Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

17. 1. İyonik katılar birbirinden bağımsız ha- reket eder. iyi Katının eritilmesi ile tanecikler arasın- daki bağları kopar. III

17.
1. İyonik katılar birbirinden bağımsız ha-
reket eder.
iyi
Katının eritilmesi ile tanecikler arasın-
daki bağları kopar.
III. Bir katının ısıtılması ile genleşme ger-
çekleşir.
Yukarıdakilerden hangileri kristal katı-
lar için genellikle doğrudur?
A) Y

17. 1. İyonik katılar birbirinden bağımsız ha- reket eder. iyi Katının eritilmesi ile tanecikler arasın- daki bağları kopar. III. Bir katının ısıtılması ile genleşme ger- çekleşir. Yukarıdakilerden hangileri kristal katı- lar için genellikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız H D) II ve III Give III E) I, II ve III AS leştirilmi 1. II. III. IV. Bun