Trigonometrik Denklemler Soruları

18
C
u²=4₂
X=1
A)
23
m(EKB): = a olduğuna göre, tana değeri kaçtır?
a)
J
20
29 0<x< 360° olmak üzere,
1-25+5²
1 + sinx 1 − sinx
1 – sinx
1 + sinx
B)
D) {T}
X+X+X+25+²
1²-5²
45
c²av utd
21
10
CO
#ev #13
6
xin
= 4 tanx
eşitliği veriliyor.
Buna göre, denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) {0, 1}
3/0
E
BIN
17
15
B) {₁7}
45
6
D) -
imalin C
1-t=l
46
9
E) {0}
46
15
TOPI
yayır
CSXz0f24ti
X=360 +26
C) {0, π}
X=-360 +261
-0 + 26
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
18 C u²=4₂ X=1 A) 23 m(EKB): = a olduğuna göre, tana değeri kaçtır? a) J 20 29 0<x< 360° olmak üzere, 1-25+5² 1 + sinx 1 − sinx 1 – sinx 1 + sinx B) D) {T} X+X+X+25+² 1²-5² 45 c²av utd 21 10 CO #ev #13 6 xin = 4 tanx eşitliği veriliyor. Buna göre, denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {0, 1} 3/0 E BIN 17 15 B) {₁7} 45 6 D) - imalin C 1-t=l 46 9 E) {0} 46 15 TOPI yayır CSXz0f24ti X=360 +26 C) {0, π} X=-360 +261 -0 + 26
lir?
secx
H
Com
10. ¹<x< olmak üzere
2
11.
1 − sinx .V1 + sinx
cotx
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) sinx
D) -sinx
Sn
¹<x<л olmak üzere
2
B) cosx
Isinx
siny
E) 1
C)—cosx
1-sin
Cosy
shx I-sne
cosy
Gy
sh
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
lir? secx H Com 10. ¹<x< olmak üzere 2 11. 1 − sinx .V1 + sinx cotx ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? A) sinx D) -sinx Sn ¹<x<л olmak üzere 2 B) cosx Isinx siny E) 1 C)—cosx 1-sin Cosy shx I-sne cosy Gy sh
rden hangi-
) 1 - 2cosx
karekök & dakika
31. 0≤x≤ olmak üzere,
cosx colx = 1 - sinx
3
denkleminin kaç farklı kökü vardır?
B) 2
C) 3
A) 1
cosx.comx
9071
3
1-501²x
Cos2x
Jsonk
Sanx
cas 2x
sonx
= 1-8on/x
D) 4
1-801x
1+8²^x = 35²^x
281nx=1
Sonx = 1
31/12
18
(1-x^x) (165)
A
E) 5
Matematik
x=30 X=150
nx=()
9
32. a ve b gerçel sayılar olmak üzere; dik koordinat düzlemin-
de, birbirine dik olan
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
rden hangi- ) 1 - 2cosx karekök & dakika 31. 0≤x≤ olmak üzere, cosx colx = 1 - sinx 3 denkleminin kaç farklı kökü vardır? B) 2 C) 3 A) 1 cosx.comx 9071 3 1-501²x Cos2x Jsonk Sanx cas 2x sonx = 1-8on/x D) 4 1-801x 1+8²^x = 35²^x 281nx=1 Sonx = 1 31/12 18 (1-x^x) (165) A E) 5 Matematik x=30 X=150 nx=() 9 32. a ve b gerçel sayılar olmak üzere; dik koordinat düzlemin- de, birbirine dik olan
16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R}
kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
-2
A)
√1-X
2
R2B/ODS 3
E)
4 X
-20
D)
B)
17.cos(arctan())
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
√1+x²
-20
1
√1+x²
4
2x
E)
2
MATEMATİK
C) X
√1+x
18.1.
11.
f(x) = x² +5
f(x) = |x| + x²
f(x) = sinx + cOSX
III.
IV. f(x) = x³ + x²
V.
f(x) = sin(3x)
VI. f(x) = xử +x+2
Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi
tek fonksiyondur?
A) 1
19.
Cos x + a
COS X
A) 9
20.
11
B
a'nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri var-
dir?
a
B) 2
A)
-5 olduğuna göre,
B) 8
C) 3 D) 4
H
cosa
cosß
Yukarıdaki verilere göre
dakilerden hangisidir?
D)
C) 7 D) 4 E) 1
B)
sina
cosß
E) 5
cosß
Cosa
ABC üçgen
AB HC
AC BH
[AH]L[BC]
m(ABC) = a
m(ACB) = Bº
E)
B
cos
sina
SINIF
oranı aşağı-
tanß
cota
P
E
Matematik Testi Bit
Fen Bilimleri Testine Geçin
Diğer sayfaya geçin
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
16. A=(x, y): |x-1| ≤3, lyl≤ 2, x, y ≤ R} kümesinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? B) A) -2 A) √1-X 2 R2B/ODS 3 E) 4 X -20 D) B) 17.cos(arctan()) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? √1+x² -20 1 √1+x² 4 2x E) 2 MATEMATİK C) X √1+x 18.1. 11. f(x) = x² +5 f(x) = |x| + x² f(x) = sinx + cOSX III. IV. f(x) = x³ + x² V. f(x) = sin(3x) VI. f(x) = xử +x+2 Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi tek fonksiyondur? A) 1 19. Cos x + a COS X A) 9 20. 11 B a'nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri var- dir? a B) 2 A) -5 olduğuna göre, B) 8 C) 3 D) 4 H cosa cosß Yukarıdaki verilere göre dakilerden hangisidir? D) C) 7 D) 4 E) 1 B) sina cosß E) 5 cosß Cosa ABC üçgen AB HC AC BH [AH]L[BC] m(ABC) = a m(ACB) = Bº E) B cos sina SINIF oranı aşağı- tanß cota P E Matematik Testi Bit Fen Bilimleri Testine Geçin Diğer sayfaya geçin
Imi
6
DIN YAYINLARI
A
19.
18.0≤ a ≤ 2л olmak üzere,
1-251n² tsin
sina + cos2a
2
COS a
eşitliği veriliyor.
Buna göre, eşitliği sağlayan kaç farklı a değeri vardır?
A) 1
B) 2
D) 4
E) 5
=
2-45ın²+25ın = 1-sint
1
2
1-3sin²+2sin = 0
351n²-25in - 1
35'n
Sin
2
Ay
77
A
AYT Deneme Sınavı - 5
3
3n=1
= 6
f(x) = log₂ (x-m)
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
Imi 6 DIN YAYINLARI A 19. 18.0≤ a ≤ 2л olmak üzere, 1-251n² tsin sina + cos2a 2 COS a eşitliği veriliyor. Buna göre, eşitliği sağlayan kaç farklı a değeri vardır? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5 = 2-45ın²+25ın = 1-sint 1 2 1-3sin²+2sin = 0 351n²-25in - 1 35'n Sin 2 Ay 77 A AYT Deneme Sınavı - 5 3 3n=1 = 6 f(x) = log₂ (x-m)
2sinx.cosx
59
↑
a. sinx - COS X
b.
sinx.cosx =−
4. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.
2
- tôi
olduğuna göre,
sinx.cosx
ifadesinin değeri kaçtır?
18
sinx.cosx =
gerisini getiremedim
4
olur.
2 Sinx tox=
SixacoSuz?
114
1
Sin ³x - 2 sinxcosx + cos²x = 2/5
Is
12sinx+cosx =
-2 Sinx+cost
-25
olduğuna göre,
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
2sinx.cosx 59 ↑ a. sinx - COS X b. sinx.cosx =− 4. Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz. 2 - tôi olduğuna göre, sinx.cosx ifadesinin değeri kaçtır? 18 sinx.cosx = gerisini getiremedim 4 olur. 2 Sinx tox= SixacoSuz? 114 1 Sin ³x - 2 sinxcosx + cos²x = 2/5 Is 12sinx+cosx = -2 Sinx+cost -25 olduğuna göre,
11.
denkleminin (0, 2π) aralığında kaç tane
kökü vardır?
A) 1
B) 2
A)
cosecx + cotx = 0
(3)
C) 3
denkleminin (0, 2π) aralığındaki çözüm kü-
mesi aşağıdakilerden hangisidir?
D)
B)
(37)
2
D) 4
T
2
E) 5
E) Ø
C) {T}
15.
final yayınları
2cos2x-3sinxcosx + sin²x = 0
denkleminin bir kökü aşağıdakilerd
gisidir?
A)
T
2
16.
D) T
5
C) ac
E) arctan3
sin2x + 6sinx cOS)
T
denkleminin 0,
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
11. denkleminin (0, 2π) aralığında kaç tane kökü vardır? A) 1 B) 2 A) cosecx + cotx = 0 (3) C) 3 denkleminin (0, 2π) aralığındaki çözüm kü- mesi aşağıdakilerden hangisidir? D) B) (37) 2 D) 4 T 2 E) 5 E) Ø C) {T} 15. final yayınları 2cos2x-3sinxcosx + sin²x = 0 denkleminin bir kökü aşağıdakilerd gisidir? A) T 2 16. D) T 5 C) ac E) arctan3 sin2x + 6sinx cOS) T denkleminin 0,
1. ACK ve LDB birer dik üçgen
[KC] [AB], [LD] L [AB]
IACI = ICBI
m(KAC) = m(DLB) =A
IKCI = tana birim, ILBI = 2sina birim
K
A
vap kâğıdının "Matematik Testi" için ayrılan kısmına
Ja
1914 19
X
a
tana
C
2sina
sec²a
E)
2
2x+1
2 sin
Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç birimdir?
A) sin²a
B) 2sin²a
C) cos²a
DJzcos²x
2sind
25%
2
25
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
1. ACK ve LDB birer dik üçgen [KC] [AB], [LD] L [AB] IACI = ICBI m(KAC) = m(DLB) =A IKCI = tana birim, ILBI = 2sina birim K A vap kâğıdının "Matematik Testi" için ayrılan kısmına Ja 1914 19 X a tana C 2sina sec²a E) 2 2x+1 2 sin Yukarıdaki verilere göre, IADI kaç birimdir? A) sin²a B) 2sin²a C) cos²a DJzcos²x 2sind 25% 2 25
24
25.
toplamının değeri kaçtır?
14
16
3
3
A)
15
Σa
k=1
A) 2
B)
Cod
tan4x-tan2x = 1
denklemini sağlayan (0,
değeri vardır?
B) 3
C)20 D) 4
C) 4
E) 24
aralığında kaç farklı x
D) 5
E) 6
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
24 25. toplamının değeri kaçtır? 14 16 3 3 A) 15 Σa k=1 A) 2 B) Cod tan4x-tan2x = 1 denklemini sağlayan (0, değeri vardır? B) 3 C)20 D) 4 C) 4 E) 24 aralığında kaç farklı x D) 5 E) 6 Diğer sayfaya geçiniz.
30. x=(0, 135°) olmak üzere,
sin²x
COSX
4
COSX
1
sinx
CONT
eşitliğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden han-
gisidir?
COSUT + CO
C) 75⁰°
+
A) 105°
69
UT
USMX+LOS X
SMX.cOSX
= 4.
B) 90°
31. Es sekiz tano ikil
D) 60°
3
(u-lucos^x), sinx
COSV Sin
E) 45°
ustv + cosy - usthy-u.cos?x.cos
α =-ua ². c
9=-lod
2 = -4
n
(3.53
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
30. x=(0, 135°) olmak üzere, sin²x COSX 4 COSX 1 sinx CONT eşitliğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden han- gisidir? COSUT + CO C) 75⁰° + A) 105° 69 UT USMX+LOS X SMX.cOSX = 4. B) 90° 31. Es sekiz tano ikil D) 60° 3 (u-lucos^x), sinx COSV Sin E) 45° ustv + cosy - usthy-u.cos?x.cos α =-ua ². c 9=-lod 2 = -4 n (3.53
I
1
1
unca
erek
Raci
&
29. 0<x<2π olmak üzere,
sin2x + cosx = cotx
denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır?
3₁
D) 2₁
E) 3T
A)
T
2
T
B) T
2sinx.cosx+eCsx = COS
sinx
Sinza costa?
CON (25
Cosx 125inx+1) = 0
17rx-30
ISU
Ugo 270
(igh 1)=c sinx = 1-sion - 1
2
ď
301245
150424x
Siny
Sinx
2 sin²x+5mx-1=
SU
esmx X
sinx
1
+1
Smnx
1803
180-22708
?Me 30182 R
sinxz-1
270 +267
90+24R
go
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
I 1 1 unca erek Raci & 29. 0<x<2π olmak üzere, sin2x + cosx = cotx denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır? 3₁ D) 2₁ E) 3T A) T 2 T B) T 2sinx.cosx+eCsx = COS sinx Sinza costa? CON (25 Cosx 125inx+1) = 0 17rx-30 ISU Ugo 270 (igh 1)=c sinx = 1-sion - 1 2 ď 301245 150424x Siny Sinx 2 sin²x+5mx-1= SU esmx X sinx 1 +1 Smnx 1803 180-22708 ?Me 30182 R sinxz-1 270 +267 90+24R go
mkare
2√2
2.
0₁31x +0,31-3136
1 km
*+/- 0,36
0131 X
X
36°
54x
21-
329
D) 4,4
Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir geminin radarı ku-
zey yönünden 32° doğuda bir deniz feneri tespit etmiştir.
Gemi 1 km ilerledikten sonra radar tespit ettiği deniz fe-
nerinin kuzey yönünden 36° doğuda kaldığını ölçmüştür.
Gemi kuzey yönünde ilerlemeye devam ederse de-
niz fenerinin en az kaç km yakınından geçer?
(tan32" 0,62; tan36" = 0,72)
A) 6,4 B) 5 C) 4,7
E) 4
TAYINGA
0,34
your a
t
0,62x40162
4.
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
mkare 2√2 2. 0₁31x +0,31-3136 1 km *+/- 0,36 0131 X X 36° 54x 21- 329 D) 4,4 Kuzeye doğru ilerlemekte olan bir geminin radarı ku- zey yönünden 32° doğuda bir deniz feneri tespit etmiştir. Gemi 1 km ilerledikten sonra radar tespit ettiği deniz fe- nerinin kuzey yönünden 36° doğuda kaldığını ölçmüştür. Gemi kuzey yönünde ilerlemeye devam ederse de- niz fenerinin en az kaç km yakınından geçer? (tan32" 0,62; tan36" = 0,72) A) 6,4 B) 5 C) 4,7 E) 4 TAYINGA 0,34 your a t 0,62x40162 4.
J
I
x+y = 6
KAZANIM
olduğuna göre,
---
8
toplamının değeri kaçtır?
A) - 1
B) √/2C)/1/12
x+y = 30
(sinx – cosy)2 + (cosx – siny)2
D) 1
r
E) 12
g
- 2 sinx cosy (cos^y) + cos²x - 2 cost sinyesin?
fros
A-Dessing!
2-25in x cosy - 2 cos xsiny
2(1-sirixcosy-cosxsiny)
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
J I x+y = 6 KAZANIM olduğuna göre, --- 8 toplamının değeri kaçtır? A) - 1 B) √/2C)/1/12 x+y = 30 (sinx – cosy)2 + (cosx – siny)2 D) 1 r E) 12 g - 2 sinx cosy (cos^y) + cos²x - 2 cost sinyesin? fros A-Dessing! 2-25in x cosy - 2 cos xsiny 2(1-sirixcosy-cosxsiny)
556
tricot
14:38
6)
5
19 A = 3 sm²α-1 ise A nın alabileceği 2)
tam sayı değerler toplamı kaçtır?
B
A
Ya
12
(0,0)
.
• (1,0)
2x
5) 3x-2y-10 = 0
-6x + 4y +C
1+C =0
Nilsu Kaynak Yeni
28.03.2023 10:11
DU
11
tanae?
} doğruları arasındaki
uzaklek birim ise
c kaçtır?
11
m bir gerçel sayı olmak üzere, die koordinat
• (0,1) noktasından geçen bir doğrunun eğiminin, m
21
11
//
2
11
4)
11
n
11
X
-1
J
C
•B_y=1
1
D
x=y=4 @2x+y = 2 doğrularının
kesim noktasından geçer
y=2x
doğrusuna paralel olan doğrunun
denklemini yazınız.
ve
☆
4G
Tüm Medya
m (BOD)=x ise
IBC nin x türünden
eşiti nasıl ifade edilir?
düzleminde
2m olduğu ve
3m
71
muen pozitif gerçel sayılardır. f(x) = (x+m) ²_2n
f(x-m)-n
f (x-m) + 3n
bu üç
doğrunun bir noktada
kesiştiği bilinmektedir.
Buna göre m = ?
parabolu ile
parabollerinin tepe
noktaları, alanı 24 br²
olan bir sagenin topelerinin
noktalan e
(m.n) = ?
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
556 tricot 14:38 6) 5 19 A = 3 sm²α-1 ise A nın alabileceği 2) tam sayı değerler toplamı kaçtır? B A Ya 12 (0,0) . • (1,0) 2x 5) 3x-2y-10 = 0 -6x + 4y +C 1+C =0 Nilsu Kaynak Yeni 28.03.2023 10:11 DU 11 tanae? } doğruları arasındaki uzaklek birim ise c kaçtır? 11 m bir gerçel sayı olmak üzere, die koordinat • (0,1) noktasından geçen bir doğrunun eğiminin, m 21 11 // 2 11 4) 11 n 11 X -1 J C •B_y=1 1 D x=y=4 @2x+y = 2 doğrularının kesim noktasından geçer y=2x doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini yazınız. ve ☆ 4G Tüm Medya m (BOD)=x ise IBC nin x türünden eşiti nasıl ifade edilir? düzleminde 2m olduğu ve 3m 71 muen pozitif gerçel sayılardır. f(x) = (x+m) ²_2n f(x-m)-n f (x-m) + 3n bu üç doğrunun bir noktada kesiştiği bilinmektedir. Buna göre m = ? parabolu ile parabollerinin tepe noktaları, alanı 24 br² olan bir sagenin topelerinin noktalan e (m.n) = ?
200824-1
19) x = (-1, x) olmak üzere,
cos2x-six
sin2x = cos4x
on-
Sin 32x+ ²x=9734²
²x/s²x+1)
A) 6
201
denkleminin kaç farklı kökü vardır?
08²2x
²052x-1= sinex
-sin²ex-sin2x=0
D) 3
202x-six-xx
√
4
B) 5 Co
(6.2=) olmak üzere.
E) 2:
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
200824-1 19) x = (-1, x) olmak üzere, cos2x-six sin2x = cos4x on- Sin 32x+ ²x=9734² ²x/s²x+1) A) 6 201 denkleminin kaç farklı kökü vardır? 08²2x ²052x-1= sinex -sin²ex-sin2x=0 D) 3 202x-six-xx √ 4 B) 5 Co (6.2=) olmak üzere. E) 2:
AYT MATEMATİK TESTİ
27. 0<x< 2 olmak üzere,
sin2x + cosx = cotx
K
3A =
2
denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır?
3π
B) T
D) 2π
E) 3T
2
A)
RN
T
250+0
C)
S = -1
Bin
S
=
VIS
S = 1
Real
X~
Sot 150
töder
5 29 Aşa
Zin (2/
28. Selen mavi, sarı ve kırmızı kartonları keserek kenar uzunluk-
ları sırasıyla 2 cm, 4 cm ve 6 cm olan üç adet eşkenar üçgen
oluşturuyor. Bu eşkenar üçgenleri üst üste gelmeyecek bi-
çimde aşağıdaki gibi birleştirerek K ve L köşeleri arası uzak-
lığı doğru olarak hesaplıyor.
ve
30.
18
118
B
A
Lise Matematik
Trigonometrik Denklemler
AYT MATEMATİK TESTİ 27. 0<x< 2 olmak üzere, sin2x + cosx = cotx K 3A = 2 denklemini sağlayan x in alacağı değerler toplamı kaçtır? 3π B) T D) 2π E) 3T 2 A) RN T 250+0 C) S = -1 Bin S = VIS S = 1 Real X~ Sot 150 töder 5 29 Aşa Zin (2/ 28. Selen mavi, sarı ve kırmızı kartonları keserek kenar uzunluk- ları sırasıyla 2 cm, 4 cm ve 6 cm olan üç adet eşkenar üçgen oluşturuyor. Bu eşkenar üçgenleri üst üste gelmeyecek bi- çimde aşağıdaki gibi birleştirerek K ve L köşeleri arası uzak- lığı doğru olarak hesaplıyor. ve 30. 18 118 B A