Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

16. Mektup türü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim seçenekleri karşısında gücünü koru- yamayıp gözd

16. Mektup türü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya
çıkan yeni iletişim seçenekleri karşısında gücünü koru-
yamayıp gözden düşmüş olsa da bu türün edebiyat ge-
leneğinde dikkate değer bir birikim oluşturduğu görülür.
Bizde de romanın edebiyata dâhi

16. Mektup türü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni iletişim seçenekleri karşısında gücünü koru- yamayıp gözden düşmüş olsa da bu türün edebiyat ge- leneğinde dikkate değer bir birikim oluşturduğu görülür. Bizde de romanın edebiyata dâhil olduğu Tanzimat yıl- larından itibaren pek çok sanatçı, eserlerinin kurgusunu desteklemek için bu türden yararlanmıştır. Mektup-roman olarak tanımlanabilecek bu türün edebiyatımızdaki ilk ve en önemli örneklerinden biri, Halide Edip Adıvar'ın adlı romanıdır. Bu roman, Halide Edip'in klasik olay akışı tekniğinden belirgin bir şekilde ayrılarak yeni arayışlara girdiği ilk eser olması yönüyle sanatçının yazın hayatın- da da ayrı bir yer tutar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? Ateşten Gömlek C) Dağa Çıkan Kurt B) Tatarcık D) Vurun Kahpeye E) Handan