Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

16. Estetik haz ya da "saltık sanat istenci" kuramları yadsına- bilir. Çünkü bunlar da sanat yaratıcılığını, sanat içtepisi örne

16. Estetik haz ya da "saltık sanat istenci" kuramları yadsına-
bilir. Çünkü bunlar da sanat yaratıcılığını, sanat içtepisi
örneğinde olduğu gibi doğasal bir zorunluluğa bağlama
düşününü içerir. Din, felsefe, bilim için gerekli ve geçerli
görülmeyen bu tür

16. Estetik haz ya da "saltık sanat istenci" kuramları yadsına- bilir. Çünkü bunlar da sanat yaratıcılığını, sanat içtepisi örneğinde olduğu gibi doğasal bir zorunluluğa bağlama düşününü içerir. Din, felsefe, bilim için gerekli ve geçerli görülmeyen bu tür bir nedenlemenin sanata yakıştırıl- masından ne elde edilmek istendiği anlaşılamaz. Böyle bir açıklama, sanatı olsa olsa insanın bilinçsiz bir etkinliği durumuna düşürür. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Betimleme B) Açıklama C) Tartışma D) Tanımlama E) Tanık gösterme