%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri Soruları

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyatın
özelliklerinden biri değildir?
ATürk lehçelerinden sözcük alınmalı
B) Konuşma diline geçmiş Arapça ve Farsça
sözcükler dilde kalmalı
C) Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınmalı
D) Arapça-Farsça dil bilgisi kuralları kaldırılmalı
E) Anadolu ve Anadolu insanı ele alınmalı
915
17
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
3. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyatın özelliklerinden biri değildir? ATürk lehçelerinden sözcük alınmalı B) Konuşma diline geçmiş Arapça ve Farsça sözcükler dilde kalmalı C) Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınmalı D) Arapça-Farsça dil bilgisi kuralları kaldırılmalı E) Anadolu ve Anadolu insanı ele alınmalı 915 17
18.
1. Olayı ön plana çıkardığı hikâyelerini sürprizli bir
sonla bitirmiştir.
II. Hikâyelerinde mizahın olanaklarından
yararlanarak toplumsal eleştirilerde bulunmuştur.
Ⓡ Eserlerinde kahramanların psikolojik yönlerini
öne çıkaran tahlillere ağırlık vermiştir.
meri
B) IV. Hikâyelerinin konularını günlük yaşamdan,
çocukluk anılarından, tarihten, halk fıkralarından,
millî yaşamdan seçmiştir.
Ömer Seyfettin ile ilgili yukarıdaki yargıların
hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
DENEME-6
D) Yalnız III
25 C) I ve III
E) Yalnız IV
Paylaşım Ya
6
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
18. 1. Olayı ön plana çıkardığı hikâyelerini sürprizli bir sonla bitirmiştir. II. Hikâyelerinde mizahın olanaklarından yararlanarak toplumsal eleştirilerde bulunmuştur. Ⓡ Eserlerinde kahramanların psikolojik yönlerini öne çıkaran tahlillere ağırlık vermiştir. meri B) IV. Hikâyelerinin konularını günlük yaşamdan, çocukluk anılarından, tarihten, halk fıkralarından, millî yaşamdan seçmiştir. Ömer Seyfettin ile ilgili yukarıdaki yargıların hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? A) I ve II B) I ve III DENEME-6 D) Yalnız III 25 C) I ve III E) Yalnız IV Paylaşım Ya 6
Milline
23. Şairin, şiirde oluşturmak istediği en önemli unsur öz şiirdir.
Bu doğrultuda Verlaine, Baudelaire, Mallarme gibi öz şiir ta-
raftarlarının tesirinde kalmıştır. Şairin amacı, öz şiirden ha-
şiiri asıl unsuru olan ritme kavuşturmaktır. Şaire göre şiir ne-
reketle, şiirimizdeki şiire ait olmayan unsurları temizleyerek
sirden çok farklı bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde şiirin
iç ahenginin yansıması olarak vermeye çalışır. Hece ve aruz
kendine has bir ritmi olduğunu belirten şair; şiiri insanımızın
vezninin birbirlerine karşı ne fazlalıklarının ne de eksiklikleri-
nin olduğunu belirtir. Şair, vezinleri ahenk için bir alet olarak
görür ve önemli olan bu aletleri iyi kullanmak ve onlardan
iyi ses çıkarmak olduğunu vurgular. "Divan-şiirini çağdaşla
bütünleştiren, uyarlayan şair" olarak da bilinen şair, divan
şiirinin mazmunlarını kullanmasa da geçmiş günleri anlattığı
şiirlerinde divan şairlerine yakın bir söyleyişe yönelir.
Bu parçada tanıtılan şairimiz, aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Mehmet Akif Ersoy
BY Ahmet Hamdi Tanpınar
Cr Yahya Kemal Beyatlı
D Ahmet Haşim
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Milline 23. Şairin, şiirde oluşturmak istediği en önemli unsur öz şiirdir. Bu doğrultuda Verlaine, Baudelaire, Mallarme gibi öz şiir ta- raftarlarının tesirinde kalmıştır. Şairin amacı, öz şiirden ha- şiiri asıl unsuru olan ritme kavuşturmaktır. Şaire göre şiir ne- reketle, şiirimizdeki şiire ait olmayan unsurları temizleyerek sirden çok farklı bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde şiirin iç ahenginin yansıması olarak vermeye çalışır. Hece ve aruz kendine has bir ritmi olduğunu belirten şair; şiiri insanımızın vezninin birbirlerine karşı ne fazlalıklarının ne de eksiklikleri- nin olduğunu belirtir. Şair, vezinleri ahenk için bir alet olarak görür ve önemli olan bu aletleri iyi kullanmak ve onlardan iyi ses çıkarmak olduğunu vurgular. "Divan-şiirini çağdaşla bütünleştiren, uyarlayan şair" olarak da bilinen şair, divan şiirinin mazmunlarını kullanmasa da geçmiş günleri anlattığı şiirlerinde divan şairlerine yakın bir söyleyişe yönelir. Bu parçada tanıtılan şairimiz, aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mehmet Akif Ersoy BY Ahmet Hamdi Tanpınar Cr Yahya Kemal Beyatlı D Ahmet Haşim E) Necip Fazıl Kısakürek
16
Prf Yayınları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
17. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen şair-
lerindendir. Şiirlerinde Anadolu insanının acılarını,
millî duygularını, düşman güçlere karşı başkaldırısını
coşkun ve sade bir üslupla dile getirmiştir. Şair,
toplumsal faydadan yanadır. Şiirde biçimden daha
çok içeriğe önem verir. Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Or-
dunun Destani önemli eserlerindendir. Ulusal duygu-
ları şiirlerinde işlediğinden "Türk Şairi", "Milli Şair" gi-
bi unvanlarla anılmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ziya Gökalp V
B) Hamdullah Suphi Tanniöver
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Emin Yurdakul
18. Eserde, nesiller arasındaki anlaşmazlıklar genel pin
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
16 Prf Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 17. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen şair- lerindendir. Şiirlerinde Anadolu insanının acılarını, millî duygularını, düşman güçlere karşı başkaldırısını coşkun ve sade bir üslupla dile getirmiştir. Şair, toplumsal faydadan yanadır. Şiirde biçimden daha çok içeriğe önem verir. Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Or- dunun Destani önemli eserlerindendir. Ulusal duygu- ları şiirlerinde işlediğinden "Türk Şairi", "Milli Şair" gi- bi unvanlarla anılmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp V B) Hamdullah Suphi Tanniöver C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Akif Ersoy Mehmet Emin Yurdakul 18. Eserde, nesiller arasındaki anlaşmazlıklar genel pin
6. I. Cenge Giderken
II. Altın Işık
III. Kendi Gök Kubbemiz
IV. Türk Sazı
V. Yeni Turan
Yukarıdakilerden hangisi Milli Edebiyat anlayışının yayılma-
sında etkili olan eserlerden biri değildir?
A) I
B) II
C) HII
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
6. I. Cenge Giderken II. Altın Işık III. Kendi Gök Kubbemiz IV. Türk Sazı V. Yeni Turan Yukarıdakilerden hangisi Milli Edebiyat anlayışının yayılma- sında etkili olan eserlerden biri değildir? A) I B) II C) HII D) IV E) V
Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat'ın düşünce
I
temelini atan, aynı zamanda ilk Türk sosyologla-
11
rindandır. Sosyolojiyle ilgili çalışmaları olmuş ve
Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi
111
dergilerde yazmıştır. "Turan" şiiri ile Turancılık
düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur.
"Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde düşünce
IV
lerini sistemleştirmiştir. Masal niteliği taşıyan
daha çok didaktik şiirleri vardır. Manzum destanlar
V
da yazmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat'ın düşünce I temelini atan, aynı zamanda ilk Türk sosyologla- 11 rindandır. Sosyolojiyle ilgili çalışmaları olmuş ve Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi 111 dergilerde yazmıştır. "Turan" şiiri ile Turancılık düşüncesini benimsediğini ortaya koymuştur. "Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde düşünce IV lerini sistemleştirmiştir. Masal niteliği taşıyan daha çok didaktik şiirleri vardır. Manzum destanlar V da yazmıştır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II. C) III. D) IV. E) V.
X
Milliyetçilik ve Türkçülük akımından etkilenmişlerdir.
II. Halk şiirinin olanaklarından yararlanarak modern şiirler
yazmışlardır.
III. Sade bir dille yazmışlar, mahallî söyleyişlere yer
vermişlerdir.
IV. Şiirlerinde söylev tarzı bir eda vardır.
V. Şiirler yoksulluk ve köy gerçeği ekseninde
temellenmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını
devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
br
B) II)
C) III
D) IV
EV
141
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
X Milliyetçilik ve Türkçülük akımından etkilenmişlerdir. II. Halk şiirinin olanaklarından yararlanarak modern şiirler yazmışlardır. III. Sade bir dille yazmışlar, mahallî söyleyişlere yer vermişlerdir. IV. Şiirlerinde söylev tarzı bir eda vardır. V. Şiirler yoksulluk ve köy gerçeği ekseninde temellenmiştir. Yukarıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir? br B) II) C) III D) IV EV 141
4D Serisi Ⓡ
1.
II.
III.
IV.
V.
Mehmet Emin Yurdakul - Türk
Sazı
Tevfik Fikret - Tarih-i Kâdim
Ziya Gökalp - Turana Doğru
Yahya Kemal Beyatlı - Eski Şiirin
Rüzgarıyla
Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol
Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangi-
si yanlıştır?
A) I B) II C)III D) IV E) V
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
4D Serisi Ⓡ 1. II. III. IV. V. Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı Tevfik Fikret - Tarih-i Kâdim Ziya Gökalp - Turana Doğru Yahya Kemal Beyatlı - Eski Şiirin Rüzgarıyla Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol Yukarıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangi- si yanlıştır? A) I B) II C)III D) IV E) V
12. Aşağıda Servetifünun ve Milli Edebiyat romanı ile ilgili doğru/
yanlış etkinliği verilmiştir.
Zerrin
Servetifünun
Süslü
İstanbul
Tarık
Ahlaki çöküntü Milli Mücadele
Can
Eylül
Yaban
D
Bu etkinliğe katılan öğrencilerden hangilerinin cevabı
yanlıştır?
A) Yalnız Elif
C) Zerrin ve Tarık
Elif
Ölçüt
Dil
Mekân
Konu
Eser
Milli Edebiyat
Sade
Anadolu
B) Yalnız Can
D) Elif ve Tarık
E) Elif ve Zerrin
D/Y
D
Y
Y
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
12. Aşağıda Servetifünun ve Milli Edebiyat romanı ile ilgili doğru/ yanlış etkinliği verilmiştir. Zerrin Servetifünun Süslü İstanbul Tarık Ahlaki çöküntü Milli Mücadele Can Eylül Yaban D Bu etkinliğe katılan öğrencilerden hangilerinin cevabı yanlıştır? A) Yalnız Elif C) Zerrin ve Tarık Elif Ölçüt Dil Mekân Konu Eser Milli Edebiyat Sade Anadolu B) Yalnız Can D) Elif ve Tarık E) Elif ve Zerrin D/Y D Y Y
9. Arif Nihat Asya
II. Zeki Ömer Defne
Ill. Ahmet Kutsi Tecer
ile.pa
IV. Mithat Cemal Kuntay
Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış sanatçılar-
dan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Yayla Türküsü
A
B) Türk'ün Şehnamesi
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
9. Arif Nihat Asya II. Zeki Ömer Defne Ill. Ahmet Kutsi Tecer ile.pa IV. Mithat Cemal Kuntay Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış sanatçılar- dan biriyle ilişkilendirilemez? A) Yayla Türküsü A B) Türk'ün Şehnamesi
10. "Kamyonlar kavun taşır ve ben / Boyuna onu düşünürdüm"
dizeleriyle zihinlere kazınan
Zile'nin şiirleri üzerinde-
ki etkisini ve sanat tutkusunun başlamasını şöyle anlatır:
"Zile'de bir akşam babam bana üç kitap getirdi. İhtimal o ya-
şımdan hatırladığım tek gün olan o aydınlık gecede edebiya-
ti sevmişimdir. Belki de her akşam yassı kalesinden tellallar
çağıran, sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca
mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşınan, sabahlara kadar
büyük leğenlerde pekmez kaynatılan, bu yüzden kışa kadar
sokakları sıcak üzüm kokan ve geceleri uzaktan 'Şu Zile'den
gece de geçtim görmedim aman' diye türküler duyulan Zile
bana sanatı sevdirdi. Babam kitapları getirmişti ama okuma
bilmiyordum."
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A) Cemal Süreya
B) Cahit Külebi
Orhan Veli Kanık
D) Attila İlhan
E) Hilmi Yavuz
v
NA (3
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
10. "Kamyonlar kavun taşır ve ben / Boyuna onu düşünürdüm" dizeleriyle zihinlere kazınan Zile'nin şiirleri üzerinde- ki etkisini ve sanat tutkusunun başlamasını şöyle anlatır: "Zile'de bir akşam babam bana üç kitap getirdi. İhtimal o ya- şımdan hatırladığım tek gün olan o aydınlık gecede edebiya- ti sevmişimdir. Belki de her akşam yassı kalesinden tellallar çağıran, sokaklarında yaz boyunca yük yük üzüm, alaca mısırlar, tenteneli uzun kavunlar taşınan, sabahlara kadar büyük leğenlerde pekmez kaynatılan, bu yüzden kışa kadar sokakları sıcak üzüm kokan ve geceleri uzaktan 'Şu Zile'den gece de geçtim görmedim aman' diye türküler duyulan Zile bana sanatı sevdirdi. Babam kitapları getirmişti ama okuma bilmiyordum." Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) Cemal Süreya B) Cahit Külebi Orhan Veli Kanık D) Attila İlhan E) Hilmi Yavuz v NA (3
6.
"Memleket şiiri" Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri
Ozansoy, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kâmi Kamu,
Zeki Ömer Defne ile toplumcu yönleri de olan Mustafa
Seyit Sutüven ve Sabahattin Ali gibi şairlerin kaleminde
daha çok romantik, iyimser, umutlu bir tematik tutumla
Anadolu'nun ve Anadolu insanının güzel, olumlu, yüce
yönlerini şiirleştirmeyi amaç edindi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede söz edilen
"memleket şiiri" anlayışının temsilcilerindendir?
A) İbrahim Alaattin Gövsa
B) Ercümend Behzat Lav
C)
Sabri Esat Siyavuşgil
D)
Cahit Irgat
E) Mehmet Kemal Kurşunluoğlu
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
6. "Memleket şiiri" Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kâmi Kamu, Zeki Ömer Defne ile toplumcu yönleri de olan Mustafa Seyit Sutüven ve Sabahattin Ali gibi şairlerin kaleminde daha çok romantik, iyimser, umutlu bir tematik tutumla Anadolu'nun ve Anadolu insanının güzel, olumlu, yüce yönlerini şiirleştirmeyi amaç edindi. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede söz edilen "memleket şiiri" anlayışının temsilcilerindendir? A) İbrahim Alaattin Gövsa B) Ercümend Behzat Lav C) Sabri Esat Siyavuşgil D) Cahit Irgat E) Mehmet Kemal Kurşunluoğlu
5. Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamıyla
Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem
Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan
Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önünde tu-
tulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait
olabilir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Attila İlhan
D) Ziya Gökalp
E) Edip Cansever
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
5. Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamıyla Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önünde tu- tulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Cahit Sıtkı Tarancı C) Attila İlhan D) Ziya Gökalp E) Edip Cansever
Soyadı: Tefekci.be.$......
1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde
milli anlayışa bağlı sanatçıların özellikleri arasında
gösterilemez?
A) Anadolu'ya açılma, Anadolu insanını tanıma, top-
lumsal hayattaki değişiklikler romanlarda sıklıkla
işlenmiştir.
B) Sabahattin Ali, Sadri Ertem ve Yaşar Kemal gibi
sanatçılar roman türündeki eserlerini bu anlayışa
bağlı olarak yazmışlardır.
C) Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sonuçları
romanlarda üzerinde durulan konular arasındadır.
D) Romanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarından ve
bunlara bağlı olarak yaşanan gelişmelerden söz
edilmiştir.
E) Romanlarda yanlış Batılılaşmanın doğurduğu sıkın-
tılar, geri kalmış halk ve aydın ilişkileri, Doğu-Batı
çatışması ele alınmıştır.
S
O
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Soyadı: Tefekci.be.$...... 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde milli anlayışa bağlı sanatçıların özellikleri arasında gösterilemez? A) Anadolu'ya açılma, Anadolu insanını tanıma, top- lumsal hayattaki değişiklikler romanlarda sıklıkla işlenmiştir. B) Sabahattin Ali, Sadri Ertem ve Yaşar Kemal gibi sanatçılar roman türündeki eserlerini bu anlayışa bağlı olarak yazmışlardır. C) Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve sonuçları romanlarda üzerinde durulan konular arasındadır. D) Romanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarından ve bunlara bağlı olarak yaşanan gelişmelerden söz edilmiştir. E) Romanlarda yanlış Batılılaşmanın doğurduğu sıkın- tılar, geri kalmış halk ve aydın ilişkileri, Doğu-Batı çatışması ele alınmıştır. S O
Aruz sizin olsun hece bizimdir
Halkın söylediği Türkçe bizimdir
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir
Değildir bir mana üç ada muhtaç
82.Biçim ve içerik olarak
incelendiğinde bu dörtlüğü aşağıdaki
şairlerden hangisi yazdığı
söylenebilir?
A) Ziya Gökalp
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
Aruz sizin olsun hece bizimdir Halkın söylediği Türkçe bizimdir Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir Değildir bir mana üç ada muhtaç 82.Biçim ve içerik olarak incelendiğinde bu dörtlüğü aşağıdaki şairlerden hangisi yazdığı söylenebilir? A) Ziya Gökalp B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim D) Namık Kemal E) Abdülhak Hamit Tarhan
6. Sofaya çıktı. Karanlık. Çıt yok. Yürüdü. Selmin'in oda
kapısı önünde durdu. Kilitli mi acaba? Lüzumsuz. Ne
duyacak? Cesareti yok. Niçin? Ben onun uğruna uykusuz
kalıyorum ya. Patlasın uyansın.
kusuz p
Bir romandan alınan bu parçadaki altı çizili bölümler-
de aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanıl-
mıştır?
A) Özetleme
C) Anlatma
B) Geriye dönüş
D) Diyalog
E) Bilinç akışı
7. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan
küüdir Carlomalora dovanon
Lise Türkçe
Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir Temsilcileri
6. Sofaya çıktı. Karanlık. Çıt yok. Yürüdü. Selmin'in oda kapısı önünde durdu. Kilitli mi acaba? Lüzumsuz. Ne duyacak? Cesareti yok. Niçin? Ben onun uğruna uykusuz kalıyorum ya. Patlasın uyansın. kusuz p Bir romandan alınan bu parçadaki altı çizili bölümler- de aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanıl- mıştır? A) Özetleme C) Anlatma B) Geriye dönüş D) Diyalog E) Bilinç akışı 7. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan küüdir Carlomalora dovanon