Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri Soruları

Milli edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin
şiirlerinde, halk şiirinden alınan biçimsel özellikler önemli yer
tutmuştur. Hece ölçüsü, nazım şekilleri, halkın konuştuğu sade
dil, bu kuşağın şiirlerinde kullanılmaya devam etmiştir.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Milli edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin şiirlerinde, halk şiirinden alınan biçimsel özellikler önemli yer tutmuştur. Hece ölçüsü, nazım şekilleri, halkın konuştuğu sade dil, bu kuşağın şiirlerinde kullanılmaya devam etmiştir.
Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat'ın düşünce
I
temelini atan, aynı zamanda ilk Türk sosyologla-
11
rindandır. Sosyolojiyle ilgili çalışmaları olmuş ve
Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi
111
dergilerde yazmıştır. "Turan" şiiri ile Turancılık
düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur.
"Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde düşünce
IV
lerini sistemleştirmiştir. Masal niteliği taşıyan
daha çok didaktik şiirleri vardır. Manzum destanlar
V
da yazmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat'ın düşünce I temelini atan, aynı zamanda ilk Türk sosyologla- 11 rindandır. Sosyolojiyle ilgili çalışmaları olmuş ve Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi 111 dergilerde yazmıştır. "Turan" şiiri ile Turancılık düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur. "Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde düşünce IV lerini sistemleştirmiştir. Masal niteliği taşıyan daha çok didaktik şiirleri vardır. Manzum destanlar V da yazmıştır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II. C) III. D) IV. E) V.
X
Milliyetçilik ve Türkçülük akımından etkilenmişlerdir.
II. Halk şiirinin olanaklarından yararlanarak modern şiirler
yazmışlardır.
III. Sade bir dille yazmışlar, mahallî söyleyişlere yer
vermişlerdir.
IV. Şiirlerinde söylev tarzı bir eda vardır.
V. Şiirler yoksulluk ve köy gerçeği ekseninde
temellenmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını
devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
br
B) II)
C) III
D) IV
EV
141
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
X Milliyetçilik ve Türkçülük akımından etkilenmişlerdir. II. Halk şiirinin olanaklarından yararlanarak modern şiirler yazmışlardır. III. Sade bir dille yazmışlar, mahallî söyleyişlere yer vermişlerdir. IV. Şiirlerinde söylev tarzı bir eda vardır. V. Şiirler yoksulluk ve köy gerçeği ekseninde temellenmiştir. Yukarıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir? br B) II) C) III D) IV EV 141
4D Serisi Ⓡ
1.
II.
III.
IV.
V.
Mehmet Emin Yurdakul - Türk
Sazı
Tevfik Fikret - Tarih-i Kâdim
Ziya Gökalp - Turana Doğru
Yahya Kemal Beyatlı - Eski Şiirin
Rüzgarıyla
Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol
Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangi-
si yanlıştır?
A) I B) II C)III D) IV E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
4D Serisi Ⓡ 1. II. III. IV. V. Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı Tevfik Fikret - Tarih-i Kâdim Ziya Gökalp - Turana Doğru Yahya Kemal Beyatlı - Eski Şiirin Rüzgarıyla Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangi- si yanlıştır? A) I B) II C)III D) IV E) V
12. Aşağıda Servetifünun ve Milli Edebiyat romanı ile ilgili doğru/
yanlış etkinliği verilmiştir.
Zerrin
Servetifünun
Süslü
İstanbul
Tarık
Ahlaki çöküntü Milli Mücadele
Can
Eylül
Yaban
D
Bu etkinliğe katılan öğrencilerden hangilerinin cevabı
yanlıştır?
A) Yalnız Elif
C) Zerrin ve Tarık
Elif
Ölçüt
Dil
Mekân
Konu
Eser
Milli Edebiyat
Sade
Anadolu
B) Yalnız Can
D) Elif ve Tarık
E) Elif ve Zerrin
D/Y
D
Y
Y
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
12. Aşağıda Servetifünun ve Milli Edebiyat romanı ile ilgili doğru/ yanlış etkinliği verilmiştir. Zerrin Servetifünun Süslü İstanbul Tarık Ahlaki çöküntü Milli Mücadele Can Eylül Yaban D Bu etkinliğe katılan öğrencilerden hangilerinin cevabı yanlıştır? A) Yalnız Elif C) Zerrin ve Tarık Elif Ölçüt Dil Mekân Konu Eser Milli Edebiyat Sade Anadolu B) Yalnız Can D) Elif ve Tarık E) Elif ve Zerrin D/Y D Y Y
9. Arif Nihat Asya
II. Zeki Ömer Defne
Ill. Ahmet Kutsi Tecer
ile.pa
IV. Mithat Cemal Kuntay
Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış sanatçılar-
dan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Yayla Türküsü
A
B) Türk'ün Şehnamesi
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
9. Arif Nihat Asya II. Zeki Ömer Defne Ill. Ahmet Kutsi Tecer ile.pa IV. Mithat Cemal Kuntay Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış sanatçılar- dan biriyle ilişkilendirilemez? A) Yayla Türküsü A B) Türk'ün Şehnamesi
10. "Kamyonlar kavun taşır ve ben / Boyuna onu düşünürdüm"
dizeleriyle zihinlere kazınan
Zile'nin şiirleri üzerinde-
ki etkisini ve sanat tutkusunun başlamasını şöyle anlatır:
"Zile'de bir akşam babam bana üç kitap getirdi. İhtimal o ya-
şımdan hatırladığım tek gün olan o aydınlık gecede edebiya-
ti sevmişimdir. Belki de her akşam yassı kalesinden tellallar
çağıran, sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca
mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşınan, sabahlara kadar
büyük leğenlerde pekmez kaynatılan, bu yüzden kışa kadar
sokakları sıcak üzüm kokan ve geceleri uzaktan 'Şu Zile'den
gece de geçtim görmedim aman' diye türküler duyulan Zile
bana sanatı sevdirdi. Babam kitapları getirmişti ama okuma
bilmiyordum."
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A) Cemal Süreya
B) Cahit Külebi
Orhan Veli Kanık
D) Attila İlhan
E) Hilmi Yavuz
v
NA (3
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
10. "Kamyonlar kavun taşır ve ben / Boyuna onu düşünürdüm" dizeleriyle zihinlere kazınan Zile'nin şiirleri üzerinde- ki etkisini ve sanat tutkusunun başlamasını şöyle anlatır: "Zile'de bir akşam babam bana üç kitap getirdi. İhtimal o ya- şımdan hatırladığım tek gün olan o aydınlık gecede edebiya- ti sevmişimdir. Belki de her akşam yassı kalesinden tellallar çağıran, sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşınan, sabahlara kadar büyük leğenlerde pekmez kaynatılan, bu yüzden kışa kadar sokakları sıcak üzüm kokan ve geceleri uzaktan 'Şu Zile'den gece de geçtim görmedim aman' diye türküler duyulan Zile bana sanatı sevdirdi. Babam kitapları getirmişti ama okuma bilmiyordum." Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) Cemal Süreya B) Cahit Külebi Orhan Veli Kanık D) Attila İlhan E) Hilmi Yavuz v NA (3
6.
"Memleket şiiri" Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri
Ozansoy, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kâmi Kamu,
Zeki Ömer Defne ile toplumcu yönleri de olan Mustafa
Seyit Sutüven ve Sabahattin Ali gibi şairlerin kaleminde
daha çok romantik, iyimser, umutlu bir tematik tutumla
Anadolu'nun ve Anadolu insanının güzel, olumlu, yüce
yönlerini şiirleştirmeyi amaç edindi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede söz edilen
"memleket şiiri" anlayışının temsilcilerindendir?
A) İbrahim Alaattin Gövsa
B) Ercümend Behzat Lav
C)
Sabri Esat Siyavuşgil
D)
Cahit Irgat
E) Mehmet Kemal Kurşunluoğlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
6. "Memleket şiiri" Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kâmi Kamu, Zeki Ömer Defne ile toplumcu yönleri de olan Mustafa Seyit Sutüven ve Sabahattin Ali gibi şairlerin kaleminde daha çok romantik, iyimser, umutlu bir tematik tutumla Anadolu'nun ve Anadolu insanının güzel, olumlu, yüce yönlerini şiirleştirmeyi amaç edindi. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede söz edilen "memleket şiiri" anlayışının temsilcilerindendir? A) İbrahim Alaattin Gövsa B) Ercümend Behzat Lav C) Sabri Esat Siyavuşgil D) Cahit Irgat E) Mehmet Kemal Kurşunluoğlu
5. Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamıyla
Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem
Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan
Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önünde tu-
tulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait
olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Attila İlhan
D) Ziya Gökalp
E) Edip Cansever
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5. Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamıyla Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önünde tu- tulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Attila İlhan D) Ziya Gökalp E) Edip Cansever
Soyadı: Tefekci.be.$......
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde
milli anlayışa bağlı sanatçıların özellikleri arasında
gösterilemez?
A) Anadolu'ya açılma, Anadolu insanını tanıma, top-
lumsal hayattaki değişiklikler romanlarda sıklıkla
işlenmiştir.
B) Sabahattin Ali, Sadri Ertem ve Yaşar Kemal gibi
sanatçılar roman türündeki eserlerini bu anlayışa
bağlı olarak yazmışlardır.
C) Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sonuçları
romanlarda üzerinde durulan konular arasındadır.
D) Romanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarından ve
bunlara bağlı olarak yaşanan gelişmelerden söz
edilmiştir.
E) Romanlarda yanlış Batılılaşmanın doğurduğu sıkın-
tılar, geri kalmış halk ve aydın ilişkileri, Doğu-Batı
çatışması ele alınmıştır.
S
O
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Soyadı: Tefekci.be.$...... 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde milli anlayışa bağlı sanatçıların özellikleri arasında gösterilemez? A) Anadolu'ya açılma, Anadolu insanını tanıma, top- lumsal hayattaki değişiklikler romanlarda sıklıkla işlenmiştir. B) Sabahattin Ali, Sadri Ertem ve Yaşar Kemal gibi sanatçılar roman türündeki eserlerini bu anlayışa bağlı olarak yazmışlardır. C) Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sonuçları romanlarda üzerinde durulan konular arasındadır. D) Romanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarından ve bunlara bağlı olarak yaşanan gelişmelerden söz edilmiştir. E) Romanlarda yanlış Batılılaşmanın doğurduğu sıkın- tılar, geri kalmış halk ve aydın ilişkileri, Doğu-Batı çatışması ele alınmıştır. S O
Aruz sizin olsun hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ada muhtaç
82.Biçim ve içerik olarak
incelendiğinde bu dörtlüğü aşağıdaki
şairlerden hangisi yazdığı
söylenebilir?
A) Ziya Gökalp
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Aruz sizin olsun hece bizimdir Halkın söylediği Türkçe bizimdir Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir Değildir bir mana üç ada muhtaç 82.Biçim ve içerik olarak incelendiğinde bu dörtlüğü aşağıdaki şairlerden hangisi yazdığı söylenebilir? A) Ziya Gökalp B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim D) Namık Kemal E) Abdülhak Hamit Tarhan
6. Sofaya çıktı. Karanlık. Çıt yok. Yürüdü. Selmin'in oda
kapısı önünde durdu. Kilitli mi acaba? Lüzumsuz. Ne
duyacak? Cesareti yok. Niçin? Ben onun uğruna uykusuz
kalıyorum ya. Patlasın uyansın.
kusuz p
Bir romandan alınan bu parçadaki altı çizili bölümler-
de aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanıl-
mıştır?
A) Özetleme
C) Anlatma
B) Geriye dönüş
D) Diyalog
E) Bilinç akışı
7. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan
küüdir Carlomalora dovanon
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
6. Sofaya çıktı. Karanlık. Çıt yok. Yürüdü. Selmin'in oda kapısı önünde durdu. Kilitli mi acaba? Lüzumsuz. Ne duyacak? Cesareti yok. Niçin? Ben onun uğruna uykusuz kalıyorum ya. Patlasın uyansın. kusuz p Bir romandan alınan bu parçadaki altı çizili bölümler- de aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanıl- mıştır? A) Özetleme C) Anlatma B) Geriye dönüş D) Diyalog E) Bilinç akışı 7. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan küüdir Carlomalora dovanon
La
'w.mania.
Ahmet Rasim Ramazan
*Melih Cevdet Anday
*Haldun Toner H
Yahya Kemal Be
ismet Cel.
Suut Kema
Sevket Ra
9.
Ad
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
Aşağıdakilerden hangisi saf şiire örnek olarak gösterilemez?
Su değil, mevsimin havası akan,
Duyduğum yaprağın, dalin sesidir;
Suda yıldızların parıltısıdır
Bu karanlıkta bazı bazı çakan.
B) Gidenler gitti Alişim,
boş kaldı ceketin sağ kolu...
Hadi köyüne döndün diyelim,
tek elle sabanı kavrasan bile
sarı öküz gün görmüştür,
anlar işin içyüzünü.
C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
D) Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah, aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
E) Bir bakır tasta alev şimdi havuz,
Suya saplandı kızıl mızraklar;
Açılıp kıvranarak göklerde
Uçuyor parçalanan bayraklar.
B
11.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
La 'w.mania. Ahmet Rasim Ramazan *Melih Cevdet Anday *Haldun Toner H Yahya Kemal Be ismet Cel. Suut Kema Sevket Ra 9. Ad TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 Aşağıdakilerden hangisi saf şiire örnek olarak gösterilemez? Su değil, mevsimin havası akan, Duyduğum yaprağın, dalin sesidir; Suda yıldızların parıltısıdır Bu karanlıkta bazı bazı çakan. B) Gidenler gitti Alişim, boş kaldı ceketin sağ kolu... Hadi köyüne döndün diyelim, tek elle sabanı kavrasan bile sarı öküz gün görmüştür, anlar işin içyüzünü. C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden Yorgun ve kırılmış gibi en ince yerinden Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden D) Ne doğan güne hükmüm geçer, Ne halden anlayan bulunur; Ah, aklımdan ölümüm geçer; Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. E) Bir bakır tasta alev şimdi havuz, Suya saplandı kızıl mızraklar; Açılıp kıvranarak göklerde Uçuyor parçalanan bayraklar. B 11.
Örnek - 2
blh..
nize entje.nu.igeria abeu
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde
eser vermesine rağmen bu akımın içinde yer almamıştır?
ARM HAST
A) Yusuf Akçura
nasvea ev bib
C) Ziya Gökalp
artilli sbriesme leave synüa. A
-uxilbs evimslel-E) A
Lobená sbniss1002 CAVE
log plan
hiras!
Uno tve
B) Mehmet Akif Ersoy
lel ve up
BH D) Hamdullah Suphi
ebnüsünd0
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Örnek - 2 blh.. nize entje.nu.igeria abeu Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi'nde eser vermesine rağmen bu akımın içinde yer almamıştır? ARM HAST A) Yusuf Akçura nasvea ev bib C) Ziya Gökalp artilli sbriesme leave synüa. A -uxilbs evimslel-E) A Lobená sbniss1002 CAVE log plan hiras! Uno tve B) Mehmet Akif Ersoy lel ve up BH D) Hamdullah Suphi ebnüsünd0 E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
10. "Adsız Kitap" adlı kitabındaki şiirler, gençlik
günlerinin ürünüdür. "Deniz Feneri, Özgürlük
Türküsü ve Nazım'dan Meltemler" gibi pek çok
şiir kitabı vardır.
●
●
1926 yılında yazdığı "Sanat" adlı şiiriyle şiir poli-
tikasını ortaya koymuş ve tercihini memleketçi
şiirden yana kullanmıştır.
Yukarıda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerin
hangisinde doğru belirtilmiştir?
A) Hasan Izzettin Dinamo - Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Arif - Ercüment Berzat Lax
(C) Rifat Ilgaz - Yusuf Ziya Ortaç
D) Nazım Hikmet - Kemalettin Kamu
E) Ceyhun Atif Kansu Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
10. "Adsız Kitap" adlı kitabındaki şiirler, gençlik günlerinin ürünüdür. "Deniz Feneri, Özgürlük Türküsü ve Nazım'dan Meltemler" gibi pek çok şiir kitabı vardır. ● ● 1926 yılında yazdığı "Sanat" adlı şiiriyle şiir poli- tikasını ortaya koymuş ve tercihini memleketçi şiirden yana kullanmıştır. Yukarıda sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? A) Hasan Izzettin Dinamo - Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ahmet Arif - Ercüment Berzat Lax (C) Rifat Ilgaz - Yusuf Ziya Ortaç D) Nazım Hikmet - Kemalettin Kamu E) Ceyhun Atif Kansu Ahmet Hamdi Tanpınar
5.
Yurt ve millet sevgisi temalı lirik ve epik şiirler yazmış olan
şair, adını
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."
dizeleriyle duyurmuştur.
Burada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
C) Orhan Şaik Gökyay
B) Mithat Cemal Kuntay
Arif Nihat Asya
E) Ahmet Kutsi Tecer
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5. Yurt ve millet sevgisi temalı lirik ve epik şiirler yazmış olan şair, adını "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizeleriyle duyurmuştur. Burada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahit Külebi C) Orhan Şaik Gökyay B) Mithat Cemal Kuntay Arif Nihat Asya E) Ahmet Kutsi Tecer