Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

16. Önümde bir mermer blok var. Bu yekpare mermere elimde çekiç- le var gücümle girişiyor, onu şekillendirmeye çalışıyorum. Baze

16. Önümde bir mermer blok var. Bu yekpare mermere elimde çekiç-
le var gücümle girişiyor, onu şekillendirmeye çalışıyorum. Bazen
kınlıyor, kaldınıp yenisini koyuyorum. Bazen de incecik bir iğney-
le, uzun süren bir emekle küçük küçük yontuyorum. Bu sayede

16. Önümde bir mermer blok var. Bu yekpare mermere elimde çekiç- le var gücümle girişiyor, onu şekillendirmeye çalışıyorum. Bazen kınlıyor, kaldınıp yenisini koyuyorum. Bazen de incecik bir iğney- le, uzun süren bir emekle küçük küçük yontuyorum. Bu sayede mermer, heykele dönüşüyor, ışığı, gölgeyi daha iyi yansıtıyor veya bir bütün halini alıyor. Yazarlık da böyle. Her kelime bir çekiç dar- besi oluyor. Bazen yazdıklarım bozuluyor, atıp yeniden yazmaya başlıyorum. Yazdıktan sonra ince işçiliğe girişip dil ve üslup üze- rinde çalışıyorum. Sonuçta bir öykü ortaya çıkıyor. Bu, bazen bir günümü bazen bir haftami bazen de bir ayımı alıyor. Öykü bittik- ten sonra yorgunluktan eser kalmıyor. Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak özellikle aşağıdaki yar- gilardan hangisine ulaşılabilir? Yazacak bir konu bulmak için çok uğraşır. B) Sözcükleri işleyerek güzel bir metin ortaya çıkarır. Kısa ve yoğun yazılar kaleme alır. Yazılarını herkesin anlayabileceği bir dille yazar. E) Sürekli kendini yenileme çabası içindedir.