 olduğuna göre,
B) 8
C) 3 D) 4
H
cosa
cosß
Yukarıdaki verilere göre
dakilerden hangisidir?
D)
C) 7 D) 4 E) 1
B)
sina
cosß
E) 5
cosß
Cosa
ABC üçgen
AB HC
AC BH
[AH]L[BC]
m(ABC) = a
m(ACB) = Bº
E)
B
cos
sina
SINIF
oranı aşağı-
tanß
cota
P
E
Matematik Testi Bit
Fen Bilimleri Testine Geçin
Diğer sayfaya geçin
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R} kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? B) A) -2 A) √1-X 2 R2B/ODS 3 E) 4 X -20 D) B) 17.cos(arctan()) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? √1+x² -20 1 √1+x² 4 2x E) 2 MATEMATİK C) X √1+x 18.1. 11. f(x) = x² +5 f(x) = |x| + x² f(x) = sinx + cOSX III. IV. f(x) = x³ + x² V. f(x) = sin(3x) VI. f(x) = xử +x+2 Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi tek fonksiyondur? A) 1 19. Cos x + a COS X A) 9 20. 11 B a'nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri var- dir? a B) 2 A) -5 olduğuna göre, B) 8 C) 3 D) 4 H cosa cosß Yukarıdaki verilere göre dakilerden hangisidir? D) C) 7 D) 4 E) 1 B) sina cosß E) 5 cosß Cosa ABC üçgen AB HC AC BH [AH]L[BC] m(ABC) = a m(ACB) = Bº E) B cos sina SINIF oranı aşağı- tanß cota P E Matematik Testi Bit Fen Bilimleri Testine Geçin Diğer sayfaya geçin
Imi
6
DIN YAYINLARI
A
19.
18.0≤ a ≤ 2л olmak üzere,
1-251n² tsin
sina + cos2a
2
COS a
eşitliği veriliyor.
Buna göre, eşitliği sağlayan kaç farklı a değeri vardır?
A) 1
B) 2
D) 4
E) 5
=
2-45ın²+25ın = 1-sint
1
2
1-3sin²+2sin = 0
351n²-25in - 1
35'n
Sin
2
Ay
77
A
AYT Deneme Sınavı - 5
3
3n=1
= 6
f(x) = log₂ (x-m)
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
Imi 6 DIN YAYINLARI A 19. 18.0≤ a ≤ 2л olmak üzere, 1-251n² tsin sina + cos2a 2 COS a eşitliği veriliyor. Buna göre, eşitliği sağlayan kaç farklı a değeri vardır? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5 = 2-45ın²+25ın = 1-sint 1 2 1-3sin²+2sin = 0 351n²-25in - 1 35'n Sin 2 Ay 77 A AYT Deneme Sınavı - 5 3 3n=1 = 6 f(x) = log₂ (x-m)
2sinx.cosx
59
↑
a. sinx - COS X
b.
sinx.cosx =−
4. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.
2
- tôi
olduğuna göre,
sinx.cosx
ifadesinin değeri kaçtır?
18
sinx.cosx =
gerisini getiremedim
4
olur.
2 Sinx tox=
SixacoSuz?
114
1
Sin ³x - 2 sinxcosx + cos²x = 2/5
Is
12sinx+cosx =
-2 Sinx+cost
-25
olduğuna göre,
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
2sinx.cosx 59 ↑ a. sinx - COS X b. sinx.cosx =− 4. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz. 2 - tôi olduğuna göre, sinx.cosx ifadesinin değeri kaçtır? 18 sinx.cosx = gerisini getiremedim 4 olur. 2 Sinx tox= SixacoSuz? 114 1 Sin ³x - 2 sinxcosx + cos²x = 2/5 Is 12sinx+cosx = -2 Sinx+cost -25 olduğuna göre,
11.
denkleminin (0, 2π) aralığında kaç tane
kökü vardır?
A) 1
B) 2
A)
cosecx + cotx = 0
(3)
C) 3
denkleminin (0, 2π) aralığındaki çözüm kü-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?
D)
B)
(37)
2
D) 4
T
2
E) 5
E) Ø
C) {T}
15.
final yayınları
2cos2x-3sinxcosx + sin²x = 0
denkleminin bir kökü aşağıdakilerd
gisidir?
A)
T
2
16.
D) T
5
C) ac
E) arctan3
sin2x + 6sinx cOS)
T
denkleminin 0,
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
11. denkleminin (0, 2π) aralığında kaç tane kökü vardır? A) 1 B) 2 A) cosecx + cotx = 0 (3) C) 3 denkleminin (0, 2π) aralığındaki çözüm kü- mesi aşağıdakilerden hangisidir? D) B) (37) 2 D) 4 T 2 E) 5 E) Ø C) {T} 15. final yayınları 2cos2x-3sinxcosx + sin²x = 0 denkleminin bir kökü aşağıdakilerd gisidir? A) T 2 16. D) T 5 C) ac E) arctan3 sin2x + 6sinx cOS) T denkleminin 0,
1. ACK ve LDB birer dik üçgen
[KC] [AB], [LD] L [AB]
IACI = ICBI
m(KAC) = m(DLB) =A
IKCI = tana birim, ILBI = 2sina birim
K
A
vap kâğıdının "Matematik Testi" için ayrılan kısmına
Ja
1914 19
X
a
tana
C
2sina
sec²a
E)
2
2x+1
2 sin
Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç birimdir?
A) sin²a
B) 2sin²a
C) cos²a
DJzcos²x
2sind
25%
2
25
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
1. ACK ve LDB birer dik üçgen [KC] [AB], [LD] L [AB] IACI = ICBI m(KAC) = m(DLB) =A IKCI = tana birim, ILBI = 2sina birim K A vap kâğıdının "Matematik Testi" için ayrılan kısmına Ja 1914 19 X a tana C 2sina sec²a E) 2 2x+1 2 sin Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç birimdir? A) sin²a B) 2sin²a C) cos²a DJzcos²x 2sind 25% 2 25
24
25.
toplamının değeri kaçtır?
14
16
3
3
A)
15
Σa
k=1
A) 2
B)
Cod
tan4x-tan2x = 1
denklemini sağlayan (0,
değeri vardır?
B) 3
C)20 D) 4
C) 4
E) 24
aralığında kaç farklı x
D) 5
E) 6
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
24 25. toplamının değeri kaçtır? 14 16 3 3 A) 15 Σa k=1 A) 2 B) Cod tan4x-tan2x = 1 denklemini sağlayan (0, değeri vardır? B) 3 C)20 D) 4 C) 4 E) 24 aralığında kaç farklı x D) 5 E) 6 Diğer sayfaya geçiniz.
30. x=(0, 135°) olmak üzere,
sin²x
COSX
4
COSX
1
sinx
CONT
eşitliğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden han-
gisidir?
COSUT + CO
C) 75⁰°
+
A) 105°
69
UT
USMX+LOS X
SMX.cOSX
= 4.
B) 90°
31. Es sekiz tano ikil
D) 60°
3
(u-lucos^x), sinx
COSV Sin
E) 45°
ustv + cosy - usthy-u.cos?x.cos
α =-ua ². c
9=-lod
2 = -4
n
(3.53
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
30. x=(0, 135°) olmak üzere, sin²x COSX 4 COSX 1 sinx CONT eşitliğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden han- gisidir? COSUT + CO C) 75⁰° + A) 105° 69 UT USMX+LOS X SMX.cOSX = 4. B) 90° 31. Es sekiz tano ikil D) 60° 3 (u-lucos^x), sinx COSV Sin E) 45° ustv + cosy - usthy-u.cos?x.cos α =-ua ². c 9=-lod 2 = -4 n (3.53
I
1
1
unca
erek
Raci
&
29. 0<x<2π olmak üzere,
sin2x + cosx = cotx
denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır?
3₁
D) 2₁
E) 3T
A)
T
2
T
B) T
2sinx.cosx+eCsx = COS
sinx
Sinza costa?
CON (25
Cosx 125inx+1) = 0
17rx-30
ISU
Ugo 270
(igh 1)=c sinx = 1-sion - 1
2
ď
301245
150424x
Siny
Sinx
2 sin²x+5mx-1=
SU
esmx X
sinx
1
+1
Smnx
1803
180-22708
?Me 30182 R
sinxz-1
270 +267
90+24R
go
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
I 1 1 unca erek Raci & 29. 0<x<2π olmak üzere, sin2x + cosx = cotx denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır? 3₁ D) 2₁ E) 3T A) T 2 T B) T 2sinx.cosx+eCsx = COS sinx Sinza costa? CON (25 Cosx 125inx+1) = 0 17rx-30 ISU Ugo 270 (igh 1)=c sinx = 1-sion - 1 2 ď 301245 150424x Siny Sinx 2 sin²x+5mx-1= SU esmx X sinx 1 +1 Smnx 1803 180-22708 ?Me 30182 R sinxz-1 270 +267 90+24R go
mkare
2√2
2.
0₁31x +0,31-3136
1 km
*+/- 0,36
0131 X
X
36°
54x
21-
329
D) 4,4
Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir geminin radarı ku-
zey yönünden 32° doğuda bir deniz feneri tespit etmiştir.
Gemi 1 km ilerledikten sonra radar tespit ettiği deniz fe-
nerinin kuzey yönünden 36° doğuda kaldığını ölçmüştür.
Gemi kuzey yönünde ilerlemeye devam ederse de-
niz fenerinin en az kaç km yakınından geçer?
(tan32" 0,62; tan36" = 0,72)
A) 6,4 B) 5 C) 4,7
E) 4
TAYINGA
0,34
your a
t
0,62x40162
4.
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
mkare 2√2 2. 0₁31x +0,31-3136 1 km *+/- 0,36 0131 X X 36° 54x 21- 329 D) 4,4 Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir geminin radarı ku- zey yönünden 32° doğuda bir deniz feneri tespit etmiştir. Gemi 1 km ilerledikten sonra radar tespit ettiği deniz fe- nerinin kuzey yönünden 36° doğuda kaldığını ölçmüştür. Gemi kuzey yönünde ilerlemeye devam ederse de- niz fenerinin en az kaç km yakınından geçer? (tan32" 0,62; tan36" = 0,72) A) 6,4 B) 5 C) 4,7 E) 4 TAYINGA 0,34 your a t 0,62x40162 4.
J
I
x+y = 6
KAZANIM
olduğuna göre,
---
8
toplamının değeri kaçtır?
A) - 1
B) √/2C)/1/12
x+y = 30
(sinx – cosy)2 + (cosx – siny)2
D) 1
r
E) 12
g
- 2 sinx cosy (cos^y) + cos²x - 2 cost sinyesin?
fros
A-Dessing!
2-25in x cosy - 2 cos xsiny
2(1-sirixcosy-cosxsiny)
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
J I x+y = 6 KAZANIM olduğuna göre, --- 8 toplamının değeri kaçtır? A) - 1 B) √/2C)/1/12 x+y = 30 (sinx – cosy)2 + (cosx – siny)2 D) 1 r E) 12 g - 2 sinx cosy (cos^y) + cos²x - 2 cost sinyesin? fros A-Dessing! 2-25in x cosy - 2 cos xsiny 2(1-sirixcosy-cosxsiny)
556
tricot
14:38
6)
5
19 A = 3 sm²α-1 ise A nın alabileceği 2)
tam sayı değerler toplamı kaçtır?
B
A
Ya
12
(0,0)
.
• (1,0)
2x
5) 3x-2y-10 = 0
-6x + 4y +C
1+C =0
Nilsu Kaynak Yeni
28.03.2023 10:11
DU
11
tanae?
} doğruları arasındaki
uzaklek birim ise
c kaçtır?
11
m bir gerçel sayı olmak üzere, die koordinat
• (0,1) noktasından geçen bir doğrunun eğiminin, m
21
11
//
2
11
4)
11
n
11
X
-1
J
C
•B_y=1
1
D
x=y=4 @2x+y = 2 doğrularının
kesim noktasından geçer
y=2x
doğrusuna paralel olan doğrunun
denklemini yazınız.
ve
☆
4G
Tüm Medya
m (BOD)=x ise
IBC nin x türünden
eşiti nasıl ifade edilir?
düzleminde
2m olduğu ve
3m
71
muen pozitif gerçel sayılardır. f(x) = (x+m) ²_2n
f(x-m)-n
f (x-m) + 3n
bu üç
doğrunun bir noktada
kesiştiği bilinmektedir.
Buna göre m = ?
parabolu ile
parabollerinin tepe
noktaları, alanı 24 br²
olan bir sagenin topelerinin
noktalan e
(m.n) = ?
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
556 tricot 14:38 6) 5 19 A = 3 sm²α-1 ise A nın alabileceği 2) tam sayı değerler toplamı kaçtır? B A Ya 12 (0,0) . • (1,0) 2x 5) 3x-2y-10 = 0 -6x + 4y +C 1+C =0 Nilsu Kaynak Yeni 28.03.2023 10:11 DU 11 tanae? } doğruları arasındaki uzaklek birim ise c kaçtır? 11 m bir gerçel sayı olmak üzere, die koordinat • (0,1) noktasından geçen bir doğrunun eğiminin, m 21 11 // 2 11 4) 11 n 11 X -1 J C •B_y=1 1 D x=y=4 @2x+y = 2 doğrularının kesim noktasından geçer y=2x doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini yazınız. ve ☆ 4G Tüm Medya m (BOD)=x ise IBC nin x türünden eşiti nasıl ifade edilir? düzleminde 2m olduğu ve 3m 71 muen pozitif gerçel sayılardır. f(x) = (x+m) ²_2n f(x-m)-n f (x-m) + 3n bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Buna göre m = ? parabolu ile parabollerinin tepe noktaları, alanı 24 br² olan bir sagenin topelerinin noktalan e (m.n) = ?
200824-1
19) x = (-1, x) olmak üzere,
cos2x-six
sin2x = cos4x
on-
Sin 32x+ ²x=9734²
²x/s²x+1)
A) 6
201
denkleminin kaç farklı kökü vardır?
08²2x
²052x-1= sinex
-sin²ex-sin2x=0
D) 3
202x-six-xx
√
4
B) 5 Co
(6.2=) olmak üzere.
E) 2:
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
200824-1 19) x = (-1, x) olmak üzere, cos2x-six sin2x = cos4x on- Sin 32x+ ²x=9734² ²x/s²x+1) A) 6 201 denkleminin kaç farklı kökü vardır? 08²2x ²052x-1= sinex -sin²ex-sin2x=0 D) 3 202x-six-xx √ 4 B) 5 Co (6.2=) olmak üzere. E) 2:
AYT MATEMATİK TESTİ
27. 0<x< 2 olmak üzere,
sin2x + cosx = cotx
K
3A =
2
denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır?
3π
B) T
D) 2π
E) 3T
2
A)
RN
T
250+0
C)
S = -1
Bin
S
=
VIS
S = 1
Real
X~
Sot 150
töder
5 29 Aşa
Zin (2/
28. Selen mavi, sarı ve kırmızı kartonları keserek kenar uzunluk-
ları sırasıyla 2 cm, 4 cm ve 6 cm olan üç adet eşkenar üçgen
oluşturuyor. Bu eşkenar üçgenleri üst üste gelmeyecek bi-
çimde aşağıdaki gibi birleştirerek K ve L köşeleri arası uzak-
lığı doğru olarak hesaplıyor.
ve
30.
18
118
B
A
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
AYT MATEMATİK TESTİ 27. 0<x< 2 olmak üzere, sin2x + cosx = cotx K 3A = 2 denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır? 3π B) T D) 2π E) 3T 2 A) RN T 250+0 C) S = -1 Bin S = VIS S = 1 Real X~ Sot 150 töder 5 29 Aşa Zin (2/ 28. Selen mavi, sarı ve kırmızı kartonları keserek kenar uzunluk- ları sırasıyla 2 cm, 4 cm ve 6 cm olan üç adet eşkenar üçgen oluşturuyor. Bu eşkenar üçgenleri üst üste gelmeyecek bi- çimde aşağıdaki gibi birleştirerek K ve L köşeleri arası uzak- lığı doğru olarak hesaplıyor. ve 30. 18 118 B A