Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

16 Prf Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 17. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen şair- lerindendir. Şiirlerinde Anado

16
Prf Yayınları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
17. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen şair-
lerindendir. Şiirlerinde Anadolu insanının acılarını,
millî duygularını, düşman güçlere karşı başkaldırısını
coşkun ve sade bir üslupla dile getirmiştir. Şair

16 Prf Yayınları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 17. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen şair- lerindendir. Şiirlerinde Anadolu insanının acılarını, millî duygularını, düşman güçlere karşı başkaldırısını coşkun ve sade bir üslupla dile getirmiştir. Şair, toplumsal faydadan yanadır. Şiirde biçimden daha çok içeriğe önem verir. Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Or- dunun Destani önemli eserlerindendir. Ulusal duygu- ları şiirlerinde işlediğinden "Türk Şairi", "Milli Şair" gi- bi unvanlarla anılmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ziya Gökalp V B) Hamdullah Suphi Tanniöver C) Ali Canip Yöntem D) Mehmet Akif Ersoy Mehmet Emin Yurdakul 18. Eserde, nesiller arasındaki anlaşmazlıklar genel pin