Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

16. Dağınık görünüşüne, mensuplarının belli fikirler etrafında toplanamayışına ve kısa ömrüne rağmen kalabalık kadrosu, beyannam

16. Dağınık görünüşüne, mensuplarının belli fikirler etrafında
toplanamayışına ve kısa ömrüne rağmen kalabalık kadrosu,
beyannamesi, kurulamamış da olsa Batı'daki örnekleri gibi
bir sanat derneği olma girişimi nedeniyle pek çok aydının
dikkatini çekmeyi ba

16. Dağınık görünüşüne, mensuplarının belli fikirler etrafında toplanamayışına ve kısa ömrüne rağmen kalabalık kadrosu, beyannamesi, kurulamamış da olsa Batı'daki örnekleri gibi bir sanat derneği olma girişimi nedeniyle pek çok aydının dikkatini çekmeyi başarmış bir harekettir. Mensuplarının ço- ğu, daha sonraki yıllarda Türk edebiyatı tarihinde az ya da çok önemli bir yer almıştır. Basta, Ahmet Hâşim olmak üze- re "sanatın şahsi ve muhterem oluşu" prensibine uygun ça- lışmalar yapmışlar ve başka bir edebî akıma girmemişlerdir. Dağılmalarından sonra bir kısmı savaş yıllarında, bir kısmı Cumhuriyet'ten sonra olmak üzere pek çoğu Millî Edebiyat hareketine katılmış; katılmayanlar da dilde sadeleşme akı- mina az ya da çok ayak uydurmuşlardır. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü edilen edebî dönem/toplulukta yer almamıştır? A) Refik Halit Karay B) Mehmet Emin Yurdakul C) Tahsin Nâhit D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Mehmet Fuat Köprülü 18.